La Generalitat inaugura la primera de les 10 noves residències per a gent gran que construeix a Barcelona

Barcelona tindrà 6.072 places públiques l'any 2003

query_builder   4 novembre 2002 10:39

event_note Nota de premsa

La Generalitat inaugura la primera de les 10 noves residències per a gent gran que construeix a Barcelona

Barcelona tindrà 6.072 places públiques l'any 2003

·El Departament de Benestar Social ha inaugurat la residència assistida i centre de dia per a gent gran “Barceloneta – Bertran i Oriola”, al carrer Carbonell del districte de Ciutat Vella. El nou equipament, que ofereix 124 places (92 places residencials i de 32 places de centre de dia), ha suposat una inversió de més de 3,7 milions d’euros.·La residència “Barceloneta – Bertran i Oriola” és la primera que es posa en servei de les 10 que estan projectades a la ciutat de Barcelona. En total, entre les de titularitat pública i les del programa d’acolliment, el Departament de Benestar Social crearà 2.500 places residencials a la ciutat. ·Des del 1999 al 2003 s’hauran creat 3.240 places noves a Barcelona.

EI Departament de Benestar Social té com a prioritat l’atenció a les persones grans en el triple vessant de  suport a les famílies, la potenciació de l’atenció domiciliària i centres de dia, i la creació de places residencials. Per a la legislatura 1999-2003, el Departament s’ha fixat com a objectiu crear set mil noves places públiques d’atenció per a gent gran i avançar cap a un reequilibri del territori.

El Departament va endegar l’any 1999 l’actuació per crear en quatre anys aquestes 7.000 noves places públiques en residències per a gent gran. L’actuació s’està duent a terme mitjançant la posada en marxa d’equipaments nous de la Generalitat, a través de subvencions a la inversió en equipaments d’entitats sense afany de lucre i bé amb l’increment de la contractació de places residencials privades per a utilització pública.

Places residencials públiques de nova creació per a gent gran a Catalunya

Amb la creació d’aquestes 7.094 noves places, la ràtio de places de residència assistida per cada 100 persones majors de 65 anys creixerà del 3,8% a l’any 2000 fins al 4,8% a l’any 2003, situant-se Catalunya en el mateix nivell que la mitjana dels països de la Unió Europea.

Més de 3.000 noves place públiques a la ciutat de Barcelona

A la ciutat de Barcelona, el Departament de Benestar Social ha posat en marxa un programa de construcció de noves residències i d’ampliació d’altres residències ja existents. En total, es crearan 1.106 places en equipaments propis de la Generalitat a 9 barris de la ciutat. La residència assistida i centre de dia “Barceloneta – Bertran i Oriola” és la primera que es posa en servei en el marc d’aquest programa. Aquesta oferta es completa amb 2.134 noves places del programa d’acolliment residencial i sociosanitaries.

Noves places públiques de la Generalitat per a gent gran previstes a Barcelona

Les noves places creades en residències de nova construcció, juntament amb l’augment del nombre de places privades amb finançament públic, faran passar de 2.832 l’any 1999 a 6.072 l’any 2003 el nombre total de places disponibles amb finançament de la Generalitat a la ciutat de Barcelona. Això suposa un total de 3.240 places noves des de l’any 1999, que representa un increment del 114,4%, es a dir doblar la oferta existent. Actualment, a Barcelona hi ha també un total de 9.134 places d’entitats socials o d’iniciativa mercantil. 

Amb la creació d’aquestes noves residències a la ciutat, la ratio de places de residència per  cada 100 persones majors de 65 anys es podria situar en el 4,2.

La nova residència “Barceloneta – Bertran i Oriola”

Amb la construcció de nova planta d’un centre per a la gent gran al barri de la Barceloneta, el Departament ha donat resposta a la demanda creixent de places de residència assistida per a gent gran al municipi de Barcelona i, especialment, al districte de Ciutat Vella. La nova residència disposa 124 places (92 places residencials i de 32 places de centre de dia). La construcció d’aquest equipament ha comportat una inversió de més de 3,7 milions d’euros.

La residència ofereix serveis de teràpia ocupacional, gimnàs - rehabilitació, assistència mèdica, assistència social, podologia, perruqueria, sala d’estar - menjador, controls planta i banys geriàtrics. Disposa de sala reunions, bugaderia, cuina, rebost, magatzems, tanatori, taller manteniment i serveis de personal.

SUPERFíCIES

Obra nova : 4.230 m2 construïts

TIPUS D’EDIFICI

Edifici entre mitgeres, de planta soterrània, planta baixa, quatre plantes pis i planta àtic

DADES ECONÒMIQUES

Construcció: 2.991.510,53 euros

Maquinària: 123.957,19 euros

Equipament: 624.454,65 euros

Total 3.739.922,37 euros

DADES FUNCIONALS

Capacitat màxima en nombre de places residencials: 92 (36 dormitoris individuals i 28 dormitoris dobles)

Capacitat màxima d’usuaris de centre de dia: 32 usuaris

Edició d’una antologia de Bertran i Oriola

La residència de la Barceloneta, situada al carrer de Carbonell, du el nom de Manuel Bertran i Oriola (Cardona, 1901 – Barcelona, 1976), poeta vinculat al barri des de molt jove per raons professionals i familiars, guanyador de la Viola d’or als Jocs Florals de Barcelona del 1974.

Amb motiu de la inauguració de la residència que du el seu nom, el Departament de Benestar Social ha publicat una recopilació de textos del poeta, que ha estat realitzada per Albert Manent. Del llibre, “Antologia poètica”, se n’ha fet una tirada de 1.000 exemplars que es lliurarà a totes les persones que ingressin al centre i a les entitats del barri.

En l’acte inaugural es retrà un homenatge al poeta, que comptarà amb la presència de les seves filles. A la residència quedarà instal·lada una vitrina amb una exposició de les seves obres.

1  

Fitxers adjunts

10 noves residències públiques a la ciutat de Barcelona

10 noves residències públiques a la ciutat de Barcelona
PPT | 121