El Govern convoca els ajuts per construir i rehabilitar allotjaments per a temporers

La convocatòria permetrà crear més de 500 noves places arreu de Catalunya

query_builder   29 juny 2004 12:00

event_note Nota de premsa

El Govern convoca els ajuts per construir i rehabilitar allotjaments per a temporers

La convocatòria permetrà crear més de 500 noves places arreu de Catalunya

El director dels serveis territorials de Benestar i Família, Ismael Piñas i el director dels serveis territorials d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Toni Espanya han presentat les bases d’aquest decret i la diagnosi de demanda de places a les Terres de l’Ebre

El responsable d’Agricultura a les Terres de l’Ebre, Toni Espanya, ha exposat la prospecció que el seu departament ha fet a les Terres de l’Ebre per establir la demanda de temporers per sectors. Segons Espanya el sector agrícola de les Terres de l’Ebre es troba dividit en 5 grans àrees. D’aquestes cinc, la que té una demanda de treballadors temporers més elevada és la dels cítrics.

Actualment a les Terres de l’Ebre hi ha un total de 10.000ha dedicades a aquest cultiu ( Baix Ebre i Montsià) que compten, en època de collita, amb una mà d’obra de 2.300 persones, el 80 % de les quals són de fora del territori. Si tenim en compte que d’aquestes 10.000ha actualment només la meitat es troben en plena producció, en un horitzó de 3 anys la demanda de temporers es pot doblar al nostre territori, ha afirmat Toni Espanya.

El segon conreu en demanda de temporers és el de la fruita dolça de la Ribera d’Ebre, que amb una superfície de conreu de 2.600ha, pot absorbir entre els mesos d’abril a maig, una demanda de 800 persones, un 65% de les quals és de fora del territori.

La resta de conreus que demanden temporers són la vinya (10.000ha) que acull, al mes de setembre, uns 200 temporers el 100% dels quals ve de fora; l’olivera (40.000ha) que acull entre els mesos de novembre a febrer uns 500 treballadors temporers, el 37% de fora i els musclaires - pesca, que necessiten unes 50 persones en un període de dos o tres mesos a l’any,  la totalitat de les quals és de fora de les Terres de l’Ebre.

Espanya ha finalitzat la seva exposició indicant que actualment, dels 5.000 temporers que es necessiten a les Terres de l’Ebre, 2.910 són vinguts de fora.

D’altra banda, el director dels serveis territorials de Benestar i Família, Ismael Piñas, ha destacat, de la convocatòria d’ajuts d’enguany, en comparació a la d’anys anteriors, l’augment del nivell d’exigència en el nombre dels serveis higiènics dels allotjaments i la disminució del nombre de persones que poden compartir habitació.

Piñas ha volgut destacar també la dotació pressupostària que enguany serà de  901.518€.  Aquest pressupost indica un cost per plaça construïda de 1.500 € i per plaça rehabilitada de 1.200 €.

El responsable dels serveis territorials de Benestar i Família a les Terres de l’Ebre ha exposat que l’objectiu dels ajuts és, d’una banda, garantir unes condicions laborals i d’allotjament dignes pels treballadors de temporada durant la seva estada al nostre país, i de l’altra, afavorir la contractació en origen i l’ordenació dels fluxos migratoris. Aquesta acció s’emmarca dins les polítiques orientades a la integració social de temporers immigrants durant la seva estada al nostre país.

Poden acollir-se als ajuts els ajuntaments, associacions, mutualitats, cooperatives i les persones jurídiques que promoguin la construcció, l’habilitació, reformes, ampliació o condicionament d’allotjaments per a treballadors temporers. Els allotjaments han de tenir una capacitat màxima per a 50 persones.  En aquest sentit Piñas ha fet referència a diferents trobades amb ajuntaments de les Terres de l’Ebre per tal de demanar-los la seva col·laboració i la seva implicació presentant projectes per construir o rehabilitar allotjaments per a treballadors temporers. Ha destacat el fet que es valorarà en gran mesura aquells projectes que impliquin que les instal·lacions construïdes o rehabilitades es pugin destinar posteriorment a altres usos.

Pel que fa a la quantia de la subvenció, la Generalitat assumeix fins el 50% de la inversió total realitzada. La quantitat destinada a aquests ajuts es distribueix en dos exercicis pressupostaris, atès que s’abona en dos moments diferents, un 50% en la concessió de la subvenció i la resta a l’acabament de les obres, que hauran de finalitzar abans del 30 d’abril de 2005. Es reserva un 10% de l’import total dels ajuts, 90.152 euros, per premiar alguns dels projectes subvencionats amb els distintius de qualitat dels allotjaments –de “dues pomes”, per a construccions de qualitat base i de “tres pomes, per als de qualitat superior -.

En el cas de les Terres de l’Ebre existeixen dos projectes que funcionen, un a Benissanet i l’altre a Batea, que suposen un total de 100 places d’allotjament. Piñas ha destacat el fet que l’allotjament de Batea compti amb la distinció de qualitat de tres pomes. A pesar de tot,  aquests allotjaments són insuficients per cobrir les necessitats actuals (3.000 temporers) i tant el departament de Benestar i Família com el d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,  esperen poder augmentar, en finalitzar l’actual legislatura,  en un 30% l’oferta d’aquests allotjaments.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà  el 24 de juliol i la gestió de la convocatòria correspon a la Secretaria per a la Immigració.

Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant instància adreçada al Departament de Benestar i Família, i es podran presentar a la Secretaria per a la Immigració, o a qualsevol de les dependències del Departament, o als registres de les delegacions territorials del govern de la Generalitat.

Aquesta línia d’ajuts la va iniciar el govern de la Generalitat l’any 2001. En la convocatòria de l’any 2002 es van introduir els distintius de qualitat dels allotjaments i l’any 2003 es van ampliar els possibles beneficiaris en tant que podien presentar sol·licitud no només els ens locals i les associacions, mutualitats, cooperatives sinó també altres persones jurídiques que portessin a terme projectes de nova edificació o de rehabilitació d’edificis ja existents.

1  

Imatges

Imatge de la roda de premsa de presentació dels ajuts

Imatge de la roda de premsa de presentació dels ajuts 143