El Govern aprova el Decret pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics

query_builder   24 juliol 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics

Les instal·lacions escolars dels centres docents públics són presents a la pràctica totalitat del territori i constitueixen un patrimoni de primer ordre dels ciutadans de Catalunya.Aquest decret regula l’ús dels edificis, instal·lacions i serveis dels centres docents, per part de persones físiques o jurídiques, per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social.S’entén per ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim de lucre.En el cas dels centres d’educació secundària o de règim especial, en què l’edifici és patrimoni de la Generalitat de Catalunya i aquesta se’n fa càrrec del manteniment, la vigilància i la conservació, el foment de l’ús social s’encarrega als consells escolars dels centres, tot i dotant el director de la facultat d’autoritzar-ne l’ús en els casos d’utilitzacions no continuades.En el cas dels col·legis d’educació infantil i primària, en què l’edifici és patrimoni de la corresponent corporació local, la qual es fa càrrec del seu manteniment, vigilància i conservació, és la mateixa corporació local la que autoritza l’ús social de les instal·lacions.Finalment, en el cas d’edificis de centres de primària que per necessitats d’escolarització han estat destinats a educació secundària, és el consell escolar del centre que fomenta l’ús social i el director qui autoritza l’activitat. L’ajuntament propietari de l’edifici té prioritat en la utilització de les instal·lacions en cas de concurrència de peticions.