La Generalitat estudia mesures per prevenir els maltractaments als infants

Convoca una jornada de treball coincidint amb el Dia Universal de la Infància

query_builder   20 novembre 2002 11:49

event_note Nota de premsa

La Generalitat estudia mesures per prevenir els maltractaments als infants

Convoca una jornada de treball coincidint amb el Dia Universal de la Infància

El Departament de Benestar i Família ha convocat una jornada de treball per a estudiar mesures de prevenció dels maltractaments als infants. La Jornada, que coincideix amb celebració del Dia Universal de la Infància, permetrà avançar en el desenvolupament de projectes, programes i actuacions que vagin a favor de la protecció i la prevenció de tot tipus de maltractaments infantils.

El dia 20 de novembre de 1989 va ser aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides, la Declaració sobre els Drets dels Infants. D’aleshores ençà, en aquesta mateixa data se celebra a tot el món el Dia Universal de la Infància.

Amb la Declaració es reconeixia per primera vegada la ciutadania dels nens i de les nenes i es tenien en compte aspectes fonamentals com el dret a ser protegits davant de conductes com l’abandonament, els maltractaments, l’explotació; el dret a accedir a beneficis i serveis com l’educació, l’atenció sanitària, la seguretat social; el dret a fer activitats i participar en elles o el dret a la igualtat.

Enguany, des de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar i Família, s’ha volgut celebrat el Dia Universal de l’Infant amb un jornada de treball sobre l’article 19 dels Drets dels Infants: "La protecció contra els maltractaments infantils".

L’article 19 de la Declaració diu:

1. Els estats membres han de prendre totes les mesures legislatives, administratives. socials i educatives apropiades per a protegir l’infant contra totes formes de violència física o mental, lesions, abusos, abandonament o tracte negligent, maltractament o explotació, incloent-hi els abusos sexuals, físics o mentals. mentre està sota la tutela dels seus pares, tutors legals o qualsevol altra persona que en tingui la tutela.

2. Aquestes mesures protectores, si cal han d’incloure procediments efectius per a l’establiment de programes socials amb la finalitat de donar suport necessari a l’infant i als que en tenen la tutela, i també per a d’altres maneres de prevenir, detectar. informar, derivar, investigar, tractar i seguir els casos de maltractament descrits més amunt a més de les actuacions judicials, si fossin necessàries.

La jornada té, doncs, la finalitat de sensibilitzar i avançar en el desenvolupament de projectes, programes i actuacions que vagin a favor de la protecció i la prevenció de tot tipus de maltractaments infantils. Entre d’altres:

·Portar a terme programes i actuacions per incrementar els sistemes, els circuits i les coordinacions que puguin afavorir la protecció a la infància.

·Fer actuacions específiques -com la Jornada de treball- sobre conductes de risc.

·Crear sistemes d’informació més àgils

·Millorar les coordinacions

·Potenciar la participació.

Malauradament els maltractaments són una realitat, no només en els països menys desenvolupats, sinó també en el nostre entorn social i geogràfic més proper. Aquesta realitat ha existit sempre al llarg de la història i cop més se’n coneixen les conseqüències més negatives.

Cal prevenir des de les famílies, prevenir des de les escoles i els centres ludicoeducatius en general, prevenir des de les administracions i des de les entitats. Prevenir des del diàleg i l’educació en el respecte i des del respectes vers les persones. També, prevenir capacitant els infants per a la seva pròpia protecció.