Avui s'ha reunit la Mesa sectorial del transport aeri de Catalunya

query_builder   18 octubre 2004 18:30

event_note Nota de premsa

Avui s'ha reunit la Mesa sectorial del transport aeri de Catalunya

S’hi han abordat les actuacions en matèria de transport aeri als aeroports comercials catalans, el seguiment del Pla d’aeroports de Catalunya i la revisió del Pla d’heliports

La Mesa sectorial del transport aeri de Catalunya s’ha reunit aquest matí de forma plenària. Han assistit a la sessió d’avui representants de la Generalitat –Departament de Política Territorial i Obres Públiques; Comerç, Consum i Turisme; Treball i Indústria; Interior i Medi Ambient- i de diverses entitats relacionades amb el sector del transport aeri -Col·legi Oficial d’Agents i Comissionistes de Duanes de Barcelona; Air Cargo Club; Federació Aèria Catalana; Fundació Parc Aeronàutic Catalunya; AOPA-Spain; Asociación de Líneas Aéreas (ALA); Barcelona Centre Logístic (BCL); Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA); Associació Barcelona aeronàutica i de l’espai (BAIE); Delegació a Catalunya de l’Associació d’Enginyers Aeronàutics d’Espanya; Associació Catalana de Municipis i Comarques; Federació de Municipis de Catalunya; Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya; Associació de transitaris, expedidors internacionals i assimilats (ATEIA) i Reial Automòbil Club de Catalunya-.

Es tracta d’un espai per al diàleg i la concertació entre el sector públic, el privat i la societat civil, que desenvolupa una funció consultiva per a la política del govern català en matèria d’aviació civil.

 

Aeroports comercials de Catalunya

Gestió dels aeroports

A la reunió s’ha abordat la qüestió de la gestió dels tres aeroports comercials: Barcelona, Girona i Reus. El govern considera molt important avançar, en una primera fase, cap a un marc de gestió compartida dels aeroports, per més endavant assumir-ne la gestió de forma plena. Actualment és l’empresa pública AENA qui gestiona tots els aeroports de l’Estat. La proposta del govern català,  va en la línia d’obrir aquesta gestió a la participació de la Generalitat, els ajuntaments i altres entitats del territori.

Amb aquest canvi es pretén aconseguir una gestió autònoma dels aeroports i una optimització de la seva eficiència.

Les noves entitats gestores dels aeroports, semblants a les autoritats portuàries, tindrien capacitat de determinar la política comercial dels respectius aeroports, així com d’establir els slots de vol (contingents de trànsit aeri a les instal·lacions aeroportuàries).

Fons per a la promoció de rutes aèries

En relació amb l’aeroport de Barcelona, s’ha presentat un estudi sobre el desenvolupament de rutes aèries intercontinentals i s’ha informat de la signatura d’un conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, AENA, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç per promoure enllaços aeris intercontinentals i l’establiment de bases operatives de caràcter permanent de les companyies aèries a l’aeroport.

Pel que fa als aeroports de Girona i Reus, els representants de la Generalitat han informat de la signatura de convenis de patrocini publicitari amb diverses companyies aèries a fi de mantenir vols regulats durant tot l’any des d’ambdós aeroports a diverses ciutats europees. Aquests convenis s’inscriuen en la política de promoció i suport a la connectivitat aèria de Catalunya que desenvolupa el govern català. A aquest efecte el govern està treballant en la constitució d’un fons econòmics específic per al desenvolupament de rutes des de Girona, Reus i Barcelona. Aquestes mesures de foment, en tot cas, tenen en compte i respecten la transparència, la igualtat de tracte i la prohibició de discriminació d’operadors aeris que estableix la normativa europea sobre la matèria.

 

Pla d’aeroports de Catalunya

L’objectiu del Pla d’aeroports és promoure l’aviació regional, general i esportiva arreu del país, mitjançant l’augment del nombre d’instal·lacions aeroportuàries i la millora de les existents.

