Propostes de Govern anunciades per la consellera Anna Simó i la secretària per a la Immigració, Adela Ros [Actualitzada]

Compareixença davant la comissió de Política Social del Parlament

query_builder   16 març 2004 16:20

event_note Nota de premsa

Propostes de Govern anunciades per la consellera Anna Simó i la secretària per a la Immigració, Adela Ros [Actualitzada]

Compareixença davant la comissió de Política Social del Parlament

PLA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ (2005-2008)

Aquest Pla serà l’element motor i dinamitzador de la política global del govern de la Generalitat en matèria de ciutadania i immigració. Substituirà l’actual Pla Interdepartamental d’Immigració, vigent fins el mes de desembre de 2004. Mesures que preveu:

Primera acollida:

Xarxa Catalana d’Acollida d’atenció als nous arribats

Carta d’Acollida

Acollida temporal  a persones en situació de vulnerabilitat

Implementació territorial del Pla de Ciutadania i immigració a través de programes de gestió local.

Convocatòria pública de subvencions a entitats sense finalitat de lucre.

Organització de les Jornades sobre la participació social i política amb les entitats.

Elaboració del Llibre Blanc de l’Associacionisme dels Nous Catalans.

PLA DE RETORN DELS CATALANS A L’ESTRANGER

Desplegament de la Llei 25/2002 de mesures al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents. Preveu:

Assignació de recursos

Habitatge. Disposició d’habitatges tutelats i recursos residencials de primera acollida

Revisió dels ajuts per permetre l’accés als retornats

Subvencions per a pal·liar les despeses del retorn

Reserva de llocs de treball emmarcats en els ajuts destinats a la contractació de treballadors desocupats.

ADEQUACIÓ DELS SERVEIS

Increment delsserveis de traducció i mediació intercultural.

Protocol d’instal·lació de centres de culte i adaptació d’espais en cementiris.

SENSIBILITZACIÓ SOCIAL

Accions de sensibilització a la població, conjuntament amb les entitats de base i administracions locals.

Creació d’un instrument de valoració i reconeixement públic d’experiències innovadores i d’organitzacions que realitzen bones pràctiques

SOCIETAT INCLUSIVA

Atenció a grups preferents (joves, dones i temporers).

Impuls de l’activitat esportiva i de lleure com a esferes d’integració.

Accions de formacióa  professionals de l’ensenyament, serveis socials, sanitats, etc. als responsables polítics, als professionals de la comunicació, etc.

Adaptació en elscursos de llengua i coneixement de l’entorn del Consorci de Normalització Lingüística  pel que fa referència a la flexibilitat d’horaris i increment del nombre de cursos.

Ensenyament de les llengues maternes

RECLAMACIÓ DEL NIVELL COMPETENCIAL

Reclamació de les funcions referents a la tramitació de les autoritzacions administratives per a treballar.

Reclamació del definitiu traspàs de competències en la inspecció de treball, amb la dotació econòmica corresponent.

GESTIÓ DELS FLUXOS MIGRATORIS

Regularització dels llocs de treball. Posada en marxa d’una campanya d’informació als empresaris sobre contractació regular

Contractació en origen. Convocatòria pública per a la construcció i rehabilitació d’allotjaments de treballadors temporers.

Impuls d’un observatori que analitzi les necessitats reals de mà d’obra.

Foment del Pla director de cooperació al desenvolupament 2003-2006