Artur Mas: "Catalunya ja té més força per tenir un model propi de formació"

La Generalitat i els agents socials pacten la creació d'un consorci per a gestionar la formació continuada

query_builder   10 juliol 2003 18:38

event_note Nota de premsa

Artur Mas: "Catalunya ja té més força per tenir un model propi de formació"

La Generalitat i els agents socials pacten la creació d'un consorci per a gestionar la formació continuada

La Generalitat de Catalunya, els sindicats UGT i CC.OO. i les patronals Foment del Treball i PIMEC-SEFES han acordat avui la constitució del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. El consorci serà un òrgan de gestió i execució dels programes de formació professional contínua, així com del seguiment i control de les accions formatives que es duguin a terme a Catalunya.

El conseller en cap, Artur Mas, ha presidit la signatura del conveni, que ha estat subscrit pel conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Fernàndez Teixidó; els secretaris generals d’UGT i CC.OO., Josep Mª Álvarez i Joan Coscubiela, i els presidents de Foment del Treball i PIMEC-SEFES, Joan Rossell i Josep González.

Artur Mas ha destacat que l’acord d’avui “dóna més força a Catalunya per reclamar el traspàs dels fons i competències per poder gestionar la formació contínua”. El conseller en cap ha recordat que la sentència del Tribunal Constitucional de l’abril del 2002 “és clara i diàfana” i reconeix que les comunitats autònomes tenen plena competència en formació contínua. “L’autonomia vol dir això i si els models són diferents a cada comunitat, no passa res”. Mas ha criticat l’actitud “negativa i obstruccionista” del govern de PP, que no ha acomplert la sentència del TC de l’abril del 2002. “Moltes vegades -ha afegit- el govern central demana que les sentències es compleixin, doncs ara ha de ser igual d’exigent amb ell mateix”.

El conseller en cap ha fet una comparació sobre l’actitud del govern espanyol respecte la resolució del TC. Artur Mas ha dit que aquesta “sentència dóna a Catalunya una capsa de caramels, però el govern del PP només vol que ens quedem amb la capsa, i ells amb els caramels”.

Un nou model reclamat amb consens

El passat dia 30 de juny representants dels partits polítics del Parlament de Catalunya i dels agents socials van adoptar una posició conjunta sobre la reclamació del traspàs dels fons FORCEM a Catalunya.

El Govern i els agents socials més representatius a Catalunya han coincidit en assenyalar els següents punts com a principis i objectius de la gestió de la formació contínua a Catalunya:

1. Garantir l’exercici efectiu de la competència de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’organització i gestió de la formació contínua, amb independència de la seva forma de finançament o de l’origen dels fons.

2. Millorar la quantitat dels recursos destinats a formació contínua tant per part de les administracions públiques com per part de les empreses, com a factor de competitivitat i ocupabilitat.

3. Assolir que els imports totals de fons estatals destinats a formació contínua i la fórmula de càlcul de la part corresponent a Catalunya s’ajustin el màxim a l’equivalent a les quotes abonades per empreses i treballadors catalans, origen principal dels fons que es territorialitzen.

4. Garantir la participació dels agents socials més representatius a Catalunya en la determinació de les prioritats, planificació, programació, gestió i seguiment de la formació contínua.

5. Assegurar que, quan s’escaigui, la formació contínua s’ajusti als criteris establerts al Pla de Formació Professional de Catalunya, així com la necessària articulació amb el Sistema de Qualificacions.

6. Garantir l’assoliment dels objectius estratègics de caràcter sectorial com a factors de competitivitat i ocupabilitat.

7. Assolir el màxim protagonisme de les empreses –empresaris i treballadors-  en la definició de la seva estratègia de formació envers la seva competitivitat.

La proposta del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme per la gestió a Catalunya de la Formació Contínua, que ha estat consensuada amb els agents socials, consisteix en:

Aplicació de la sentència del tribunal constitucional

La Sentència del Tribunal Constitucional de 30 d’abril de 2002, favorable al recurs presentat per la Generalitat de Catalunya, es va produir durant la vigència dels Tercers Acords estatals sobre formació contínua. El Govern de la Generalitat i les organitzacions signants consideren que les aportacions de empreses i treballadors, que actualment gestiona la Fundació Tripartida Estatal, s’haurien de transferir a la Generalitat, per tal de fer efectiva la sentència que li confereix la organització i gestió d’aquests fons.

Amb l’objectiu d’afavorir la màxima eficàcia i aproximació a les necessitats reals del teixit productiu català i d’ocupabilitat dels treballadors, aquests recursos han de ser gestionats pel Consorci, constituït avui, que programarà l’oferta formativa, tot cercant els elements de connexió necessaris amb la Fundació Estatal.

Possibilitat d’encaix en un nou model de gestió a proposta del govern de l’estat

No obstant això, a la Conferència Sectorial per Afers Laborals del dia 17 de desembre de 2002, el Ministeri de Treball i Afers Socials va plantejar la possibilitat d’implantar un nou model de gestió de la formació contínua en l’àmbit de tot l’Estat. Es aquest cas, la Generalitat de Catalunya i les Organitzacions signants consideren que, per al compliment efectiu de l’esmentada Sentència del Tribunal Constitucional, la proposta del Govern de l’Estat hauria d’encaixar amb el model català de formació permanent que té uns objectius consensuats.

Bonificació directa per les empreses i oferta formativa per a tots els treballadors

El model proposat per la Generalitat i els Agents Socials preveu també que la majoria dels treballadors, ocupats fonamentalment en petites i mitjanes empreses, puguin tenir una formació permanent de qualitat mitjançant les convocatòries del Consorci especialitzat que gestionarà la resta dels fons corresponents a Catalunya, als quals s’afegiran el que actualment destina la Generalitat de Catalunya – al voltant de 50 M€.

Garantir el control per part de la Generalitat

No obstant això, aquesta fórmula flexible d’adreçar recursos a les empreses que per la seva dimensió i estructura puguin acollir-se – sempre amb el criteri que es doni una “massa crítica” suficient – és a dir, un nombre significatiu de treballadors que justifiqui la programació directa per part de les pròpies empreses – no ha d’impedir, en cap cas, que la Generalitat, mitjançant el Consorci, pugui establir aquelles prioritats generals que afectin la gestió, execució i control de les accions formatives, així com altres aspectes com la tipologia de treballadors d’accés preferent a la formació, especialitats formatives prioritàries (per exemple,  noves tecnologies, idiomes, etc.).

Aquest plantejament es bàsic per tal d’assegurar que la competència d’organització i gestió reconeguda pel Tribunal Constitucional s’apliqui a tota la matèria subjecta a la Generalitat, amb independència de la via utilitzada pel seu finançament. Això es considera necessari per tal d’ajustar la formació continua als criteris estratègics definits al Pla General d’Ocupació de Catalunya i al Pla de Formació Professional de Catalunya i garantir l’assoliment dels objectius de competitivitat i ocupabilitat al nostre país.

Mecanismes de control de qualitat i transparència

S’estableix un compromís per dotar el sistema dels mecanismes de control de qualitat i transparència que garanteixin l’eficàcia i eficiència que exigeix una eina cabdal per l’ocupabilitat del treballadors i la competitivitat del nostre teixit productiu davant els reptes del nou escenari econòmic.

Aposta per una conscienciació social de la importància de la formació permanent

El Consorci també centrarà la seva actuació en afavorir la promoció de la formació contínua i sensibilitzar la societat sobre la seva importància, mitjançant l’activa actuació per part dels agents econòmics i socials.

1  

Imatges

Fotografia (Ruben Moreno)

Fotografia (Ruben Moreno) 292