El Govern activarà el Pla d'Ajuda al Retorn d'emigrats catalans i els seus descendents [Actualitzada]

query_builder   16 març 2004 16:11

event_note Nota de premsa

El Govern activarà el Pla d'Ajuda al Retorn d'emigrats catalans i els seus descendents [Actualitzada]

La Generalitat també crearà una Xarxa Catalana d’Acollida al ciutadà recent arribat; farà una política activa en la reclamació de competències d’immigració al Govern central i promourà accions de sensibilització per prevenir actituds de discriminació, xenofòbia i racisme

El Govern considera que ha arribat el moment de saldar el deute històric  cap els catalans emigrats a l’estranger i per això ha decidit iniciar el desplegament de la Llei del retorn dels catalans emigrats i llurs descendents (Llei 25/2002). Així ho han anunciat avui la consellera de Benestar i Familia, Anna Simó, i la Secretària per a la Immmigració, Adela Ros, en una compareixença al Parlament per exposar les seves prioritats en polítiques d’immigració.

Aquesta llei es va aprovar el novembre del 2002 i reconeix ajuts per facilitar el retorn i la integració sòciolaboral a Catalunya dels emigrants, exiliats i descendents seus que vulguin tornar al país. Es consideren retornats persones amb nacionalitat espanyola o sense però que poden acreditar l’origen català. Es compta que el gruix dels beneficiaris seran persones de països llatinoamericans en crisi, que els últims anys n’estan sortint, com tants altres immigrants.

L’assignació d’una primera dotació de 200.000 euros permetrà posar en marxa de forma immediata el Pla d’Ajuda al Retorn, de manera que totes aquelles persones que acompleixen actualment la condició de retornat -i facin efectiu el retorn- ja podran començar a rebre les prestacions econòmiques que la llei estableix tant pel que fa a les despeses originades pel viatge de retorn, del permís de conduir, de l’equiparació o con­validació dels estudis cursats i d’altres necessitats més puntuals.

El Pla preveu la possibilitat de disposar, en un termini breu, d’habitatges tutelats per als retornats. També revisarà els diferents ajuts per tal que siguin accessibles als retornats (per exemple, ajuts al lloguer); vetllarà per l’exempció als retornats de requisits de compliment impossible -com ara requisits d’empadronament o de residència prèvia-, i farà més àgil la tramitació de les sol·licituds d’ajut, facilitant també que es puguin inicar els tràmits als països d’acollida. En l’àmbit laboral, s’assolirà el 5% de la reserva de llocs de treball emmarcats en els ajuts a la contractació de treballadors desocupats per a executar obres i serveis d’interès general i social.

XARXA CATALANA D’ACOLLIDA

Una altra prioritat del Govern anunciada avui per la consellera Anna Simó i la secretària Adela Ros és l’articulació d’una Xarxa Catalana d’Acollida al ciutadà  recent arribat. Fins ara l’acollida als nous ciutadans s’ha fet d’una manera desvertebrada i poc eficaç, en no formar part de les obligacions públiques de les administracions. La Xarxa Catalana d’Acollida estarà formada per aquelles entitats i institucions que, amb el concert de la Generalitat de Catalunya, articulin i gestionin les mesures que permetin a les persones nouvingudes al municipi conèixer i informar-se de les qüestions fo­namentals relacionades  amb l’idioma, l’entorn, l’accés als drets bàsics i fonamentals i el coneixement dels deures i del funcionament de la societat d’acollida.

El Govern també plantejarà l’acollida temporal a persones en situació de vulnerabilitat. Així, s’estudiarà, conjunta­ment amb les administracions locals i la delegació del Govern de l’Estat a Catalu­nya, la solució més adequada a donar en les situacions de persones estrangeres que no tenen domicili ni estada regular al país i que es troben en situació de vulnerabili­tat.

SENSIBILITZACIÓ CONTRA LA XENOFÒBIA

La Generalitat posarà un èmfasi especial en donar impuls a accions de sensibilització que afavoreixin el coneixement de la realitat diversa que implica el fet migratori, i treballarà a favor d’una percepció pública de la immigració allunyada dels estereotips i les idees preconcebudes. Aquest treball es farà conjuntament amb les entitats i els agents socials. En aquest sentit, també es crearà un instrument de valoració i de reconeixement públic d’experiències innovadores i d’organitzacions que realitzen bones pràctiques.

Després de l’atemptat del passat 11-M a Madrid, el Govern és conscient que hi ha un risc creixent d’actituds de discriminació, xenofòbia i racisme envers les persones de determinats països d’origen. En aquest sentit, la Secretaria per a la Immigració ja ha fet i continuarà mantenint contactes i reunions amb les entitats de base i amb els ajuntaments, a fi de trobar mecanismes d’acció conjunta per a fer prevenir i afrontar aquests riscos.

POLÍTICA ACTIVA EN LA RECLAMACIÓ DE COMPETÈNCIES

D’altra banda, el Govern considera imprescindible l’assumpció de majors competències en matèria d’immigració. Per això, la Generalitat, des del consens amb els sindicats i les patronals, farà política activa per a aconseguir, entre d’altres, les competències en la tramitació de les autoritzacions administratives per a treballar, així com el traspas definitiu de competències en la inspecció de treball, amb la dotació econòmica corresponent.