El Govern ha aprovat el Decret pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport.

query_builder   11 juny 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport.

La formació de tècnics d’esport a Catalunya ha estat tradicionalment associada, d’una banda, a les federacions esportives catalanes, a través de les seves escoles de formació de tècnics i d’entrenadors, i d’altra, a l’Escola Catalana de l’Esport, com a centre docent de la Generalitat amb competències per impartir i autoritzar formació en l’àmbit de l’esport.Aquest procés formatiu, que ha permès atendre les necessitats generades en l’àmbit esportiu amb un gran nivell de qualitat, ha constituït també un sistema de formació molt heterogeni.Les característiques formatives i peculiaritats de les diferents modalitats, disciplines i especialitats esportives, comporta la necessitat d’establir un sistema educatiu que permeti, alhora, la flexibilitat suficient per atendre aquesta diversitat, i la definició d’un marc estructural comú que asseguri els estàndards europeus i la transparència en les qualificacions que faciliti el reconeixement per part dels diferents Estats membres de la Unió Europea, assegurant uns estàndards europeus, donada la consolidació de la lliure circulació de professionals.Així doncs el Govern ha considerat necessari regular a Catalunya l’ordenació dels ensenyaments de règim especial que condueixen als títols de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport, establint els principis que hauran de marcar el desenvolupament curricular de les modalitats que s’estableixin i els aspectes bàsics per a la seva implantació.Aquesta norma, en base al que estableix el Reial Decret de 1997 pel qual es van configurar com a ensenyaments de règim especial els que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnics d’esport, atorga als nous títols valor acadèmic i professional, regula l’estructura i organització i requisits d’accés i contempla les disposicions generals referides als centres i instal·lacions.A més, d’altres aspectes contemplats garanteixen l’accés a aquests ensenyaments a les persones discapacitades i regulen els criteris i condicions generals per l’homologació i convalidació de certificats i diplomes.