Unes 235.000 famílies s'hauran beneficiat dels ajuts universals per a fills i filles de 0-3 i 0-6 anys el 2004, un 6% més que l'any passat

Per primer cop l'ajuda especial a les famílies nombroses s'ha estès també a les famílies monoparentals

query_builder   23 desembre 2004 14:00

event_note Nota de premsa

Unes 235.000 famílies s'hauran beneficiat dels ajuts universals per a fills i filles de 0-3 i 0-6 anys el 2004, un 6% més que l'any passat

Per primer cop l'ajuda especial a les famílies nombroses s'ha estès també a les famílies monoparentals

L’any 2004 es preveu que al voltant de 235.000 famílies amb fills i filles d’entre 0 i 3 anys i d’entre 0 i 6 anys, si són nombroses o monoparentals, han rebut o rebran les ajudes universals -sense tenir en compte el nivell d’ingressos- del Departament de Benestar I Familia, cosa que suposa un augment del 6,2 % respecte a l’any passat, amb una dotació de 116 milions d’euros, als quals s’han hagut de sumar 29 milions més per pagar sollicituds de l’any 2003.
Es preveu que la xifra de nens i nenes beneficiaris d’aquesta prestació se situarà al voltant de 270.000, ja que la convocatòria de sol·licituds no es tanca fins el 31 de desembre i encara quedarà oberta fins el 31 de gener de 2005 per a aquelles famílies amb infants nascuts durant aquest mes de desembre.

La quantia de la prestació és de 550 euros per infant menor de tres anys -25 euros més que l’any passat-, mentre que per a les famílies nombroses i les monoparentals la quantia és de 625 euros per cada infant menor de 6 anys. L’ampliació de l’ajut fins als 6 anys de les ajudes a les famílies monoparentals, que han quedat equiparades a les nombroses, ha estat una de les novetats d’aquest any que ha contribuït a fer augmentar el nombre de famílies beneficiàries.

De les 216.855 sol·licituds presentades a 30 de novembre, 31.579 (14,6%) corresponien a famílies nombroses; 2.032 (0,9%) a famílies monoparentals i la major part, 183.244 (84,5%), corresponien a altres famílies amb infants menors de tres anys.

El Departament de Benestar i Familia ja ha fet efectiu fins avui el pagament de la prestació a un total de 171.633 famílies per un import de 116.029.967 d’euros. Es preveu que en els propers mesos s’acabarà d’abonar el pagament de l’ajut a la resta de famílies sol·licitants.

En la convocatòria d’aquests ajuts universals per a l’any vinent la quantia augmentarà en 25 euros i serà de 575 euros per a famílies amb infants menors de tres anys i de 650 euros per a famílies monoparentals o nombroses amb infants menors de sis anys. Es preveu que hi haurà un total de 240.000 beneficiaris, 65.000 dels quals seran de famílies nombroses i 6.000 de famílies monoparentals. La convocatòria està previst que entri en vigor l’1 de febrer del 2005.

Pagaments proporcionals

Fins l’any 2003 la Generalitat pagava aquestes ajudes a través de tres pagaments complerts durant els tres primers anys de naixement. A partir del 2004, per tal de complir l’establert a la Llei de Suport a les Famílies 18/2003, de 4 de juliol, que va entrar en vigor el 15 de gener de 2004, aquests pagaments -incrementats en el seu import i en els beneficiaris potencials (infants adoptats, acollits, major cobertura a les famílies monoparentals)- s’efectuen en 4 anys de manera que el primer any i l’últim les quantitats rebudes són proporcionals en funció de la data de naixement, adopció o acolliment de l’infant.

Així, la família percep igualment la totalitat dels ajuts corresponents a tres anys en quatre anualitats. El mateix passa en el cas de famílies nombroses o monoparentals que perceben els ajuts fins a sis anys distribuïts en set anualitats.