El conseller Felip Puig pacta amb el sector mesures per a l'aplicació del Pla Català de l'Habitatge 2002-2007

query_builder   28 febrer 2003 12:30

event_note Nota de premsa

El conseller Felip Puig pacta amb el sector mesures per a l'aplicació del Pla Català de l'Habitatge 2002-2007

Els convenis signats permetran una major intervenció de la Generalitat en el mercat immobiliari per facilitar l’accés a l’habitatge de compra i lloguer

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha signat convenis amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; els Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre; el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya; el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya i el Consell Català de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària.

Aquests convenis permetran l’aplicació d’algunes de les mesures compreses en el Pla Català de l’Habitatge per aquest any 2003. En concret, la signatura d’aquests acords amb gairebé tots els representants del sector permetrà una major intervenció de la Generalitat en el mercat immobiliari. Tal com es va anunciar durant la presentació de l’aplicació del Pla Català de l’Habitatge en el 2003, el Govern de la Generalitat ha acordat adoptar un paper més intervencionista i de gestor en el mercat immobiliari, amb l’objectiu de garantir que tots els ciutadans puguin accedir a un habitatge digne i de qualitat.

Entre aquestes mesures, el Govern ha acordat actuar de mitjancer entre els propietaris i els llogaters. Així, la Generalitat donarà garanties i cobertura a aquells propietaris que disposin d’un habitatge buit i el vulguin posar en règim de lloguer. D’aquesta manera, la Generalitat facilitarà que es posin a disposició del mercat un elevat percentatge d’oferta d’habitatge que en l’actualitat es troba buit.

També amb aquest objectiu d’ampliar l’oferta pública d’habitatge de lloguer, la Generalitat comprarà habitatges per posar-los a disposició d’aquelles famílies que tinguin més dificultats per accedir a un habitatge. En aquests casos, la Generalitat comprarà pisos de segona mà i per destinar-los a habitatge de lloguer de protecció oficial.

A part d’ampliar l’oferta pública d’habitatge, el Govern també vol garantir que el parc d’habitatges respongui a criteris de major seguretat i qualitat. En aquest sentit, el Govern també aplicarà tot un seguit de mesures destinades al foment de la rehabilitació d’habitatges.

Conveni amb el Consell Català de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària

A través d’aquest conveni, la Generalitat tindrà accés, a través del Col·legi d’API, al mercat d’oferta d’habitatges de segona mà per a destinar-los a lloguer de protecció oficial.

L’adquisició d’aquests habitatges de segona mà tindrà per objecte destinar-los al mercat de lloguer, a aquelles persones o famílies amb més dificultats per accedir a un habitatge.

Per part del Consell Català de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària ha signat el conveni el seu president, Artur Sala.

Conveni amb el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya

Aquest conveni permetrà la constitució d’una borsa d’habitatges de lloguer amb garantia de la Generalitat.

Per una banda, la Generalitat, a través de l’empresa pública Adigsa, oferirà els habitatges inclosos en la Borsa de Lloguers del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya als particulars interessats.

Per altra banda, la Generalitat actuarà d’intermediari en la realització dels contractes de lloguer, en la recuperació d’habitatges per al mercat de lloguer, i en l’aplicació de mesures que facilitin la tramitació de la rehabilitació d’habitatges. En definitiva, aquest Conveni té per objecte establir una relació entre la Generalitat i els administradors de finques que ofereixi garanties i seguretat als propietaris, que fins ara, eren reticents a posar el seu habitatge en règim de lloguer. Cal destacar que la tutela de la Generalitat en aquests habitatges també és una garantia de seguretat per als usuaris.

El conveni ha estat signat pel president del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, Josep M. Vendrell.

Conveni amb el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya

El conveni signat amb el Consell General de Cambres permetrà la creació d’un centre d’assessorament als propietaris i usuaris, on s’informarà de la possibilitat d’oferir habitatges en règim de lloguer o proveir habitatges de segona mà en venda a l’empresa pública Adigsa.

A través d’aquest Conveni, totes les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, que integren el Consell General de Cambres, hauran de col·laborar facilitant informació als seus associats sobre la possibilitat de vendre o llogar els seus habitatges.

L’objectiu d’aquest Conveni és facilitar el contacte entre la Generalitat, a través de l’empresa pública Adigsa, i els propietaris de finques, per tal que la Generalitat pugui constituir un parc d’habitatges que seran destinats a l’oferta de lloguer de protecció oficial. Així per una banda, es facilitarà la creació d’una borsa d’habitatges de lloguer, i per una altra, es reforçarà el paper de mitjancer de la Generalitat entre propietaris i usuaris.

El conveni ha estat signat pel president del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, Ramon Roca.

Conveni amb el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Terres de l’Ebre, Girona, Lleida, Tarragona i amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

El conseller Felip Puig també ha signat un conveni amb cadascun dels Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya. Així, el conseller Puig ha signat un conveni amb el President del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Xavier Bardají, amb el President del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre, Ramón Ferré, amb el President del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, Miquel Matas, amb el President del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, Andreu Muñoz, amb el President del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, Joan Prous, i amb el President del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Jesús Alonso.

Aquests convenis estableixen els honoraris que la Generalitat pagarà als aparelladors i arquitectes tècnics que realitzin els dictàmens tècnics sobre l’estat dels edificis susceptibles de rehabilitació, en el marc del Programa per a la revisió de l’estat de conservació dels edificis de la Generalitat.

L’objectiu d’aquests conveni és millorar la qualitat del parc d’habitatges i edificis existent, a través d’ajuts econòmics per a la revisió i elaboració de dictàmens tècnics que certifiquin la necessitat de realitzar obres de rehabilitació.

El conseller Puig ha afirmat que "el foment de rehabilitació és una part fonamental de la política d’’habitatge. Hem d’’aconseguir habitatges i edificis més segurs i amb més qualitat de vida”". Pel referent als convenis de compra d’habitatges i de mediació immobiliària, Felip Puig, ha assegurat que aquests estan en la línia d’actuació prioritària del Govern, que és la d’intervenir en el mercat per tal d’aconseguir un major nombre d’habitatges de lloguer. També ha confirmat que “"aquesta intervenció es concentrarà en àmbits urbans on és necessari invertir una tendència de degradació dels habitatges, del barri, i per tant, de la seva realitat social. Es tracta de revitalitzar aquests barris”."

2  

Imatges

Fotografia signatura conveni 1

Fotografia signatura conveni 1 399

Fotografia signatura conveni 2

Fotografia signatura conveni 2 490