La Generalitat organitza per setena vegada els actes del Dia Mundial de l'Alzheimer

La malaltia afecta unes 75.000 persones a Catalunya

query_builder   20 setembre 2003 16:34

event_note Nota de premsa

La Generalitat organitza per setena vegada els actes del Dia Mundial de l'Alzheimer

La malaltia afecta unes 75.000 persones a Catalunya

· El Departament de Benestar i Família organitza per setena vegada els actes d’informació i sensibilització amb motiu del Dia mundial de l’Alzheimer. Hi participen els afectats, les associacions de familiars, els professionals, les institucions culturals, científiques i polítiques i les mateixes administracions públiques. · Hi ha actualment unes 75.000 persones diagnosticades com a malalts d’Alzheimer a Catalunya. La relació entre envelliment i demències farà probablement augmentar aquesta xifra durant els propers anys.

Barcelona, 20 de setembre de 2003

Amb motiu del Dia Mundial de la Malaltia de l’Alzheimer, el Departament De Benestar I Família, organitza la VII trobada de "portes obertes". Aquesta celebració té com a objectiu retre un homenatge i reconeixement a les persones que pateixen aquesta malaltia, els seus familiars i els professionals que en tenen cura. Permet també donar visibilitat a aquesta malaltia i conscienciar que és un problema que ens afecta a tots i que des del respecte, l’estima i la qualitat assistencial, pot millorar molt la vida d’aquestes persones.

La societat catalana sempre ha estat sensible a la problemàtica derivada de la malaltia d’Alzheimer. Bona prova d’això són els diferents actes d’informació i sensibilització que es repeteixen cada any amb motiu del Dia mundial de l’Alzheimer. En aquests actes participen de forma conjunta els afectats, les associacions de familiars, els professionals, les institucions culturals, científiques i polítiques i les mateixes administracions públiques.

Aquest any la participació s’ha fet extensiva a centres de l’àmbit territorial de Barcelona, tant a Centres del Departament de Benestar i Família (ICASS) com de les Patronals: Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Federació d’Entitats sense Afany de Lucre per la Tercera Edat (FEATE) i l’Associació de Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (C.SS.C.C.) i altres. La participació tindrà un increment de més del 30% amb relació a la trobada de 2002.

Prevalença de la malaltia

A Catalunya hi ha 75.000 persones diagnosticades, afectades de demència. Aquest tipus de malaltia afecta al malalt i a la seva familia, ja que obliga a refer l’organitzacioó familiar per donar-li l’atenció continuada que la persona requereix. La relació entre envelliment i demències i la previsió de l’increment de l’esperança de vida de la societat catalana, pel qual augmentarà la població gran i molt gran, fa pensar en un increment de les persones afectades per demències durant els propers anys.

El Govern de la Generalitat de Catalunya desenvolupa actuacions relacionades amb l’atenció a les persones amb demències a través dels programes de creació de serveis i prestacions per tal que les persones grans puguin envellir a casa o bé envellir a prop de casa.

· Programa “Viure en familia” per a atendre les persones amb dependències greus que, independent de la seva edat, volen romandre en el seu entorn familiar i social habitual.

El Programa ofereix una prestació econòmica de fins a 240,40 € mensuals a partir d’un determinat grau de dependència per a les persones amb menors  ingressos. El setembre 2003 hi ha 15.400 beneficiaris

El Programa preveu també mesures personalitzades per a la persona, per als seus cuidadors i per a  l’adaptació de l’entorn. Se’n beneficien 2.536 famílies.

· Equips de suport domiciliari anomenats PADES (48 equips). L’any 2003 es beneficien d’aquest servei unes 14.000 persones.

· Atenció domiciliària social (en col·laboració amb els Ajuntaments i Consells Comarcals de tot Catalunya). Aquest any 2003 es beneficien d’aquest servei més de 25.000 persones.

· Creació de 947 noves places de centre de dia de finançament públic (d’aquestes 468 amb finançament del departament de Benestar i Família), que afegides a les 2393 de privades de nova creació, situen en 9.079 places en funcionament a Catalunya.

· Creació de 7.375 places residencials amb finançament públic al llarg d’aquesta legislatura per a envellir prop de casa.

Un centre de referència per als serveis i la investigació de les demències geriàtriques

Els avenços científics ens permeten ara donar un salt qualitatiu en l’abordatge dels problemes socials, tant pel que fa a la informació com en la gestió del coneixement i en la capacitat d’un treball en xarxa que permeti als serveis i als professionals ser més eficients. És necessari crear centres que actuïn com a referents per al conjunt de professionals, entitats, associacions i ciutadans en general en la doble vessant assistencial i de generació de coneixement sobre noves formes d’abordatges assistencials, sobre recursos existents, formes de tractament, intercanvi d’experiències, publicacions, etc .

És per això que la Generalitat de Catalunya ha creat el centre Sociofamiliar Alzheimer, que integrarà l’assistència, investigació i assessorament i suport a les famílies dels afectats per aquesta malaltia. Aquest centre de referència serà gestionat per una fundació que comptarà amb la participació de representants de les associacions de familiars, dels departaments de Benestar i Família i de Sanitat i Seguretat Social i de l’àmbit professional i universitari.

El nou Institut Sociofamiliar Alzheimer, el primer de les seves característiques a l’Estat espanyol, permetrà donar una atenció global de qualitat a les demandes i necessitats socials de les persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències i, també, ser un centre de suport a les seves famílies. L’Institut estarà ubicat al Parc Sanitari Pere Virgili, al recinte de l’antic Hospital Militar de Barcelona, i la seva construcció suposarà per al Departament de Benestar i Família una inversió

El projecte de construcció va ser encarregat el passat mes de juliol i és previst que les obres comencin l’estiu de l’any vinent i que s’acabin el segon semestre de l’any 2005.

L’Institut Sòciofamiliar Alzheimer estarà organitzat en tres àrees funcionals d’actuació: àrea d’atenció residencial, amb continguts terapèutics, àrea de docència, formació a professionals i orientació a les famílies i, finalment, àrea de recerca social i biomèdica.

L’àrea d’atenció residencial  oferirà 91 places residencials que abastaran tot el procés de la demència, 54 places en règim temporal de respir i 12 places d’atenció nocturna mentre que l’àrea d’atenció diürna disposarà d’un centre de dia terapèutic i de taller de memòria, amb 150 places, així com serveis de suport a domicili.

L’Institut Sociofamiliar Alzheimer neix amb la vocació d’esdevenir un referent dels països del sud d’Europa i expressa el compromís per donar als ciutadans de Catalunya una atenció més propera i de més qualitat.