El Govern ha acordat autoritzar el Conseller d'Economia i Finances la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Agència Estatal d'Administració Tributària en matèria de subministrament d'informació per finalitats no tributàries.

query_builder   11 juny 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat autoritzar el Conseller d'Economia i Finances la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Agència Estatal d'Administració Tributària en matèria de subministrament d'informació per finalitats no tributàries.

En el marc de col·laboració mútua entre les Administracions Públiques, i amb la finalitat d’establir un sistema estable i periòdic de subministrament d’informació tributària per part de l’Agència Tributària a la Comunitat Autònoma de Catalunya, s’ha pres l’acord en la sessió del Govern d’avui d’autoritzar la signatura, al conseller d’Economia i Finances, Francesc Homs i Ferret d’un conveni de col·laboració amb el president de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Estanislao Rodríguez - Ponga i Salamanca.Les dades subministrades per l’Agència Tributària són les declarades pels contribuents i d’altres obligats a subministrar informació.Els òrgans encarregats de dur a terme aquest conveni seran, per part de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Tributs del Departament d’Economia i Finances, i de part de l’Agència estatal de l’Administració Tributària, la seva delegació Especial.Després de la signatura del Conveni es crearà una Comissió Mixta de Coordinació i Seguiment que estarà formada per un representant designat pel Director General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, un representant designat per la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya a proposta del Delegat especial de l’Agència estatal d’Administració Tributària i d’altres dos nomenats pel Govern de la Generalitat.Aquesta Comissió coordinarà les activitats necessàries per a l’execució del Conveni així com durà a terme la seva supervisió, seguiment i control.