Ensenyament i la UOC posen en marxa el Programa "Institut Virtual d'Educació"

query_builder   29 setembre 2003 13:14

event_note Nota de premsa

Ensenyament i la UOC posen en marxa el Programa "Institut Virtual d'Educació"

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), han acordat la creació i posada en marxa del Programa per a l’"Institut Virtual d’Educació" (PIVE), amb l’objectiu de facilitar i ampliar les possibilitats de formació continuada del professorat d’educació primària, secundària i de formació profesional, utilitzant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

El conveni entre ambdues institucions signat avui per la consellera d’Ensenyament, Carme-Laura Gil, i pel rector de la UOC, Gabriel Ferraté, preveu generar una oferta de programes i iniciatives de formació i actualització dirigida als professionals de l’educació que desenvolupen la seva tasca a Catalunya, i que prestarà  també una especial atenció a les necessitats i demandes de col.laboració procedents de països llatinoamericans i d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

El PIVE vol sumar l’experiència del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i de la UOC en el camp de les TIC, potenciant l’accés a la formació continuada i a l’actualització del professorat en exercici, per fer front als reptes educatius de la societat del coneixement i la millora de la qualitat del sistema educatiu.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat aporta al PIVE l’experiència en l’àmbit de la informàtica educativa, amb iniciatives com el portal Edu365.com; la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC); l’experiència del professorat en la incorporació de les TIC a la seva activitat docent; els plans i programes de formació o la xarxa de relacions amb administracions educatives de fora de Catalunya.

La UOC, per la seva banda, aporta la seva trajectòria en el desenvolupament de processos educatius mitjançant les TIC; el model de campus virtual com a plataforma que integra els entorns d’aprenentatge, el suport a l’estudiant, els processos de gestió de l’acció formativa; els continguts i materials didàctics relatius a l’ús educatiu de les TIC en les etapes d’educació infantil, secundària i de formació professional; la xarxa de relacions amb altres universitats europees i americanes; i el propi valor de les titulacions universitàries.

El PIVE es crea a fi d’atendre les finalitats de formació del professorat de totes les etapes educatives mitjançant l’ús de les TIC ; d’investigació i recerca en metodologies didàctiques basades en l’ús de les TIC en l’educació ; de creació, impuls, assesorament i direcció de nous programes formatius fonamentats en les TIC ; d’experimentació de l’aplicació de les TIC a l’acció educativa (maquinari, programari, telecomunicacions) ; de participació i col.laboració amb d’altres administracions, institucions i empreses per a impulsar l’ús de les TIC en l’educació.

Barcelona, 29 de setembre de 2003