BALANÇ DEL PRIMER ANY DE FUNCIONAMENT DEL PLA INTERDEPARTAMENTAL RELATIU ALS TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI

query_builder   28 novembre 2000 11:30

event_note Nota de premsa

BALANÇ DEL PRIMER ANY DE FUNCIONAMENT DEL PLA INTERDEPARTAMENTAL RELATIU ALS TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI

 Departaments i entitats implicats: - Departament de Sanitat i Seguretat Social- Departament d’Ensenyament- Departament de Benestar Social- Departamanent d’Indústria, Comerç i Turisme- Departament de Cultura, a través de la Secretaria General d’Esports i de Joventut- Departament de la Presidència a través de l’Institut Català de la Dona- Associació Catalana Contra l’Anorèxia i la Bulímia- Consell de Col·legis de Metges de Catalunya- Consell de Col·legis de Diplomats d’Infermeria de Catalunya- Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona- Col·legi Ofical de Psicòlegs de Catalunya- Col·legi de Diplomats de Treball Social i Assistents Socials de Catalunya Els trastorns de la conducta alimentària, com són l’anorèxia i la bulimia, s’han constituït durant aquests darrers anys com un greu problema de salut amb un fort impacte social.  La problemàtica dels trastorns del comportament alimentari és variada i multifactorial, i requereix una atenció i un abordatge integral i bio-psicosocial, que contempli tots i cadascun dels aspectes que poden incidir i que tingui en compte la vessant de la prevenció, la detecció precoç, el tractament i la reinserció a l’entorn familiar, social i educatiu.  Davant de l’emergent incidència d’aquesta disfunció de la conducta alimentària calia, des de l’administració, donar una resposta inmediata i efectiva, una resposta global que incorporés en el modus d’abordar aquests trastorns tots aquells aspectes, sanitaris, educatius, econòmics, culturals i socials, suscpetibles de incidir positivament en el tractament d’aquestes patologies. El Pla Interdepartamental, creat l’any 1999, té com a objectiu donar una resposta global a aquests tipus de patologies, potenciar la prevenció, la detecció precoç d’aquests trastorns i la millora de l’atenció des dels diferents nivells assistencials de la xarxa sanitària pública; implicant als diferents òrgans de l’administració així com a aquells agents socials, que a través de la seva activitat esdevenen mitjans idonis que poden contribuir de forma molt efectiva a potenciar la prevenció, la detecció precoç d’aquests trastorns, així com a impulsar noves vies i canals d’informació a la població en general, i en especial, als grups de risc i les persones que hi estan relacionades. A Catalunya les dades de prevalença d’aquests tipus de patologies, són similars a la d’altres països europeus. Les dades obtingudes a partir del conjunt mínim bàsic de dades de l’alta hospitalària, i del conjunt mínim bàsic de dades dels centres de salut mental, referents a l’any 1998 ens mostren que els centres de salut mental van atendre un total de 1.864 pacients amb un trastorn d’alimentació, dels quals 694 (el 37%) són persones menors de 18 anys, i pel que fa a les altes hospitalàries per aquest mateix motiu, el nombre de casos va ser de 471, 199 dels quals corresponen a persones majors de 18 anys i 272 a menors de 18 anys. Pel que fa a l’activitat dels centres d’atenció primària en salut mental, l’any 1998 es van atendre un total de 2.411 pacients amb trastorns alimentaris, que representen el 1,47% del total de persones ateses per un problema psiquiàtric. Catalunya és la primera Comunitat Autònoma de l’Estat Espanyol que desenvolupa un pla d’aquestes característiques. A través d’aquest Pla s’han desenvolupat, entre d’altres una sèrie d’accions dirgides a potenciar i afavorir la prevenció i la detecció precoç i s’han dut a terme actuacions per millorar la informació a la població en general i en especial als grups de risc i a les persones que hi estant relacionades, potenciant la col·laboració amb grups d’ajuda mútua de pacients i familiars. Les intervencions més importants s’han realitzat des dels diferents Departaments i Institucions que participen en aquest Pla són les següents: Des del Departament d’EnsenyamentS’ha impulsat la formació continuada dirigida als professionals dels serveis educatius i als monitors de menjadors escolars per afavorir la prevenció i la detecció