Aeroport de Lleida

A la reunió d’avui de la Mesa sectorial del transport aeri s’ha tractat la construcció del nou aeroport a Alguaire. S’ha exposat la situació actual de l’elaboració del Pla Director d’aquest aeroport i s’ha avançat el calendari de desenvolupament d’aquest nou projecte aeroportuari: al llarg del bienni 2005-2006 se’n tramitarà el projecte i s’elaborarà el model de gestió de l’aeroport.

Aeroport dels Pirineus-Andorra

La Mesa sectorial ha constatat que el futur d’aquest aeroport depèn de l’acord institucional entre els Estats espanyol i andorrà. Tanmateix el govern català considera demanar poder participar en la gestió de determinats serveis de l’aeroport que, tot i no estar directament relacionats amb la navegació aèria, poden influir en el volum de transport aeri i, per tant, en l’aprofitament social i econòmic de l’aeroport.

Aeroport de les Terres de l’Ebre

Pel que fa a aquest aeroport, els representants de la Generalitat han informat de la voluntat d’articular el seu Pla Director amb el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre.  Per això, el Pla Director de l’aeroport s’està elaborant amb la vista posada en un Pla espacial urbanístic específic que emmarcarà aquestes instal·lacions en el seu context territorial. Es preveu que durant el 2006 s’elabori el projecte d’aquestes instal·lacions i que l’any següent se’n comencin les obres.

Aeròdroms d’aviació general i/o esportiva

La Mesa sectorial ha estudiat els casos dels aeròdroms d’Igualada-Òdena i de la Cerdanya. En relació al primer ha analitzat el calendari d’actuacions previstes, que implica la definició del model de gestió, així com l’ampliació de la zona de servei de l’aeròdrom i la construcció de nous accessos durant el 2006. En relació a l’aeròdrom de la Cerdanya, s’ha tractat l’elaboració del seu Pla director i la definició del seu model de gestió, mitjançant un Consorci integrat per la Generalitat i el Consell Comarcal de la Cerdanya.

Noves instal·lacions

S’ha informat la Mesa sectorial sobre els estudis encaminats a la localització de noves instal·lacions.

Aeròdrom auxiliars

Són instal·lacions destinades als serveis públics d’emergència, protecció civil i també per a ús esportiu.

Es preveu de localitzar-ne a Arnes (Terra Alta), Lladurs (Solsonès) i Tremp (Pallars Jussà). També s’ha informat sobre els respectius calendaris d’actuació en tots tres casos, que fineixen el 2006 amb la posada en servei i l’establiment del marc de gestió per a cada aeròdrom.

 

Pla d’heliports de Catalunya

Quant als heliports, la Mesa sectorial del transport aeri de Catalunya ha abordat la revisió del Pla que desenvolupa les previsions de la Llei d’heliports de Catalunya en relació amb la ubicació, la gestió i els usos d’aquestes instal·lacions.

Concretament, la revisió del Pla d’heliports comprèn dos àmbits:

Àrea de Barcelona

Definició i selecció dels paràmetres per a la ubicació de l’heliport públic de la ciutat de Barcelona. Aquests paràmetres, a banda dels exclusivament tècnics –espai aeri, accessibilitat, condicionaments aeronàutics, urbanístics i mediambientals- comprenen també el consens amb el territori, l’escenari econòmic financer de l’explotació d’aquest heliport, així com una proposta de gestió consensuada amb les diferents instal·lacions.

Resta de Catalunya

S’ha debatut sobre el desenvolupament de la disposició addicional de la Llei d’heliports, que regula el desenvolupament d’aquestes instal·lacions arreu del territori. En aquest sentit, s’ha analitzat la viabilitat de la construcció de nous heliports en funció de la necessitats socials.

També s’ha analitzat la situació actual dels heliports que són titularitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques en funció de la seva viabilitat.   

2  

Imatges

Fotografia acte 1

Fotografia acte 1 312

Fotografia acte 2

Fotografia acte 2 237