Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC). Full informatiu núm. 15

query_builder   26 febrer 2003 16:04

event_note Nota de premsa

Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC). Full informatiu núm. 15

Acontinuació us fem arribar l’estat de situació de detecció del virus de la grip segons el Pla d’Informació Diària de les Infeccions Respiratòries Agudes (PIDIRAC), a data 26/2/2003

Durant les setmanes 45 (del 3 al 9 de novembre de 2002) a 16 (del 13 al 19 d’abril de 2003) està en funcionament el sistema de vigilància epidemiològica de la grip i d’altres virus respiratoris, que es du a terme cada any durant tot el període habitual de més activitat de la malaltia. Aquest sistema té per objectius estudiar el comportament gripal, detectar l’inici de l’epidèmia i caracteritzar els virus circulants mitjançant la utilització d’indicadors de mortalitat, de morbiditat i de confirmació microbiològica.

El nombre de centres sentinella participants en el Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC) per a la present temporada és de 22 i es troben distribuïts per diverses comarques de Catalunya.

El PIDIRAC està basat en l’estudi de diversos indicadors de mortalitat, de morbiditat i microbiològics:

Els indicadors de mortalitat proporcionen informació de la mortalitat de la ciutat de Barcelona i de 6 municipis de la província (figures 1 i 2).

Els indicadors de morbiditat recullen les dades de morbiditat atesa proporcionades pels equips d’atenció primària (EAP) sentinella participants en el sistema; són les següents:

Visites domiciliàries de medicina general totals

Visites domiciliàries de medicina general per infeccions respiratòries agudes

Visites domiciliàries de medicina general per síndromes gripals

Visites domiciliàries de pediatria

Visites programades al centre

Visites per síndromes gripals ateses al centre

L’evolució presentada pels indicadors de morbiditat atesa es mostra a les figures 3 a 6. Les visites domiciliàries per síndromes gripals i pediàtriques no es representen gràficament, pel seu nombre de casos reduït.

Microbiologia: els centres sentinella recullen mostres d’aquells pacients (nens i adults) que, coincidint amb un increment de processos respiratoris aguts, tenen una clínica típica de grip o d’infecció respiratòria aguda.

Els virus que s’estudien, a més del gripal, són el virus respiratori sincicial, els de la parainfluença 1, 2 i 3 i l’adenovirus.

Situació actual dels indicadors: durant la setmana 8 s’ha observat un increment en els indicadors de mortalitat, que presenten tots dos xifres que s’aproximen a les dues desviacions estàndard, però sense superar-les (figures 1 i 2). Els indicadors de morbiditat (figures 3 a 6) registren nivells similars als que s’estan observant des de fa diverses setmanes.

Del total de 262 mostres analitzades durant tota la temporada al laboratori, 43 (16%) han resultat positives a virus gripal B (VGB), 4 (1,5%) a virus gripal A (VGA), 13 a adenovirus, 14 a virus respiratori sincicial (VRS) i dues corresponen a una doble infecció per VRS i adenovirus. Les primeres deteccions de VGA corresponen a dues mostres recollides durant la setmana 7 i altres dues durant la 8; les quatre procedeixen de nens menors de 14 anys. Des de la setmana 6 no s’ha detectat cap VGB.

A la resta de l’Estat, l’activitat s’ha mantingut moderada, i, encara que predomina el virus gripal B, també s’ha detectat un nombre més gran de virus gripal A. Diversos països europeus detecten increments en la seva activitat gripal, i s’ha observat un descens en els casos produïts pel virus B i un increment en els casos pel virus A.

L’activitat gripal a Catalunya es manté a nivells similars als de setmanes anteriors, encara que s’han detectat els primers virus gripals A. La situació observada a l’entorn europeu fa necessari extremar la vigilància durant les properes setmanes. 

1  

Fitxers adjunts

Taules PIDIRAC

Taules PIDIRAC
DOC | 106