El conseller de Medi Ambient inaugura la primera planta de recuperació de ferralla elèctrica i electrònica de Catalunya

query_builder   11 octubre 2003 18:17

event_note Nota de premsa

El conseller de Medi Ambient inaugura la primera planta de recuperació de ferralla elèctrica i electrònica de Catalunya

Aquesta installació del Pont de Vilomara està preparada per separar i identificar els components dels residus elèctrics i electrònics per tal d’assegurar el tractament i reciclatge específics dels materials La Generalitat dóna solució a un flux de residus qualificats com a prioritaris per a la Unió Europea, degut a la seva generació creixent i baix índex de reciclatge, afavorint l’aplicació de la nova Directiva Europea sobre aquest tipus de residusEl conseller també ha inaugurat l’ampliació del centre de tractament i reciclatge de frigorífics usats

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, ha inaugurat aquest matí el nou centre de tractament i reciclatge de frigorífics usats i el centre de valorització de residus d’aparells elèctrics i electrònics, al Pont de Vilomara i Rocafort (Bages).

Espadaler ha destacat la millora ambiental que suposa per al nostre país el foment de la reutilització i l’augment de la valorització dels residus, a més de la difusió del reciclatge com a eina pedagògica i la creació de llocs de treball en benefici del medi ambient.

El centre de valorització de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

Fins ara, la major part de residus de petits electrodomèstics de línia marró i articles d’ofimàtica (ordinadors, monitors, televisors, telèfons mòbils, assecadors, etc.) han estat aprofitats com a ferralla, sense procedir a la retirada prèvia de certs components. La quantitat creixent de generació d’aquest tipus de residu, així com la presència en molts d’ells de components perillosos, fa que sigui necessari recollir-los de forma selectiva per sotmetre’ls a tractaments específics.

La planta  de valorització de residus d’aparells elèctrics i electrònics que avui s’ha inaugurat al Pont de Vilomara i Rocafort està preparada per separar i identificar els components d’aquests residus per tal d’assegurar el tractament i reciclatge específics dels materials. Aquesta instal•lació, única d’aquestes característiques a Catalunya, permet l’aplicació de la nova Directiva Europea sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (Directiva Europea 2002/96/CE).

La Directiva obligarà, a partir de l’agost de 2005, a totes les empreses fabricants a tenir un Sistema Integrat de Gestió que garanteixi la correcta eliminació dels equips elèctrics i electrònics usats, a través del reciclatge o la reutilizació dels seus materials. La normativa obligarà els distribuïdors a recollir a domicili el producte vell quan en venguin un de nou i farà els fabricants responsables de la retirada i adequat tractament dels residus d’equips elèctrics i electrònics. L’objectiu que es pretén assolir amb la Directiva és recollir a partir del 2006 quatre quilos de residus electrònics i elèctrics per persona a l’any. Així, els fabricants hauran d’haver aconseguit en aquella data recuperar i reciclar entre el 50 i el 80% dels components i dels equips.

D’acord amb el concurs públic convocat en data 5 d’abril de 2001, la Junta de Residus, del Departament de Medi Ambient, va seleccionar el projecte de l’empresa Electrorecycling per a la valorització de residus d’aparells elèctrics i electrònics generats a Catalunya, incloent la implantació d’una xarxa de recollida des dels punts de generació, i la construcció d’una la planta de tractament.

La instal•lació tractarà 5.000 tones anuals de residus, ampliable a 15.000 tones, i ha tingut una inversió de 5,2 milions d’euros, dels quals la Junta de Residus n’aporta el 20%.

Amb la inauguració del Centre de Valorització de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, Catalunya dóna una solució a un flux de residus qualificats com a prioritaris per a la Unió Europea, degut a la seva generació creixent i baix índex de reciclatge.

Com funciona la planta

La nova instal•lació està preparada per rebre i valoritzar petits electrodomèstics, equips de tecnologia informàtica i telecomunicacions, aparells electrònics de consum, joguines i instruments de comandament i control.

Dins les diferents opcions existents per tractar els residus d’aparells elèctrics i electrònics, al Centre del Pont de Vilomara s’ha optat pel desmuntatge manual parcial seguit d’una trituració i separació en sec dels materials. Previ al desmuntatge es farà una selecció dels equips informàtics reaprofitables, amb una previsió inicial de reutilització del 2%. La reutilització dels equips informàtics es farà participant de manera activa en projectes d’economia social, afavorint l’accés a les noves tecnologies dels col.lectius més desafavorits. Posteriorment, es retiraran els components potencialment perillosos, que s’enviaran a tractament extern. També es separaran aquelles peces que, pel seu bon estat, puguin ser reutilitzades.

