La Generalitat suprimirà el peatge de la C-16 en els itineraris entre Terrassa i Sant Cugat pels conductors habituals

Més d'11.000 conductors es beneficiaran diàriament d'aquesta mesura segons es desprèn de l'Estudi de Mobilitat encarrega

query_builder   3 abril 2003 11:31

event_note Nota de premsa

La Generalitat suprimirà el peatge de la C-16 en els itineraris entre Terrassa i Sant Cugat pels conductors habituals

Més d'11.000 conductors es beneficiaran diàriament d'aquesta mesura segons es desprèn de l'Estudi de Mobilitat encarrega

L’1 de gener d’enguany va entrar en vigor un decret del Govern de la Generalitat pel qual els conductors habituals que circulen per la C-16 en els recorreguts dels itineraris compresos entre Rubí Nord i Terrassa es beneficien d’un descompte del 100%. A partir de l’aplicació d’aquesta mesura, el Govern de la Generalitat, a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, va encarregar un estudi per millorar la mobilitat entre Terrassa, Rubí i Sant Cugat. D’aquest estudi es desprèn que 2.400 conductors diaris ja s’estan beneficiant d’aquest descompte i això representa un trànsit mensual de 60.800 vehicles.

Avui el conseller de PTOP i Portaveu del Govern, Felip Puig, ha presentat les conclusions d’aquest estudi i ha anunciat que la Generalitat ampliarà aquests descomptes del 100% en el peatge de la C-16 en els recorreguts dels itineraris entre Terrassa i Sant Cugat per als usuaris habituals. S’entén per usuaris habituals aquells conductors que realitzen 8 o més trànsits al mes, de dilluns a dissabtes no festius. El control per poder aplicar aquests descomptes es durà a terme per un sistema de Teletac i s’haurà de disposar d’un compte corrent domiciliat en qualsevol de les entitats bancàries autoritzades per la concessionària i ubicades a Sant Cugat, Terrassa o Rubí, siguin o no els usuaris residents en aquest municipis.

Segons es desprèn d’aquest estudi, aquesta rebaixa beneficiarà als usuaris habituals que circulen per la C-16, però també captarà conductors que actualment utilitzen la BP-1503, que travessa el nucli urbà de Rubí, la B-30  i la C-58. Aquesta reordenació de la circulació farà que 8.619 conductors nous es beneficiïn diàriament d’aquests descomptes, que sumats als 2.400 que ja s’estan beneficiant del descompte del peatge Rubí-Les Fonts, suma un total de 11.019 conductors, el que suposa un total de 275.800 trànsits mensuals.

També cal destacar que aquesta mesura permetrà reduir en un 8% la circulació de vehicles pesants per l’interior de Rubí, fet que repercutirà en la qualitat de vida dels seus ciutadans. Així, aquests descomptes no només repercutiran econòmicament en benefici dels usuaris de la C-16, sinó que comportaran una millora molt significativa de la mobilitat en els municipis de Terrassa, Rubí i Sant Cugat i la descongestió de les vies alternatives existents en aquest corredor.

Aquesta mesura està previst que s’aprovi durant la propera reunió del Consell Executiu i es treballarà perquè es pugui aplicar a partir del mes de setembre, un cop realitzades les obres d’intal·lació dels sistemes informàtics de senyalització i de control en els punts d’entrada i de sortida corresponents.

Nous Itineraris acollits a l’ampliació del sistema de descomptes:

