Els nous ajuts del 2004 per a trigèmins o adopcions múltiples de tres o més infants s'han assignat a 238 famílies

Per al 2005 es preveu que hi haurà 260 famílies beneficiàries

query_builder   23 desembre 2004 14:00

event_note Nota de premsa

Els nous ajuts del 2004 per a trigèmins o adopcions múltiples de tres o més infants s'han assignat a 238 famílies

Per al 2005 es preveu que hi haurà 260 famílies beneficiàries

Un total de 238 famílies amb trigèmins, quadrigèmins o adopcions múltiples de tres o més infants menors de 12 anys han estat les beneficiàries de la nova convocatòria d’ajuts per a famílies amb parts o adopcions múltiples i en situació d’especial vulnerabilitat que el Departament de Benestar i Familia ha obert aquest any amb l’objectiu de prevenir situacions d’exclusió social entre aquestes unitats familiars.
El Departament de Benestar i Família ha rebut un total de 260 sol·licituds per a aquesta convocatòria, 238 de les quals han estat admeses per complir els requisits que es demanaven. De les 238 sol·licituds admeses, 226 corresponen a famílies amb infants trigèmins, 9 a famílies que havien adoptat tres infants de cop i 3 a famílies amb infants quadrigèmins. Set de les 238 famílies admeses són monoparentals.

Aquests nous ajuts, de 2.400 € quan els ingressos familiars no superen els 36.060,73 € anuals i de 3.200 € quan els ingressos familiars no superen els 22.000 € anuals, es van convocar el passat 21 de setembre i el termini per presentar les sol·licituds es va tancar el passat 30 d’octubre. El Departament de Benestar i Família preveia dedicar en aquesta primera convocatòria per al 2004 una partida de 600.000 euros al pagament d’aquests ajuts, que han calgut ampliar ja que la demanda ha estat superior a la prevista. Un total de 152 famílies (146.000 de les quals cobraran 3.200 € i 6 que en cobraran 2.400) rebran els diners al llarg d’aquest desembre i 86 més -que totes cobraran 2.400 euros- quedaran pendents de cobrar-ho a primers d’any, amb càrrec al pressupost 2005.

La finalitat dels ajuts és evitar situacions de precarietat econòmica o de pobresa i prevenir l’exclusió social, ja que el naixement o arribada de tres o més fills o filles de forma simultània augmenta les dificultats econòmiques i altera l’estructura familiar, i molt especialment quan són famílies amb un sol progenitor. L’elevat volum de sol·licituds rebudes per a aquesta prestació fins ara inexistent evidencia que era una demanda realment existent.

260 famílies beneficiàries el 2005

La voluntat del Departament és continuar ampliant aquest tipus d’ajudes dins de les polítiques de suport a les famílies, que a partir d’aquesta convocatòria pública han deixat de ser exclusives per a aquelles famílies que demanaven ajuts excepcionals.

Per al 2005 l’import dels ajuts serà el mateix del 2004 però s’ha incrementat el topall d’ingressos per poder accedir-hi, cosa que permetrà que se’n beneficiïn unes 260 famílies. L’ajut serà de 3.200 euros per a les famílies amb ingressos inferiors a 23.000 euros anuals (mil euros més que en la convocatòria del 2004) ponderats pel nombre de membres de la unitat familiar. També hi haurà un ajut de 2.400 euros anuals per a famílies amb uns ingressos superiors, d’entre 23.000 i 37.509,38 euros (1.350 euros més que el 2004), ponderats pel nombre de membres de la unitat familiar. Es preveu que les prestacions es podran sol·licitar a partir de l’1 de febrer.

A Catalunya hi ha actualment unes 460 famílies amb trigèmins i quadrigèmins menors de 12 anys, franja d’edat a la qual va dirigida el nou ajut.

Per accedir als ajuts del 2004, les famílies havien d’estar dins dels supòsits següents:

 Famílies residents a Catalunya en les quals s’hagi produït un part triple, quàdruple o més, entre l’1 de gener de 1992 i la data de publicació de l’Ordre al DOGC, i que no superin el nivell d’ingressos en concepte de renda, segons el nombre de membres de la unitat familiar establert a la convocatòria.  Famílies residents a Catalunya que hagin adoptat tres o més nens o nenes de forma simultània entre l’1 de gener de 1992 i la data de publicació de l’Ordre al DOGC, i que no superin el nivell d’ingressos en concepte de renda, segons el nombre de membres de la unitat familiar establert a la convocatòria.  Tenen la mateixa consideració que els pares/mares la persona o persones que tinguin a càrrec seu els infants, sempre que aquests hi convisquin i en depenguin econòmicament.

L’abonament de l’ajut es farà en un sol pagament anual i cada part o adopció múltiple de tres o més infants dóna dret a un únic ajut cada any.