La presidenta de l'Institut Català de la Dona, Joana Ortega, demana que les dones estiguin representades proporcionalment en els òrgans de decisió del món rural

Estudi sobre la presència de les dones en les cooperatives agràries a Catalunya

query_builder   7 maig 2003 16:39

event_note Nota de premsa

La presidenta de l'Institut Català de la Dona, Joana Ortega, demana que les dones estiguin representades proporcionalment en els òrgans de decisió del món rural

Estudi sobre la presència de les dones en les cooperatives agràries a Catalunya

Segons aquest estudi només un 2% de les persones a les juntes de les cooperatives agràries són dones

L’Institut Català de la Dona i Dones d’Unió de Pagesos han presentat aquest matí l’estudi "Gènere, agricultura i representació de les dones en les cooperatives agràries a Catalunya", que analitza la presència de sòcies en les cooperatives agràries i en els seus òrgans de decisió.

La presidenta de l’Institut Català de la Dona, Joana Ortega, ha destacat que les dones del medi rural viuen una realitat caracteritzada per una gran invisibilitat de la seva aportació.

Segons Joana Ortega "aquesta invisibilitat també es fa palesa en les instàncies de decisió en matèria agrícola, com demostra aquest estudi sobre les cooperatives agràries. No és comprensible que només un 2% de les persones que estan a les juntes de les cooperatives siguin dones, mentre que les dones sòcies de cooperatives agràries a Catalunya són el 21,7% del total dels socis i tenim 13.681 dones que són titulars d’explotació agrària (un 19% del total)".

La presidenta de l’Institut Català de la Dona demana que les dones estiguin representades proporcionalment en els òrgans de decisió del món rural. De l’estudi també s’extreu que en el 84,5% de les cooperatives agràries de Catalunya no hi ha cap dona en els òrgans de decisió.

Joana Ortega també defensa la participació social, a través d’associacions, grups d’acció local, organitzacions professionals, etc, com a fórmula per millorar les situacions discriminatòries per a les dones, i encoratja les dones a participar activament en la vida pública del món rural.

Des de l’Institut Català de la Dona s’ha impulsat activament l’associacionisme femení, que s’ha triplicat en els darrers deu anys i que compta amb una forta implantació en les comarques agràries de Catalunya.

Resum de l’estudi "Gènere, agricultura i representació de les dones en les cooperatives agràries a Catalunya"

Del total de persones sòcies de les cooperatives agràries, només un 21,7% són dones. El 44,1% de les sòcies tenen entre 46 i 60 anys, i cal destacar que només un 2,3% de les sòcies tenen menys de 30 anys.

Les dones en les juntes de les cooperatives agràries representen només el 2% del total de les persones sòcies. En el 84,5% de les cooperatives agràries no hi ha cap dona en els òrgans de decisió, i només hi ha 2 dones presidentes de junta en la mostra estudiada.

Els gerents entrevistats a l’estudi consideren que és insuficient la participació de les dones, tant com a sòcies com a representants en les juntes. La majoria dels gerents considera que cal promoure la incorporació de les dones en les cooperatives, mitjançant la valoració social de la feina, facilitar informació a les dones i establir taxes de participació femenina.

Conclusions

L’existència d’una marcada divisió del treball segons el gènere, en què les dones realitzen tasques de l’àmbit privat i els homes tasques de l’àmbit públic, genera la baixa participació femenina en les organitzacions agràries.

Les propostes o línies d’actuació que han sorgit de l’estudi són:

­ Fer visible el paper de la dona dins de l’explotació agrària familiar i promoure la igualtat d’oportunitats

­ Implementar mecanismes de discriminació positiva que incentivin la participació de les dones i el seu accés a llocs de responsabilitat dins la cooperativa agrària.

­ Aprofitar les estratègies de diversificació productiva de les cooperatives per crear oportunitats d’ocupació femenina.

­ Major implicació i participació en programes de foment del desenvolupament rural (Leader, Proder, Equal).

­ Potenciar la creació i consolidació de xarxes associatives vinculades amb la dona i el seu paper dins la societat.

Dades sobre la participació de la dona en l’agricultura

Segons el Cens Agrari de 1999, 13.681 dones, el 19% del total, són titulars de les explotacions agràries. El 81% restant dels titulars d’explotacions agràries, 58.492 persones, són homes.

D’altra banda les dones representen el 72% dels cònjuges, que normalment realitzen el que s’anomena "ajuda familiar", i que en nombres absoluts són 18.066 dones.

Pel que fa a les persones assalariades en el món agrari, només 2.758, el 14,2% del total, són dones.

4  

Imatges

Fotografia de la roda de premsa

Fotografia de la roda de premsa 327

Fotografia de la roda de premsa

Fotografia de la roda de premsa 340

Fotografia de la roda de premsa

Fotografia de la roda de premsa 327

Fotografia de la roda de premsa

Fotografia de la roda de premsa 340