ORIGEN

DESTÍ

ENTRADA NÚM. 11 SANT CUGAT-RUBI SUD BP-1503

SORTIDA NÚM. 19, TERRASSA SUD-LES FONTS

ENTRADA NÚM. 11 SANT CUGAT-RUBI SUD BP-1503

SORTIDA NÚM. 21, TERRASSA CENTRE

ENTRADA NÚM. 11 SANT CUGAT-RUBI SUD BP-1503

SORTIDA NÚM. 22, TERRASSA CENTRE

ENTRADA NÚM. 11 SANT CUGAT-RUBI SUD BP-1503

SORTIDA NÚM. 23, TERRASSA NORD

ENTRADA NÚM. 13, B-30 / A7

SORTIDA NÚM. 19, TERRASSA SUD-LES FONTS

ENTRADA NÚM. 13, B-30 / A7

SORTIDA NÚM. 21, TERRASSA CENTRE

ENTRADA NÚM. 13, B-30 / A7

SORTIDA NÚM. 22, TERRASSA CENTRE

ENTRADA NÚM. 13, B-30 / A7

SORTIDA NÚM. 23, TERRASSA NORD

ENTRADA NÚM. 23, TERRASSA NORD

SORTIDA NÚM. 11 SANT CUGAT-RUBÍ SUD BP-1503

ENTRADA NÚM. 22 A, TERRASSA CENTRE

SORTIDA NÚM. 11 SANT CUGAT-RUBÍ SUD BP-1503

ENTRADA NÚM. 19, TERRASSA SUD-LES FONTS

SORTIDA NÚM. 11 SANT CUGAT-RUGÍ SUD BP 1503

ENTRADA NÚM. 23, TERRASSA NORD

SORTIDA NÚM. 13, B-30 / A7

ENTRADA NÚM. 22 A, TERRASSA CENTRE

SORTIDA NÚM. 13, B-30 / A7

ENTRADA NÚM. 19, TERRASSA SUD-LES FONTS

SORTIDA NÚM. 13, B-30 / A7

Itineraris acollits a l’ampliació del sistema de descomptes des del mes de gener:

ORIGEN

DESTÍ

ENTRADA NÚM. 17, BP-1503 RUBÍ NORD –LES FONTS

SORTIDA NÚM. 19, TERRASSA SUD-LES FONTS

ENTRADA NÚM. 17, BP-1503 RUBÍ NORD-LES FONTS

SORTIDA NÚM. 21, TERRASSA CENTRE

ENTRADA NÚM. 17, BP-1503 RUBÍ NORD-LES FONTS

SORTIDA NÚM. 22, TERRASSA CENTRE

ENTRADA NÚM. 17, BP-1503 RUBÍ NORD-LES FONTS

SORTIDA NÚM. 23, TERRASSA NORD

ENTRADA NÚM. 23, TERRASSA NORD

SORTIDA NÚM. 17, BP-1503 RUBÍ NORD –LES FONTS

ENTRADA NÚM. 22 A, TERRASSA CENTRE

SORTIDA NÚM. 17, BP-1503 RUBÍ NORD-LES FONTS

ENTRADA NÚM. 19, TERRASSA SUD-LES FONTS

SORTIDA NÚM. 17, BP-1503 RUBÍ NORD-LES FONTS

Conclusions de l’estudi de Mobilitat entre Terrassa-Rubí-Sant Cugat

L’objectiu d’aquest estudi ha estat analitzar la mobilitat actual entre els municipis de Terrassa, Rubí i Sant Cugat tenint en compte l’aplicació del descompte del peatge existent des de l’1 de gener en els recorreguts i itineraris de Rubí (Les Fonts)-Terrassa. L’estudi ha permès diagnosticar quina repercussió tindria sobre la mobilitat l’aplicació de mesures similars, ampliant-les als itineraris entre Terrassa i Sant Cugat.

Per dur a terme aquest estudi, s’ha tingut en compte, per una banda, la intensitat de trànsit de les vies que travessen aquests municipis (C-16, BP-1503 i B-30) i per altra, les enquestes realitzades a usuaris d’aquestes vies per tal de conèixer el seu perfil, per quins motius es desplacen o quins trajectes fan.

A partir d’aquestes dues variables se’n deriven les següents conclusions:

Autopista C-16 Les Fonts (sentit Barcelona):

Prop d’un 80% dels vehicles estan ocupats només pel conductor, i d’aquests la majoria fan el trajecte per motius laborals.

Els motius de desplaçament es reparteixen entre els laborals, que són la majoria, i els domiciliaris, que suposen pràcticament el 20%.

La majoria d’usuaris que circulen per motius laborals són homes.

El 81% dels desplaçaments per motius laborals es produeixen al matí, mentre que el 98% dels desplaçaments per motius domiciliaris es produeixen a la tarda.

Durant el matí creuen el peatge sobretot persones residents a Terrassa, i en menor mesura al Bages.

Autopista C-16 Les Fonts (sentit Terrassa):

El 77% dels vehicles estan ocupats per una sola persona.

La majoria dels usuaris passen pel peatge tots els dies feiners, tot i que les persones que circulen de tant en tant suposen el 30%.

Els motius de desplaçament amb una mitjana de freqüència més elevada són els relacionats amb estudis, feina i compres. Però, el motiu principal i gairebé exclusiu és el relacionat amb la feina, i d’aquests el 80% són homes.

Un 68% dels conductors que circulen al matí són residents a Barcelona, mentre que la segona població de residència en importància és Sant Cugat del Vallès. A la tarda la majoria de conductors que circulen en direcció Terrassa són d’aquesta localitat.

D’entre els conductors que circulen al matí el lloc de treball més habitual es localitza a Terrassa, tot i que el 30% el té a Barcelona.

2  

Imatges

Fotografia acte 2

Fotografia acte 2 290

Fotografia acte 1

Fotografia acte 1 211

2  

Fitxers adjunts

Presentació

Presentació
PDF | 259

Power Point

Power Point
PPT | 1621