El Govern aprova crear els premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professors, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana.

query_builder   12 setembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova crear els premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professors, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana.

La Generalitat de Catalunya estima necessari impulsar el reconeixement social de la figura dels mestres, professors, centres docents i institucions que han estat significat pel seu servei a l’educació i a la societat catalana, i pel seu compromís amb la construcció d’un país més culte i cohesionat.Aquests premis Catalunya d’Educació tindran tres categories que seran:a) De reconeixement a mestres i professors que han excel·lit en l’exercici de la seva tasca docent.b) De reconeixement a centres docents que imparteixen ensenyaments de règim general o especial degudament autoritzats pel Departament d’Ensenyament i que han dut a terme experiències reeixides d’innovació pedagògica.c) De reconeixement a institucions que han contribuït al procés de construcció d’una escola catalana de qualitat al servei de la societat catalana i que s’han distingit per la defensa de l’educació i els seus valors.El Jurat tindrà una àmplia representació del món de l’ensenyament amb els següents components:- La consellera d’Ensenyament, que el presidirà i tindrà vot de qualitat.- Un director general del Departament d’Ensenyament, designat per la consellera.- La persona que ostenti la presidència del Consell Escolar de Catalunya.- Un representant de les universitats catalanes, nomenat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, a proposta del Consell Interuniversitari.- Dos representants de les federacions i associacions de municipis i comarques de Catalunya.- Dos representants de les federacions i associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya, un de centres públics i un de privats.- Un representant de les federacions i associacions de centres docents de titularitat privada de Catalunya.- Un representant de les organitzacions sindicals amb representants en el sector de l’ensenyament públic i un altre del sector de l’ensenyament en centres concertats.- Un representant de les juntes centrals de directores i directors de centres del Departament d’Ensenyament.- Dues personalitats de reconegut prestigi en el món de l’educació, designats per la consellera d’Ensenyament.- Un representant del Consell Català de la Formació Professional.- Un representant del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats.- Un representant de les organitzacions patronals i un de les organitzacions sindicals més representatives.- Un representant de les associacions d’alumnes.