La Generalitat treu a licitació el perllongament de FGC a Terrassa

query_builder   23 maig 2003 13:32

event_note Nota de premsa

La Generalitat treu a licitació el perllongament de FGC a Terrassa

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques licitarà la setmana vinent el projecte constructiu del perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa, després que avui se n’hagi aprovat la declaració d’impacte ambiental. Es preveu que les obres s’adjudiquin el setembre i que tinguin un cost d’uns 78 milions d’euros.

L’actuació contempla l’execució d’aproximadament 1.400 metres de nou traçat i l’execució d’una nova estació al Parc de Vallparadís, així com unes actuacions preliminars a l’àmbit de la futura estació de Can Roca. Cal remarcar la importància les restes arqueològiques trobades al fossat del Castell-Cartoixa de Vallparadís que mereixen una atenció especial en el projecte.

Estació Vallparadís

L’obra contempla la construcció d’una estació de ferrocarrils soterrada amb un aparcament i espai per a la implantació d’activitats terciàries, que representa una superfície total construïda d’uns 28.000 metres quadrats.

L’estació se situa sota el carrer Salmerón i es perllonga per sota d’aquest des de la plaça dels Drets Humans, creuant l’Avinguda Jacquard, fins a l’alçada del Castell Cartoixa de Vallparadís.

La ubicació de l’estació permetrà apropar el ferrocarril al centre de la ciutat i donar servei a una zona amb un gran nombre d’equipaments públics com són la zona universitària i el campus de la UPC, entre altres.

El projecte s’ha desenvolupat a partir de la ferma voluntat de respectar un entorn completament consolidat i ser plenament compatible amb l’estructura urbanística de la zona així com d’assumir els criteris paisatgístics del parc de Vallparadís.

Estació de Can Roca

Les actuacions a l’estació de Can Roca, com a final de trajecte d’una futura segona fase d’ampliació de la línia de FGC a Terrassa, té una estructura formada per una sèrie de nivells d’aparcament per sobre de la planta d’andanes.

S’ha volgut minimitzar la repercussió en superfície que tindria l’estació en ser una zona actualment en procés d’urbanització.

 

Restes arqueològiques del fossat del Castell-Cartoixa de Vallparadís

Les obres de construcció de l’estació no afecten l’edifici del Castell-Cartoixa però sí el fossat que hi ha al seu voltant, concretament la part est d’aquest fossat. El castell i el seu fossat estan protegits dins el catàleg de Monuments Històrico-Artístics de Catalunya. A més, l’edifici del Castell-Cartoixa i el seu entorn es troben definits i classificats com a Béns Culturals d’Interès Nacional.

A partir dels estudis arqueològics duts a terme per a la redacció del projecte constructiu, ara es coneix la posició i extensió del fossat del castell. A més, s’està recuperant una quantitat considerable de peces de ceràmica de l’antiga Cartoixa que ajuden a reproduir les diferents etapes de vida al Castell.

En base a aquestes dades, s’ha modificat el projecte de l’estació UPC-Vallparadís. La solució adoptada consisteix a allargar l’estructura més enllà de les necessitats ferroviàries estrictes per tal que el pou d’extracció de la tuneladora i les rampes de l’aparcament no se situïn en la zona d’afectació del fossat. Aquesta solució permet recuperar i conservar el fossat del Castell l’integra dins el conjunt paisatgístic dels museus i esglésies de Terrassa.

Per tal d’acotar les zones on s’haurà de realitzar una excavació especial una vegada es comenci l’obra, s’han ampliat els estudis paleontològics amb 6 nous sondeigs i amb la realització de nous estudis sobre les mostres estretes en els sondeigs anteriors.

D’aquest estudi s’extreu que existeix una zona amb alta sensiblitat de contenir restes paleontològiques similars a les trobades al jaciment de Can Guardiola (a l’altre costat del barranc de Vallparadís). L’estudi que ha comptat amb el seguiment de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell, així com amb la coordinació de la Direcció General del Patrimoni Cultural conclou que en arribar a la cota d’excavació on se situen aquests estrats, es durà a terme una excavació especial, amb un seguiment paleontològic acurat.

1  

Imatges

Plànol

Plànol 256