La Casa de l'Agricultura estarà ubicada al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

query_builder   28 juliol 2003 17:27

event_note Nota de premsa

La Casa de l'Agricultura estarà ubicada al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

La superfície del terreny serà d’uns 1.500 m2 i estarà situat en el sector delimitat pels carrers Ulldecona, d’Ascó, d’Arnes i de Serrat i tindrà una edificabilitat aproximada de 4.00m metres quadrats de sostre

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau, juntament amb l’alcalde de Barcelona, Joan Clos i del president de la Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya i president d’Unió de Pagesos, Joan Caball, han signat avui dilluns, dia 28 de juliol  el conveni per a la ubicació de la seu de la  Casa de l’Agricultura a Barcelona.

La Fundació de la Pagesia de Catalunya és un organisme  que es va constituir l’any 2000 amb la finalitat de finalitzar el procés de liquidació de les antigues cambres agràries locals. Aquesta entitat s’encarrega de gestionar de forma directa el fons comú constituït amb els bens, drets i obligacions provinents del procés  de liquidació del patrimoni i dels béns que van ser titularitat de les cambres agràries locals o el producte de la seva venda. La Fundació està constituïda per 5 membres d’Unió de Pagesos, 3 de la  Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), 1 de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), 1  de l’Associació Agrària de Joves Agricultors, i 2 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Com a objectiu d’aquesta gestió, la Fundació es va fixar la creació de la  Casa de l’Agricultura com a lloc on les organitzacions professionals agràries més representatives i les federacions de cooperatives poguessin exercir les seves funcions i serveis, a més a més, d’esdevenir un fòrum des del qual es fes arribar al conjunt de la societat les opinions del camp català.

En aquest sentit, es va demanar la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona per a la creació d’aquesta Casa  que s’ha materialitzat amb la cessió d’un terreny d’una superfície de 1.500 m2, situat al Districte de Sants- Montjuïc, entre els carrers d’Ulldecona, Serrat, d’Arnes i Ascó.  Aquest equipament tindrà una edificabilitat aproximada de 4.000 m2 de sostre.

El conseller d’Agricultura, Josep Grau, ha assegurat que endegar la construcció d’aquest edifici emblemàtic pel sector agrari català era un compromís del programa del Govern de la Generalitat en aquesta legislatura i ha agraït la col·laboració que hi ha hagut entre la Generalitat, les organitzacions agràries catalanes i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona perquè el símbol de l’agricultura catalana pugui establir-se a la capital de Catalunya.

Per la seva part, l’alcalde Joan Clos ha ressaltat el vincle constant entre l’agricultura i la ciutat, i ha assegurat que les ciutats del món no hi serien si en el seu moment el sector agrari no hagués participat del subministrament de la gent que va fer possible el desenvolupament d’aquestes.

Barcelona, 28 de juliol de 2003

1  

Imatges

fotografia de l'acte de signatura

fotografia de l'acte de signatura 148