Les quotes de les mútues de previsió social a Catalunya van créixer un 12,67% l'any passat.

Un de cada quatre catalans és soci o beneficiari d'aquestes entitats

query_builder   27 març 2003 13:47

event_note Nota de premsa

Les quotes de les mútues de previsió social a Catalunya van créixer un 12,67% l'any passat.

Un de cada quatre catalans és soci o beneficiari d'aquestes entitats

Homs anuncia la creació d’uns guardons per reconéixer entitats i professionals del sector assegurador.

El conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Francesc Homs, ha donat a conèixer aquest dijous els resultats del balanç del mutualisme català durant l’any 2002. Entre les conclusions més destacades de l’informe, presentat en roda de premsa a la seu del Departament d’Economia i Finances, destaca el creixement de les quotes de les mútues de Previsió Social en un 12,67% respecte a l’exercici de 2001. Una part d’aquest increment es deu a l’augment en un 32% de les operacions de vida, que cobreixen indemnitzacions i subsidis per defunció o invalidesa, jubilacions, serveis de sepeli o prestacions escolars, com la pensió d’orfenesa. A més, les operacions de vida també inclouen l’entrada d’algunes mutualitats al món de l’empresa, que cada vegada més recorren als seus serveis per oferir plans de pensions externs als treballadors. D’altra banda, les operacions de no-vida –que donen cobertura per malaltia, invalidesa, accidents, subsidis, i altres serveis com l’assistència sanitària o als automobilistes– es van incrementar un 6,5%. Cal matisar, però, que del global d’operacions fetes per les mútues el 20% correspon a vida, i el 80% a no-vida.

L’informe també posa de manifest el considerable augment del volum gestionat per les Mútues de Previsió Social durant el 2002, que va ser d’un 12,06% en provisions tècniques i del 8,11% en actius financers i materials. Pel que fa a l’activitat asseguradora, mesurada en creixement de pagaments de prestacions, ha crescut un 28,66%. Finalment, els resultats de l’exercici 2002 han estat de 9,4 milions d’euros, el que representa una lleugera davallada respecte a la xifra de 2001 que s’explica per la situació del mercat bursari durant l’any passat.

Una de les dades més rellevants que es desprenen del balanç de 2002 és que un de cada quatre catalans són socis o beneficiaris de Mútues de Previsió Social i, en molts casos, d’ambdues coses. A més, el fet que Catalunya representi prop del 70% del nombre de mutualitats existents arreu de l’Estat Espanyol, confirma la bona salut d’aquest sector amb llarga tradició en el nostre país. Actualment, i segons les últimes dades, a Catalunya hi ha 152 mútues inscrites a la Generalitat amb prop de 750.000 socis i més d’1.300.000 beneficiaris.

Projecte de llei de mutualitats, pendent de debat al Parlament

En la línia de fer créixer encara més i dinamitzar el sector mutual a Catalunya, el passat 15 de gener, el conseller Homs entrava al Parlament el Projecte de llei de mutualitats de previsió social a Catalunya. El nou text, pendent encara d’aprovació per la Cambra catalana, incorpora algunes novetats, com ara la possibilitat que els ciutadans puguin deduir-se del tram autonòmic de l’IRPF les quotes que paguen a les mutualitats en concepte d’assistència sanitària o d’assegurança de vida. Segons va explicar el conseller d’Economia i Finances en el seu moment, el percentatge de deducció podria situar-se entre un 5 i un 10% i afectaria els ciutadans que tinguin aquests serveis en mútues de previsió social, d’assegurança o en societats anònimes.

Una altra de les mesures que proposa el nou Projecte de llei va dirigida a democratitzar els òrgans de govern d’aquestes entitats, amb l’objectiu de garantir-ne la renovació i fer més àgil la creació de nous productes.

Finalment, el nou text preveu la possibilitat que les mutualitats puguin emetre quotes participatives. D’aquesta manera es potenciarà la figura del soci protector, que recolza financerament les entitats però que, a diferència dels mutualistes, no n’és propietari.

Premis al sector assegurador

El conseller Homs també ha anunciat que la Generalitat instaurarà uns premis anuals destinats a reconéixer les institucions i professionals més rellevants del sector de les assegurances a Catalunya. “Aquests guardons volen fomentar el desenvolupament del món assegurador i valorar el bon comportament de les entitats i la valuosa tasca que realitzen els seus treballadors”, ha dit el conseller.

A proposta del Departament d’Economia i Finances es lliuraran els premis dividits en quatre modalitats: “Medalla d’Honor de l’Assegurança a Catalunya”, “Placa d’Honor a la Innovació en Assegurances”, “Medalles al Foment de l’Assegurança a Catalunya” i “Plaques a la Innovació i el Progrés de l’Assegurança a Catalunya”.

1  

Imatges

Fotografia (Fermí Esteve)

Fotografia (Fermí Esteve) 263

1  

Fitxers adjunts

Balanç Mutualisme 2002

Balanç Mutualisme 2002
PPT | 184