EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT ENDEGA QUE LES OPOSICIONS A COSSOS DOCENTS ES PUGUIN GESTIONAR PER INTERNET

Per primera vegada es podrà fer tota la tramitació en línia, des de la solicitud fins al seguiment personalitzat de tot

query_builder   23 gener 2004 12:12

event_note Nota de premsa

EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT ENDEGA QUE LES OPOSICIONS A COSSOS DOCENTS ES PUGUIN GESTIONAR PER INTERNET

Per primera vegada es podrà fer tota la tramitació en línia, des de la solicitud fins al seguiment personalitzat de tot

El Departament d’Ensenyament convoca el procés selectiu per a l’ingrés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats dels cossos docents de mestres, professors d’ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional i professors d’escoles oficials d’idiomes.

El Departament d’Ensenyament ofereix per primera vegada la possibilitat de seguir tot el procés de tramitació de les oposicions a cossos docents per Internet. Amb la finalitat d’acostar aquest servei al ciutadà mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, la inscripció i el seguiment del procés podrà fer-se per via telemàtica, afavorint-ne la tramitació de manera més àgil, i sense necessitat de desplaçar-se.

En concret, els serveis que s’ofereixen per via telemàtica són, bàsicament:

- Tramesa de la sol·licitud i pagament de la taxa corresponent.

- Consulta personalitzada de les llistes provisionals d’admesos i exclosos: motius d’exclusió, exempció de la prova de català i de la de castellà per a estrangers i termini de reclamacions, si és el cas.

- Consulta personalitzada de les llistes definitives d’admesos i exclosos: motius d’exclusió i exempció, si és el cas.

- Assignació del tribunal assignat i lloc, data i hora on es realitzaran les proves, en el cas dels admesos.

Alhora, mentre durin les proves selectives, els aspirants podran fer un seguiment personalitzat de tot el procés de l’oposició:

- Citacions, convocatòries, informació dels horaris de cada prova.

- Consulta de la puntuació obtinguda en la fase de concurs.

- Resultat de cadascun dels exercicis.

- Llista d’aspirants que han superat les proves, indicant el número d’ordre i de la puntuació.

Tota la informació del procés selectiu es pot consultar a través de l’adreça de la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.net/ense, o també a l’adreça http://www.cat365.net pels aspirants registrats, o bé el portal CAT365 (de l’Administració Oberta de Catalunya). Directament des de la tramitació en línia del portal es pot tramitar la sol·licitud, per via telemàtica, i fer un seguiment personalitzat de tot el procés. També estan a disposició dels interessats els impresos en paper, a la seu dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament i a les seves delegacions territorials.

Barcelona, 23 de gener de 2004