Josep Maria Rañé anuncia la creació de 100 hectàrees de sòl industrial a l'Anoia

Línies d'acció del Departament de Treball i Indústria per a la millora de l'estructura econòmica i social de la comarca

query_builder   14 juny 2004 14:18

event_note Nota de premsa

Josep Maria Rañé anuncia la creació de 100 hectàrees de sòl industrial a l'Anoia

Línies d'acció del Departament de Treball i Indústria per a la millora de l'estructura econòmica i social de la comarca

El Conseller de Treball i Industria, Josep Maria Rañé, s’ha reunit avui,a Igualada, amb els representants del Grup de treball per a l’impuls i seguiment de mesuresde reactivació econòmica de l’Anoia, i ha anunciat tot un seguit demesures per a la millora de l’estructura econòmica i social d’aquestacomarca.

El Conseller de Treball i Industria, Josep Maria Rañé, s’ha reunit avui,

a Igualada, amb els representants del Grup de treball per a l’impuls i seguiment de mesures

de reactivació econòmica de l’Anoia, i ha anunciat tot un seguit de

mesures per a la millora de l’estructura econòmica i social d’aquesta

comarca.

El Conseller ha indicat que les actuacions que s’estan fent des del Govern

tenen a veure amb 3 blocs significatius. El primer és el

d’infrastructures relacionades amb la indústria, on la idea bàsica és

que "durant el període 2005-2006, a través de l’INCASOL, es puguin posar

en funcionament i en el mercat, 100 hectàrees de sòl industrial a

l’Anoia per a la canalització de nous projectes d’inversió".

El segon bloc d’actuacions està relacionat amb el desenvolupament

empresarial on hi ha converses en marxa entre el Departament de Treball

i Indústria, a través del CIDEM, i la patronal FAGEPI i la Unió

empresarial de l’Anoia per donar suport estratègic a la implantació

d’empreses, assessorar-les a reorganitzar-se, donar suport a projectes

empresarials actualment existents i reforçar, mitjançant la figura de

l’assessor tecnològic, l’assessorament a les empreses.

I el tercer bloc engloba mesures per a l’ocupació. Rañé ha explicat

que "es reforçaran les polítiques actives d’ocupació amb especial

incidència en les mesures relacionades amb la formació,

l’acompanyament i la inserció dels treballadors que poden resultar

afectats pels processos de transformació industrial". Segons el Conseller es potenciarà el

projecte Equal Hinterland, que té com a objectiu final l’eliminació

dels handicaps per a la inserció laboral dels grups socials menys

afavorits, amb especial atenció a les dones. I també s’ajudarà a

desenvolupar nous projectes empresarials a partir de programes que la

Generalitat ja ha posat en marxa per 2 anys amb 8 milions d’euros

destinats a nous jaciments d’ocupació. Rañé ha afegit que cal veure quins projectes es

poden endegar a la comarca de l’Anoia que puguin generar ocupació amb noves activitats

econòmiques i amb nous jaciments.

El Conseller ha assenyalat que aquestes actuacions tindran "el suport

transversal de diversos programes del govern de la Generalitat". I ha

explicat que "el pressupost de la Generalitat per aquest any, 2004,

contempla una inversió a la comarca de 22,6 milions d’euros, entre els

quals destaquen 15,5 milions d’euros del Departament de Política

Territorial i Obres Públiques, i 6,6 milions del Departament de Medi

Ambient i Habitatge". Igualment el Departament de Treball i Indústria

ha previst dedicar un important volum de recursos a la transformació

industrial de Catalunya i a la requalificació dels treballadors. Dins d’aquest bloc es troba

l’impuls de l’Observatori del Tèxtil dotat amb 2

milions d’euros.

Rañé ha explicat que "es tracta d’implementar tot allò que ha estat capaç de desenvolupar el

treball conjunt de les administracions locals, els empresaris, els

treballadors i els sindicats a la comarca. És sobre aquesta base com

volem treballar i avançar en la resolució dels problemes. Cal treballar

plegats i reforçar conjuntament els mecanismes que tenim a la comarca i

que les pròpies parts han plantejat. I fer-ho des del Govern d’una

forma coordinada a través de la subdelegació del Govern a la Catalunya

central perquè és la manera com creiem que es pot donar suport al territori".

El conseller Rañé també ha anunciat que "aquest mes de juny

està prevista la posada en marxa del Reglament que reguli l’inici del

programa d’ajuts a les persones que tinguin que acollir-se a una

suspensió de contractes en empreses del tèxtil". Rañé ha recordat que

el Govern va aprovar recentment destinar 2 milions d’euros per ajudes

al sector del tèxtil.

1  

Fitxers adjunts

Línies d'acció comarca Anoia

Línies d'acció comarca Anoia
PDF | 93