El Departament d'Economia crea direccions territorials a les quatre demarcacions catalanes i a les Terres de l'Ebre

Homs es reuneix amb la nova Junta de Finances i amb els membres de la remodelada Direcció General de Tributs

query_builder   3 juliol 2003 16:13

event_note Nota de premsa

El Departament d'Economia crea direccions territorials a les quatre demarcacions catalanes i a les Terres de l'Ebre

Homs es reuneix amb la nova Junta de Finances i amb els membres de la remodelada Direcció General de Tributs

El Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya ha creat cinc noves direccions territorials a les quatre demarcacions catalanes i a les Terres de l’Ebre per desplegar-se per tot Catalunya. “Volem donar un servei més pròxim i de més qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i fer arribar a tot el territori les iniciatives i els instruments financers que posem en marxa per recolzar les pimes i els autònoms”, explica el conseller d’Economia, Francesc Homs.

Fins ara, a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona només existien delegacions de la Direcció General de Tributs. Per això, el Govern ha cregut convenient anar més enllà de les funcions estrictament tributàries i avançar cap a la diversificació dels serveis que s’ofereixen a tots els ciutadans de Catalunya. Així doncs, les noves direccions territorials s’estructuraran en diverses àrees que, coordinades amb les Direccions Generals, desenvoluparan els programes del Departament des de la proximitat als ciutadans i amb un coneixement més exacte de les necessitats i característiques pròpies de cada territori.

La Direcció Territorial de Barcelona disposarà de: delegació de la Direcció General de Tributs, Tresoreria Territorial, Intervenció Territorial, Servei d’Afers Administratius i Àrea d’assessorament Jurídic. Al capdavant de la nova direcció hi haurà Carles Mateos.

Les direccions territorials de Girona, Lleida i Tarragona disposaran de: delegació de la Direcció general de Tributs, Intervenció territorial, Secció d’Afers Administratius, Àrea Financera i Àrea d’Assessorament Tributari, Validacions i Informes. Els directors seran Lluís Busquet, Josep Giné i Gabriel Albertí respectivament.

Per acabar, la direcció territorial de les Terres de l’Ebre disposarà de: Oficina de Tributs, Tresoreria Territorial, Intervenció Territorial, Secció d’Afers Administratius, Àrea Financera i Àrea d’Assessorament Tributari, Validacions i Informes. El responsable d’aquesta nova direcció serà Gabriel Albertí.

Reestructuració a la Direcció General de Tributs

El nou model de finançament, en vigor des de l’estiu del 2001, ha permès augmentar quantitativa i qualitativament la gestió dels tributs cedits. Aquesta nova situació ha requerit reorganitzar les àrees que intervenen en la gestió dels impostos. La reestructuració de la Direcció General de Tributs intensificarà la coordinació entre els diferents òrgans de l’Administració que prenen part en el procediment tributari. A més, aquests canvis en l’organització interna facilitaran que la Direcció General de Tributs i les seves delegacions s’adaptin amb seguretat a les noves tecnologies, que han de modernitzar, personalitzar i agilitar el procés de recaptació d’impostos. En aquest sentit, es crea el Servei Informàtic Tributari. D’altra banda, també es reforça el desplegament territorial de la funció d’inspecció tributària per tal de millorar les actuacions destinades a minimitzar el frau fiscal.

“Actualment Catalunya gestiona més recursos i per això necessitem una administració tributària més eficaç, àgil i que estigui al costat dels ciutadans i ciutadanes. Els canvis en la Direcció General ens permetran recaptar millor els impostos i, en últim terme, gestionar amb més eficiència els nostres recursos”, afirma Homs, que aquest matí s’ha reunit amb la nova Junta de Finances i amb els membres de la remodelada Direcció General de Tributs. 

Així doncs, a partir d’ara la Direcció general de Tributs s’estructurarà de la següent manera: Subdirecció General de Gestió Tributària, amb Lluís Bach al capdavant; Subdirecció General de Valoracions, amb Jesús Marín com a màxim responsable; Inspecció Tributària, amb Ricard Beltran com a inspector en cap; Servei Informàtic Tributari, amb Emiliano Marco com a tècnic responsable; Inspecció dels Serveis Tributaris, amb Eudald Vigo com a encarregat; Àrea de Règim Jurídic Tributari, amb Natàlia Caba coma titular; i Àrea d’Estudis i Relacions Institucionals, amb Francesc Martori com a director.

Iu Pijoan es manté com a director general de Tributs i serà l’encarregat de coordinar les noves àrees juntament amb la figura del coordinador territorial en matèria tributària, Antoni Monill, encarregat de fixar els criteris que assegurin un nivell òptim d’intercanvi d’informació entre les quatre delegacions de Tributs repartides per tot el territori català. En un moment en què la recaptació tributària es modernitza i es fa més complexa, s’ha cregut convenient afrontar aquesta reforma administrativa en l’àrea de tributs adaptant la nova organització territorial del Departament per assegurar servei més proper als contribuents.

