L'economia catalana recupera el seu impuls

query_builder   8 setembre 2004 13:50

event_note Nota de premsa

L'economia catalana recupera el seu impuls

El Govern manté la previsió de creixement en el 2,6% per al 2004, cinc dècimes més que el registrat l’any passat, i del 2’9% el 2005

L’economia catalana està recuperant impuls al llarg de l’exercici 2004, segons les dades analitzades per la Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat, fetes públiques avui pel conseller Antoni Castells. Les bones perspectives del context internacional i un millor comportament del sector industrial, fan preveure un creixement del PIB català pel conjunt de l’any del 2’6%, 5 dècimes més alt que el del 2003. Aquesta recuperació es consolidaria el 2005 amb un increment de l’activitat previst del 2’9%. Després d’un període de suau ralentització, la recuperació de l’impuls s’hauria iniciat el segon trimestre d’aquest any, amb un creixement estimat del 2’4%, el més alt dels últims set trimestres. Segons l’anàlisi del Departament d’Economia, l’evolució recent de l’activitat econòmica a Catalunya permet confirmar aquesta recuperació basat en un patró de creixement més sa i sostenible. Les bones perspectives i el major dinamisme detectat tant a la Unió Europea com als Estats Units, Xina i Japó (principals socis comercials de Catalunya) asseguren la recuperació del sector exterior català, un dels punts febles detectats en els últims mesos. Aquest canvi de model de creixement està sent impulsat i dirigit pel Govern de la Generalitat, amb la col·laboració de tots els sectors implicats –patronals i sindicats–, en el marc de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.

Les previsions de creixement dels països que conformen la zona euro són força positives. Així, si el 2003 es va tancar amb un creixement del PIB agregat del 0’4%, per al 2004 s’espera un increment de l’1’9% i d’un 2’3% per al 2005. Aquestes bones perspectives del principal soci comercial de Catalunya es tradueixen en un increment de les exportacions de l’11% de les exportacions del juny d’aquest any respecte al mateix mes del 2003. Així mateix, s’observa una evolució positiva de les exportacions de serveis i, en particular, dels indicadors turístics que han de permetre compensar, en part, el desequilibri comercial. A aquesta considerable millora del sector exterior català si afegeix la represa de la inversió empresarial, dibuixant un patró de creixement més sostenible en l’actual conjuntura internacional.

Per components de l’oferta, destaca la positiva evolució del sector industrial que, al segon trimestre d’aquest any, ha recuperat impuls amb un creixement del 0’4% davant del 0’1% del primer trimestre. El sector de la construcció està desaccelerant lleugerament els forts increments registrats en els trimestres anteriors, amb un increment del 3’3% el segon trimestre de l’any, davant del 3’6% dels primers tres mesos. D’altra banda, es confirma la recuperació de l’activitat del sector serveis, amb un creixement del 3’3%, el mateix que en el primer trimestre de l’any.

Els principals indicadors relacionats amb l’activitat industrial confirmen la recuperació de l’economia catalana. Així, l’Índex de Producció Industrial (IPI) el mes de juny va créixer un 2% respecte al mes de juny de l’any anterior, davant de la caiguda de 0’2 dècimes pel conjunt del 2003. D’altra banda, el primer trimestre del 2004 s’ha detectat un fort impuls en la creació d’empreses, amb un creixement del 8’4% en el primer semestre. El capital subscrit ha registrat un increment del 145%. Cal destacar també la reducció interanual del 16% en el nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació autoritzats (ERE) el primer semestre d’aquest any.

Les dades analitzades per la conselleria d’Economia i Finances confirmen que es continua creant ocupació a un ritme considerable, amb 73.100 nous llocs de treball creats en els darrers dotze mesos. D’altra banda, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a l’agost presentava un creixement interanual del 2’4%. Segons l’EPA, a Catalunya la taxa d’ocupació es situava en el 68’3% el segon trimestre, molt propera a l’objectiu fixat a la cimera de Lisboa per l’any 2010 (70%).

Barcelona, 8 de setembre del 2004