El Departament de Benestar i Família destinarà prop de 500.000 € al CRAE La Pastoreta, de Reus

query_builder   26 novembre 2004 15:30

event_note Nota de premsa

El Departament de Benestar i Família destinarà prop de 500.000 € al CRAE La Pastoreta, de Reus

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, va anunciar dijous passat, anuncià en el decurs d’una entrevista al canal Reus TV, la inversió de prop de 500 mil euros al Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) La Pastoreta, de Reus.

Les circumstàncies actuals de l’immoble que ocupa La Pastoreta, on s’atenen 36 nois i noies compresos entre els 3 i els 18 anys, juntament amb els canvis de tipologia i les problemàtiques dels menors que hi són atesos han aconsellat impulsar la reforma integral de l’edifici tot i no tractar-se d’un centre propi, sinó de titularitat municipal.

Paral·lelament a la intervenció en l’edifici hi ha prevista la revisió del Projecte educatiu del Centre de cara a adaptar-lo a les noves necessitats. En aquest sentit el projecte preveu l’agrupament dels menors en diverses unitats residencials per franges d’edat i en conseqüència l’adaptació de l’estructura de les actuals llars existents.

D’aquí a finals d’any el Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament de Reus han previst de signar un conveni de col·laboració en què es reculli la voluntat de les parts per a la rehabilitació del Centre La Pastoreta i on s’explicitin els compromisos a què han arribat.

Els Centres Residencials d’Acció Educativa són establiments propis de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o pertanyents a entitats d’iniciativa social col·laboradores d’aquella que ofereixen al menor un recurs alternatiu al medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Desenvolupen la seva tasca en els següents aspectes:

Atenció integral als menors que hi són ingressats a proposta dels equips tècnics corresponents, per contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal Cura de la seva salut física i psíquica, vetllant pel desenvolupament harmoniós de la seva personalitat. Disseny del projecte educatiu individual dels menors a partir del diagnòstic o l’avaluació inicial Coordinació amb els altres serveis i professionals que intervenen en el procés d’atenció i protecció als menors  Promoció, en els casos en què sigui possible, del retorn del menor amb la família d’origen o, en cas contrari, l’acolliment en família extensa o aliena.

Els CRAE substitueixen temporalment la família en els casos en els que l’Administració, a través de la Direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ha detectat una situació de desemparament en el menor i s’ha vist obligada a suspendre, temporalment, l’exercici de la pàtria potestat als pares, atorgant la guarda, per temps limitat, al Director del Centre.