Benestar i Família organitza unes Jornades sobre supressió de barreres arquitectòniques a l'habitatge

Adreçades al personal del Departament i professionals externs de l'àmbit de l'atenció social primària, atenció a gent gran i atenció a persones amb discapacitat

query_builder   4 octubre 2004 16:00

event_note Nota de premsa

Benestar i Família organitza unes Jornades sobre supressió de barreres arquitectòniques a l'habitatge

Adreçades al personal del Departament i professionals externs de l'àmbit de l'atenció social primària, atenció a gent gran i atenció a persones amb discapacitat

EI Gabinet d’Estudis i Planificació del Departament de Benestar i Família organitza durant el mes d’octubre unes jornades sobre Normativa i legislació aplicables a la supressió de barreres arquitectòniques i la convocatòria d’ajuts a persones naturals. Aquestes jornades estan adreçades al personal del Departament de Benestar i Família i altres professionals externs de l’àmbit de l’atenció social primària, atenció a gent gran i atenció a persones amb discapacitat (més informació a gabinetestudis.benestar@gencat.net o al telèfon 93 483 15 89)

Les dates i llocs de les jornades són els següents:

Barcelona. 6 d’octubre de 2004.

Girona. 13 d’octubre de 2004.

Tarragona. 20 d’octubre de 2004.

Lleida. 27 d’octubre de 2004.

Continguts

1. Decret 135/1995 de 24 de març: Codi d’Accessibilitat. Adaptació d’edificis d’habitatges.

a) Promoció pública i protecció oficial. Reserva del 3%.

b) Ús privat de nova construcció.

c) Cooperatives en règim de comunitat o d’ús propi.

e) Exemples gràfics.

2."Ley 30 de Mayo 1995, núm. 15/1995. Barreras Arquitectónicas-Minusválidos. Límite del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad".

a) Adequació finques urbanes per a usos diferents als d’habitatge. Modificació d’elements comuns. Supressió de les barreres arquitectòniques i instal·lació de dispositius electrònics.

b) Beneficiaris.

c) Equiparació persones més grans de 70 anys amb persones amb disminució.

d) Procediment i jurisdicció civil.

e) Despeses de les obres: a qui corresponen?

3. "Ley 8/1999 de 6 d’abril de Reforma del artículo 10 de la Ley 49/1960 de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal. (Art. 13)"

a) Acords de la junta de propietaris en els casos següents: a la comunitat no hi viu cap persona amb disminució; a la comunitat hi viu almenys una persona amb disminució.

4. "Ley 51/2003 de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad".

a) Modificació dels articles 10, 11, i norma la. de l’article 17 de la "Ley 49/1960 de 21 de Julio de Propiedad Horizontal": Obligacions de la Comunitat de veïns; Junta de propietaris, arbitratge o dictamen tècnic en casos de no acord; despeses de les obres: a qui correspon?

b) "Plan Nacional de Accessibilidad 2004-2012".

c) Altres disposicions addicionals de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació.

5. "Ley 24/11/94 de Arrendamientos Urbanos. Vivienda. Art. 24"

a) Arrendataris amb disminució: drets i obligacions per a la supressió de barreres arquitectòniques a l’habitatge

6. "Ley 40/1998 de 9 de Diciembre, de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tríbutarias".

a) Deducció per obres de supressió de barreres arquitectòniques a l’habitatge.

b) Informe d’idoneïtat de les obres: Departament de Benestar i Família.

c) Relació d’obres que es poden contemplar segons el tipus de disminució.

7. Secretaria del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

Permís administratiu per a la supressió de barreres arquitectòniques a l’habitatge: requisits.

8. Ordre BEF/44/2004 de 2 de febrer. Programa D. Adaptació o accessibilitat d’habitatges per a persones amb discapacitat.

a) Beneficiaris.

b) Condicions econòmiques.

c) Obres que es poden contemplar.

d) Relació entre les diferents lleis i el Programa D