Acord pel qual es nomenen els nous integrants del Consell Català de Formació Professional

query_builder   24 juliol 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Acord pel qual es nomenen els nous integrants del Consell Català de Formació Professional

El Consell Català de Formació Professional es regula mitjançant el Decret 21/1999, de 9 de febrer. Els objectius d’aquest Consell són la interrelació, cooperació o integració dels tres subsistemes que en l’actualitat concorren en la formació professional, és a dir, la inicial/reglada, l’ocupacional i la continuada; l’elaboració i la proposta al Govern, per a la seva aprovació, del Pla general de la formació professional de Catalunya, amb caràcter plurianual i la realització del seguiment i l’avaluació de l’aplicació del Pla general de la formació professional de Catalunya.El Consell Català de Formació Professional es configura com a òrgan de consulta i assessorament, amb caràcter no vinculant, del Govern de la Generalitat, amb la participació de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats públiques implicades, respecte de tota la formació professional, reglada i no reglada. Aquest Consell està adscrit al Departament d’Ensenyament i és complementari del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i del Consell Escolar de Catalunya.Els nous membres del Consell Català de Formació Professional, presidits per la consellera d’Ensenyament, Carme-Laura Gil i Miró, són els següents:Per part de la Generalitat: Ramon Farré i Roure (vicepresident)), Emili Pons i Carreras, Margarida Gil i Domènech (vicepresidenta), Xavier Casares i Martínez, Dolors Llorens i Ardiaca, F.Xavier Ballabriga i Cases, Àngela Miquel i Anglarill, M.Lluïsa Florensa i Palau, Xavier Civit i Fons, Jordi Roig i Vinyals (Secretari Executiu) i Victoriano García Martin (Secretari Adjunt).Per part de les organitzacions empresarials: Sebastià Cabré i Solé, Joan Curto Massana, Carles Domingo Pagès, Miquel Àngel Fraile Villagrasa, Germán Gorri Ochoa, Carles Huertas Pasquier, Josep Ignasi Martí Aventín, Vicenç Mauri i Claret, Manuel Rosillo López, Joan Bigatà Minguet.Per part de les organitzacions sindicals: Angelina Puig i Valls, Antònia Pascual Moreno, Joan Carles Gallego i Herrera, Jesús Martínez i Ortiz, Alfonso Lopis Martínez, Ciriaco Hidalgo Salgado, Camil Ros Duran, Joan Paz Sánchez, Juan Pedro González Blánquez i Jaume Graells Veguin.Per part del consell de cambres: Antoni Negre i Villavecchia i Alfred Costafreda i Jo.Per part de les associacions representatives del món local: Lluís Tejidor i Ballesteros i Josep Maria Susanna i Domingo.