La consellera Simó expressa la voluntat del Govern d'un nou augment dels ajuts a les pensions de viduïtat amb el nou pressupost

Resposta a una interpel·lació parlamentària del grup de CiU

query_builder   11 febrer 2004 19:00

event_note Nota de premsa

La consellera Simó expressa la voluntat del Govern d'un nou augment dels ajuts a les pensions de viduïtat amb el nou pressupost

Resposta a una interpel·lació parlamentària del grup de CiU

La prestació de 300 euros anuals ha augmentat un 0,7% per sobre de l’IPC català en l’actual pròrroga pressupostària perquè els seus 115.000 beneficiaris no perdin poder adquisitiu

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha reiterat avui en resposta a una interpel.lació del grup parlamentari de CiU el compromís del Govern de la Generalitat de mantenir el pagament dels complements de pensions de viduïtat i ha indicat que en l’ordre de convocatòria per aquest any, publicat el 16 de gener passat, s’ha establert un primer augment dels ajuts amb els actuals pressupostos prorrogats per tal de, com a mínim, mantenir el poder adquisitiu de les persones vídues mentre no s’aprovin els nous pressupostos per al 2004.

Amb tot, ha assenyalat que la voluntat del Departament és augmentar la quantia dels ajuts aquest mateix any i per això en la mateixa ordre de convocatòria ja s’estableix explícitament que es puguin modificar d’acord amb les noves previsions pressupostàries per al 2004.

L’actualització feta de l’import del complement de les pensions dels 289 euros de l’any passat fins als 300 per aquest any –per aquelles persones vídues amb uns ingressos iguals o inferiors a 6.913 euros- suposa un increment del 3,8%, un 0,7% per sobre de l’IPC català, que es va situar a un 3,1%.

La consellera ha recordat que la Llei de pressupostos del 2003, que en una                                    disposició addicional regulava determinats aspectes relatius als ajuts per als anys 2004 i 2005, establia que s’havien de preveure uns imports anuals que “d’acord amb les previsions pressupostàries per cadascun dels exercicis no superés per a l’exercici del 2004 els 361 euros i per a l’exercici del 2005 els 433 euros”.

COMPROMÍS QUE EL CONJUNT DE PENSIONS MÍNIMES, NO NOMÉS LES DE VIDUÏTAT, PUGUIN PUJAR COM A MÍNIM AL 80% DE L‘SMI

D’altra banda, la consellera ha indicat que eI programa del nou Govern preveu que el conjunt de pensions mínimes, no només les de viduïtat, puguin pujar com a mínim al 80% del Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat actualment en 460,5 €, com a mesura provisional mentre el govern de l’Estat no dugui a terme les mesures per fer-ho possible, amb polítiques que han de reposar entre el Pacte de Toledo i les polítiques estatals de previsió. En aquest sentit el Govern de la Generalitat:

Establirà un ajut econòmic anual tendint en 8 anys a assolir entre el 80-100% del Salari Mínim Interprofessional a favor dels titulars de pensions de jubilació i invalidesa en la seva modalitat no contributiva i dels de pensions del Fons d’Assistència Social i del subsidi de garantia d’ingressos mínims, així com de les pensions contributives més baixes, amb la finalitat que aquests puguin pal·liar llur situació d’insuficiència econòmica, cobrir les seves necessitats bàsiques i garantir la mateixa capacitat adquisitiva en relació a la mitjana estatal, compensant el cost de la vida diferencial de Catalunya.

Regularà anualment la quantitat a percebre en cada cas per les persones beneficiàries. En cas que el cost derivat de la gestió del pagament ho faci aconsellable, es podrà establir un pagament únic de caràcter anual.

Un cop passat aquest període i, sempre que s’hagi assolit l’objectiu fixat, l’increment de l’ajut tindrà com a mínim l’import que resulti de considerar la diferència de l’IPC entre Catalunya i el conjunt de l’Estat, any a any, per tal de compensar, sempre que es produeixi, la pèrdua de la capacitat adquisitiva dels beneficiaris d’aquest ajust.

Cal recordar que l’any 2003 més del 70% de les persones vídues catalanes rebien pensions de la Seguretat Social inferiors a 420 € mensuals.

CIU VA IMPEDIR COMPLEMENTAR LES PENSIONS MÉS BAIXES PER LLEI

La consellera Simó ha recordat també que el grup de CiU va rebutjar l’any 1999 una proposició de llei d’ERC per complementar les pensions més baixes i que en la passada legislatura va bloquejar fins al final la seva nova tramitació parlamentària, i que finalment només es va acordar un complement per a les de viduïtat, deixant fora la resta de les pensions més baixes.

“Per tant –ha dit la consellera–, CiU és responsable que en aquests moments encara no tinguem regulada per llei aquesta mesura d’estricta justícia social, i que hagi preferit fins ara emprar aquesta qüestió de forma electoralista”.