Els equips rebuts a planta es separen en reutilitzables, línia marró, ofimàtica i televisors i monitors. Els primers es revisen i si són operatius, es destinen a projectes d’economia social. Als residus de la línia marró i ofimàtica se’ls retiren les piles, cartutxos de tòner i altres components perillosos per sotmetre’ls a tractaments específics fora de la planta. Pel que fa a la resta, mitjançant línies de triatge manual i trituració, es separen els metalls fèrrics i no fèrrics i els plàstics reciclables. Els televisors i monitors es desmunten i les pantalles de tubs de raigs catòdics són seccionades, evitant la seva implosió, i aspirant la pols que cobreix la pantalla. Posteriorment es trituren i es separen el vidre i els metalls.

Cal destacar que, paral•lelament a la construcció de la planta, l’empresa Electrorecycling ha implantat un sistema de recollida d’aquests residus des dels seus punts de generació i especialment des de les deixalleries de Catalunya.

El nou centre de tractament i reciclatge de frigorífics

Des de l’any 1993, la legislació catalana estableix que el tractament d’un conjunt de residus, amb risc ambiental elevat, és un servei públic de la Generalitat. Entre aquests residus s’inclouen els frigorífics i altres aparells que contenen clorofluorocarburs (CFCs). El servei de recollida d’aquests residus es va iniciar al novembre de 1995, coincidint amb la posta en marxa de la primera planta de tractament dins el nucli urbà del Pont de Vilomara i Rocafort, mitjançant l’empresa concessionària Técnicas de Protección Ambiental S.A. (TPA).

Donat que el volum de recollida selectiva i tractament han anat creixent en els darrers anys, ha estat necessari construir una nova instal•lació, ampliant la capacitat de tractament anual a 125.000 frigorífics, i permetent, a més, traslladar el procés de tractament fora el nucli urbà del Pont de Vilomara.

La nova instal•lació permet el trasllat de la línia de tractament de frigorífics ja existent, i ampliar el procés amb una línia complementària. Cal destacar que, amb la nova planta, es millora el sistema de tractament i recuperació dels CFCs, a més d’incloure aspectes de sostenibilitat en l’edifici. La nova instal•lació disposa de 144 panells fotovoltaics que permeten obtenir 14,4 kW d’energia elèctrica, i disposa de 3 panells d’energia solar per la generació d’aigua calenta sanitària.

La inversió del Centre de Tractament i Reciclatge de Frigorífics es situa en 4,7 milions d’euros, aportats en la seva totalitat per la Junta de Residus.

Com funciona la planta

Un cop arribat l’aparell frigorífic a la planta, s’extreuen les parts interiors i es desmunten els materials específics ( motors elèctrics, cables, vidre ). Manualment es transporten fins a una taula basculant de treball on es succiona la barreja d’oli i CFC del compressor de fred. Les carcasses es dipositen en una cinta que les transporta al triturador, on es capta el CFC alliberat en el procés de trituració que es condensa en la unitat criogènica. El material triturat es separa en diferents fraccions per afavorir al màxim la seva valorització ( ferro, alumini, coure, plàstic, poliuretà, ....). L’escuma de poliuretà es compacta en briquetes per optimitzar els costos de transport.

Amb el procés de tractament i reciclatge de frigorífics usats es recuperen prop del 90% dels materials continguts en els aparells (ferro, alumini, coure, plàstic, poliuretà,...), quedant tant sols per gestionar com a residu un 10% dels materials.

4  

Imatges

El conseller Espadaler, descobrint la placa commemorativa de la inauguració de la planta

El conseller Espadaler, descobrint la placa commemorativa de la inauguració de la planta 38

Moment de la visita a la planta de ferralla elèctrica i electrònica (II)

Moment de la visita a la planta de ferralla elèctrica i electrònica (II) 58

Moment de la visita a la planta de recuperació de ferralla elèctrica i electrònica

Moment de la visita a la planta de recuperació de ferralla elèctrica i electrònica 72

El conseller de Medi Ambient, durant l'acte d'inauguració

El conseller de Medi Ambient, durant l'acte d'inauguració 49