La Generalitat elabora la seva pròpia Llei Ferroviària Catalana

Felip Puig anuncia que, si el Govern central manté el projecte de Llei del Sector Ferroviari tal i com està plantejat, l

query_builder   27 març 2003 18:37

event_note Nota de premsa

La Generalitat elabora la seva pròpia Llei Ferroviària Catalana

Felip Puig anuncia que, si el Govern central manté el projecte de Llei del Sector Ferroviari tal i com està plantejat, l

La Generalitat està treballant en una nova Llei d’ordenació Ferroviària per a Catalunya amb l’objectiu de solventar el dèficit d’infraestructures ferroviàries del país. Així ho ha anunciat el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, durant la sessió del Ple d’aquesta tarda, en resposta a una interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari PSC-CpC.

Aquesta nova Llei definirà un nou model ferroviari català, a través de la constitució d’un nou marc competencial, tant pel que fa a la titularitat d’infraestructures com a l’ordenació dels serveis ferroviaris.

En aquest sentit, el conseller Felip Puig ha anunciat que aquesta nova llei també reclamarà les transferències de serveis i recursos necessàries per executar aquestes competències, tal i com estableixen els articles 9.15 i 11.9 de l’Estatut de Catalunya.

Respecte el projecte de Llei que el Govern de l’Estat ha presentat al Congrés dels Diputats, i que actualment es troba en fase d’esmenes, Felip Puig ha anunciat el grup de CiU presentarà un seguit d’esmenes, però ja ha advertit que si el govern del PP decideix tirar endavant el projecte de Llei tal i com està formulat, la Generalitat presentarà un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional.

El conseller Felip Puig ha lamentat que “aquest projecte de Llei presentat pel Govern del PP tingui una visió marcadament centralista i radial del sector ferroviari, tant des del punt de vista d’infraestructures i plantejament de la xarxa ferroviària, com des de la conceptualiztació del sistema de gestió, que obvia, fins i tot, posicionaments del Tribunal Constitucional”.

Segons aquesta jurisprudència del TC, el criteri de distribució competencial en matèria ferroviària és el territorial i no el d’interès general, i per tant, les línies o serveis ferroviaris que es desenvolupin en territori català necessitaran l’acord del Govern català per a la seva integració en l’anomenada “Xarxa Ferroviària d’Interès General”. La proposta del Govern de l’Estat, en canvi, pretén assumir dins aquest concepte de “Xarxa d’interès general” tots els serveis ferroviaris, al marge de la seva localització territorial, i deixa a les Comunitats Autònomes una funció residual en la titularitat i gestió d’infraestructures ferroviàries.

Felip Puig també ha anunciat que la Mesa d’Infraestructures “ha donat un impuls decidit al projecte, proposat pel Govern de la Generalitat, d’elaboració d’un Pla Director d’Infraestructures Ferroviàries que defineixi la xarxa ferroviària bàsica que el país necessita”.

1  

Fitxers adjunts

La Generalitat elabora la seva pròpia Llei Ferroviària Catalana

La Generalitat elabora la seva pròpia Llei Ferroviària Catalana
DOC | 60