El Govern de la Generalitat aprova el Decret pel qual s'aproven els Estatuts de la Fira Internacional de Barcelona

query_builder   31 juliol 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat aprova el Decret pel qual s'aproven els Estatuts de la Fira Internacional de Barcelona

Dels nous Estatuts de la Fira en podem destacar el següent:1.- La Generalitat de Catalunya entra en la Fira de forma paritària amb l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. La Fira Internacional de Barcelona és una Entitat de naturalesa pública, de base associativa i caràcter consorcial de foment, integrada igualitàriament per les tres parts, amb els mateixos drets i obligacions.2.- Els òrgans de gestió i de govern de la Fira seran el Consell General, el Consell d’Administració i el Director general. L’alcalde de Barcelona presidirà el Consell General, sempre i quan no hi assisteixi el president de la Generalitat, cas en el qual seria ell qui ostentaria la presidència.3.- El Consell d’Administració, que és l’òrgan executiu permanent de govern i administració de la Fira, estarà format per set o nou persones de reconegut prestigi econòmic, empresarial i professional, amb la qual cosa es traslladaran d’una forma més directa les necessitats de les empreses a l’orientació de la Fira.4.- La participació en la gestió ordinària de la Fira estarà en mans del món empresarial, amb un Director general al capdavant que serà un professional que assolirà la representació de la Fira.