precoç des de les escoles, les tasques d’assesorament sobre prevenció i detecció precoç dirigides a les Associacions de pares i Mares, i el desenvolupament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics, del Pla d’educació nutricional a l’escola i d’una enquesta de valoració dels comportaments alimentaris. Des de la Secretaria General de Joventut i la Secretaria General d’EsportS’ha potenciat la formació, a través de jornades, dirigida als monitors de lleure i als entrenadors, metges i psicòlegs de les federacions esportives, el suport a les colonies ludicoterapèutiques organitzades pel gabinet Galton, i la coordinació de la comissió de treball sobre guies adreçades als educadors, Comissió que el mes que ve editarà la Guia sobre la detecció precoç dels trastorns alimentaris. Des de l’Institut Català de la Dona S’ha realitzat una molt important activitat informativa i formativa dirigida a la xarxa associativa de dones. Des del departament d’Indústria, Comerç i TurismeS’han organitzat diverses reunions informatives adreçades als gremis de publicistes, tèxtil, fabricants i comercians i organitzacions de consumidors amb l’objectiu de sensibilitzar als sectors de comerç i de la publicitat sobre aquesta problemàtica. Des del Departament de Benestar SocialS’ha impulsat una important activitat de suport a les associacions de familiars i la implicació del voluntariat en l’atenció a les persones afectades i a les seves famílies. Des del Departament de Sanitat i Seguretat SocialPel que fa a la xarxa assistencial, el Departament de Sanitat i Seguretat Social ha posat en marxa en els darrers mesos tres unitats d’ingressos per a població adolescent i 3 hospitals de dia amb un total de 50 places a Tarragona, Girona i Lleida, potenciant la promoció i la redistricució dels recursos sanitaris afavorint l’accessibilitat als serveis assistencials als afectats i les seves famílies, serveis que, fins ara, en gran mesura estaven concentrats a l’àrea metropolitana de Barcelona.S’està treballant en la formació específica dels professionals sanitaris i en la potenciació dels actuals recursos altament específics dels hospitals de Bellvitge, Sant Pau, Clínic i Can Ruti, així com en la línia de l’edició de guies adreçades als professionals d’atenció primària de salut, i l’impuls d’una comissió sobre epidemiològia dels trastorns del comportament alimentari, en la que participen professionals de les unitats especialitzades, els col·legis de metges i de farmacèutics i del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu de conèixer més profundament els patrons alimentaris de la nostra societat, i detectar millor les necessitats que en aquest àmbit la societat genera.Des dels col·legis professionals de metges, farmacèutics, psicòlegs, infermeria i treball social Elaboració de programes formatius i guies pràctiques adreçades als mestres, monitors de lleure i professionals sanitaris, i també de l’especial atenció que des de tots els departaments implicats es fa per tal de mantenir i ampliar el servei del telèfon d’informació de l’Assocació Catalana contra l’Anorèxia, un servei molt important per tal de fomentar el fluxe informatiu i el contacte directe amb la població que necessita d’ajut i d’informació.Aquestes activitats han suposat una inversió en recursos específics destinats a la xarxa assistencial de quasi 800 millions de pessetes durant l’any 1999, despesa que està previst augmentar aproximadament en un 17% per aquest any 2000.En el marc del desenvolupament de futures accions incloses en aquest Pla Interdepardamental (així com les referides també al Pla de Salut de Catalunya 1999-2001), en l’àmbit assistencial, es potenciaran la creació de més de 50 places de dia (distribuides al Consorci Sanitari de Mataró, la Mútua de Terrassa, l’Hospital General de Manresa, la Fundació Hospital de Mollet, la Fundació Hospital Sant Pere Claver i l’Hospital Sant Joan de Déu en els seus serveis de salut mental a l’Hospital de dia de Vilanova). També s’ampliaran les places d’unitats d’aguts (7 places al Consorci Sanitari Parc Taulí) i els serveis psquiatria infantil (a l’Hospital General de Manresa), preveïent una inversió de més de 220 millions de pessetes, que permetrà millorar l’atenció, entre d’altres patologies, a les referides als trastorns de la conducta alimentària.