La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona creen una comissió mixta de Benestar Social

Una reunió encapçalada per la consellera Simó i el regidor Gomà engega el procés per a la creació del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

query_builder   16 juny 2004 16:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona creen una comissió mixta de Benestar Social

Una reunió encapçalada per la consellera Simó i el regidor Gomà engega el procés per a la creació del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

El Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona han constituït avui, 16 de juny, la comissió mixta de Benestar Social de Barcelona que haurà de crear i dotar de continguts el Consorci dels Serveis Socials de Barcelona, integrat per les dues administracions. La reunió s’ha celebrat a la seu del Departament de Benestar i Família i ha estat encapçalada per la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, i el regidor de Benestar Social, Ricard Gomà.

A la reunió també hi han assistit el secretari general del Departament de Benestar i Família, Antoni Segarra, el director general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Martí Masferrer, per part de la Generalitat, mentre que part de l’Ajuntament i han assistit la gerent de l’Institut Municipal de Disminuïts, Roser Torrentó, la gerent de Serveis Socials, Glòria Figuerola, el director de Benestar Social, Francesc Patricio i el cap d’administració de personal de Serveis Personals, Antonio Lleia, que a partir d’ara són membres de la comissió mixta.

A través d’aquesta comissió el Govern de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona expliciten el seu compromís de formalitzar els espais pertinents de trobada i de canalitzar, a través seu, un Pla de treball que permeti assolir els objectius de desplegar la Carta Municipal de Barcelona en matèria de benestar social, de crear i dotar de contingut el Consorci de Serveis Socials i, més àmpliament, de generar totes les sinèrgies en matèria de política social.

La comissió estarà formada per un nombre paritari de membres de la Generalitat i de l’Ajuntament fins a un màxim de quatre per institució i a proposta de la consellera de Benestar i Família i el regidor de Benestar Social. Les funcions de la comissió seran preparar el desplegament de la Carta Municipal de Barcelona en matèria de benestar social; dur a terme els treballs necessaris per a la creació del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i coordinar les polítiques de benestar social de les dues administracions en totes les matèries que calgui.

La comissió es reunirà com a mínim un cop cada tres mesos i tractarà sobre serveis socials d’atenció primària i els serveis socials d’atenció especialitzada (infància i adolescència, discapacitats i gent gran).

La consellera Simó i el regidor Gomà coincideixen a valorar que al Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona els uneix un compromís clar d’impulsar una acció institucional en favor d’una societat més inclusiva, amb capacitat de reconèixer i acomodar la seva diversitat. Per avançar en aquest perspectiva cal reformular i rellançar les respectives polítiques socials per fer-les més fortes, interconnectades i més ben articulades per tal de donar resposta a les noves realitats emergents, com ara la immigració i la multiculturalitat; l’envelliment, el canvi en l’estructura de les llars i els models de convivència familiar o els nous itineraris d’inserció laboral.

L’Ajuntament de Barcelona i el Parlament de Catalunya han establert, per mitjà de la Carta Municipal de Barcelona (CMB), el marc normatiu dels serveis de benestar social a la ciutat. La CMB va ser aprovada pel Parlament  el desembre de 1998. L’article 61,7 de la Carta estableix la creació del Consorci de Serveis Socials i els articles 107 i 108 especifiquen les funcions que en matèria de serveis socials es desenvolupen en l’àmbit de Barcelona i atribueix la gestió de determinats tipus de serveis al Consorci i d’altres a l’Ajuntament.