Nova Junta de Finances

La Generalitat de Catalunya també ha establert un nou mecanisme per resoldre les reclamacions econòmicoadministratives que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya fan arribar a l’Administració. Fins ara, les queixes presentades es gestionaven de forma tripartita ja que eren el conseller d’Economia, la Junta Superior de Finances i les diverses Juntes Territorials de Finances les que les dictaminaven.

L’augment de competències en matèria tributària per part de la Generalitat, com per exemple les sancions que ara pot interposar el Servei Català de Trànsit, ha generat més reclamacions per part dels ciutadans. En aquest context, el Govern vol facilitar l’accés a les tramitacions administratives i, a la vegada, agilitar el període de resolució. Així, a partir d’ara la competència per resoldre les reclamacions la comparteixen el conseller d’Economia i un sòl òrgan col·legiat com la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya, amb competències sobre tot el territori.

La nova Junta de Finances simplifica la seva estructura i té un president, un vicepresident, un secretari i sis vocals. Aquest òrgan dictaminarà sobre les reclamacions al voltant de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs propis i dels ingressos de dret públic de la Generalitat; també resoldrà les reclamacions referents al reconeixement o liquidació d’obligacions del Tresor de la Generalitat i de tota classe de pensions i drets passius. Al capdavant de la Junta  hi haurà tres professionals amb una llarga experiència en l’administració tributària: Jordi Salleras coma  president; Modesto Huertas com a vicepresident; i Bartomeu Puiggròs com a secretari. També formaran de la Junta com a vocals: Maria Balada, Lluís Bach, Albert Duaigües, Santiago Camós, Carme Garcia de la Calle, i Jesús Marin.

Currículums dels nous directors territorials del Departament d’Economia i Finances

Carles Mateos, director territorial de Barcelona

Nascut el 1960 a Barcelona, és llicenciat en Ciències econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, i diplomat per a aquesta mateixa universitat en Economia de la Salut i Gestió dels Serveis Sanitaris. També es dedica a la docència: és professor del Màster en Dret Tributari de la UB i de diversos seminaris que organitza el Col·legi d’Economistes.

Mateos coneix de prop l’estructura del Departament d’Economia. És inspector tributari de l’escala d’Inspector Tributaris del Cos Superior de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Ha treballat a la Direcció General de Tributs on desenvolupava tasques de coordinació amb la Hisenda estatal. Abans, també havia treballat com a responsable de planificació pressupostària a la Direcció General de Pressupostos.

Lluís Busquet, director territorial de Girona

Nascut el 1962 a Girona, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Més tard va cursar el postgrau en Hisenda Autonòmica i Local per aquesta mateixa universitat. Busquet també és diplomat en Funció Gerencial per a les Administracions Públiques per l’escola de negocis Esade.

És un professional amb una dilatada experiència en el món de l’Administració. Treballa al departament d’Economia i Finances des de fa 15 anys i coneix amb profunditat la seva estructura interna i les àrees en què s’organitza.

A més, Busquet és vicepresident del Consell Social de la Universitat de Girona des de fa quatre anys i està implicat en la vida econòmica i social de les comarques gironines.

Josep Giné , director territorial de Lleida

Nascut a Lleida el 1944 , és enginyer industrial. També és Màster d’Administració Local de la Universitat Autònoma de Barcelona. Giné és funcionari del Cos d’Enginyers Industrials Superiors de la Generalitat. La seva experiència professional li ha permès conèixer a fons l’estructura de l’Administració amb diferents càrrecs com el de Cap del Departament d’Enginyeria Rural de l’Escola Tècnica Superior d’Agricultura de Lleida, durant quatre anys acadèmics, delegat del CIDEM a Lleida, o delegat del Govern de la Generalitat en aquesta demarcació. Fins al 2002 va ser delegat d’Industria, Comerç i Turisme a Lleida.

Gabriel Albertí, director territorial de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Nascut a Vilafranca del Penedès el 1959, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. També és diplomat en Dret Tributari per la Universitat Abad Oliva. Albertí és funcionari del Cos Superior de l’Administració i advocat de la Generalitat. Coneix a fons l’estructura i el funcionament del Departament d’Economia i Finances ja que ha treballat al seu servei d’assessoria jurídica com a lletrat i, a més, des del 1986 fins al 2002 va ser Cap de l’Àrea Tributària.

1  

Imatges

Fotografia (Xavier de la Cruz)

Fotografia (Xavier de la Cruz) 526