El Govern aprova la constitució del Consorci d'Educació de Barcelona

query_builder   5 febrer 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la constitució del Consorci d'Educació de Barcelona

El 30 de desembre de 1998 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de la Carta municipal de Barcelona, la qual contenia entre els seus preceptes, la creació del Consorci d’Educació de Barcelona.En la reunió del Govern d’aquest matí s’ha aprovat la constitució d’aquest Consorci i els seus estatuts.El Consorci d’Educació de Barcelona és l’ens format entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que durà a terme les funcions, activitats o serveis en matèria d’educació a l’àmbit territorial de Barcelona.Les administracions consorciades han convingut una assumpció progressiva de funcions per part del Consorci, duent a terme inicialment aquelles referents a la planificació i a la programació.Pel que fa a la gestió, aquesta inicialment es seguirà portant a terme per part de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona en aquelles competències que els hi són pròpies, fins a la plena assumpció competencial per part del Consorci quan així ho acordin les parts, essent efectiva com a tard l’1 de setembre de 2006.Als efectes de la Carta Municipal, el Consorci és competent, entre d’altres, en les següents àrees d’actuació en matèria d’educació:- La programació i distribució territorial dels centres docents, així com la creació, la construcció i les obres de reforma, d’ampliació i millora dels centres docents públics (llevat dels estudis universitaris).- La gestió de tots els centres públics d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria i postobligatòria.- La gestió dels programes de garantia social, de la formació professional específica, dels centres d’ensenyament de règim especial i de l’educació de les persones adultes.- L’educació complementària i extraescolar.- La creació i la gestió de centres pedagògics i de recursos, de serveis de suport, assessorament i investigació psicopedagògica i la formació del personal docent.- L’execució dels programes d’educació compensatòria.- La vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.- La reglamentació i la gestió del transport, del menjadors i d’altres serveis escolars.- L’aplicació a Barcelona de la normativa de matriculació d’alumnes i qualsevol altre d’anàloga que necessiti una adaptació específica.El Consorci tindrà com a òrgan de Govern superior un Consell de Direcció, i com a òrgan executiu una gerència.El Consell de Direcció estarà format per un President, designat per la Consellera d’Ensenyament, un vicepresident, designat per l’alcalde de Barcelona, cinc membres en representació de la Generalitat i tres membres en representació de l’Ajuntament de Barcelona.