El Departament d'Economia considera que les mútues vinculades a Eurobank estan en condicions de complir els actuals compromisos amb els seus mutualistes

query_builder   31 juliol 2003 16:31

event_note Nota de premsa

El Departament d'Economia considera que les mútues vinculades a Eurobank estan en condicions de complir els actuals compromisos amb els seus mutualistes

La Direcció General d’Assegurances de la Generalitat considera que de la documentació avui analitzada no es desprenen incompliments que afectin la solvència de les tres mútues de previsió social, MPS Norton Life, Personal Life i Caja Hipotecaria Mutual. A més, els diferents certificats actuarials independents de les entitats, asseguren que disposen de provisions tècniques suficients per garantir els actuals compromisos cap als seus mutualistes.

Des del passat 10 de maig del 2002, la Generalitat va començar a aplicar mesures cautelars sobre les tres mútues després que una inspecció detectés una concentració excessiva en dipòsits i participacions a Eurobank. L’Ordenació d’Assegurances Privades estableix criteris de diversificació de dipòsits per evitar la concentració de capital mutual en una sola entitat financera.

Així, MPS Norton Life, Personal Life i Caja Hipotecaria Mutual, a requeriment de la Direcció General d’Assegurances de la Generalitat de Catalunya, van incloure en el seu pla econòmic de novembre de l’any passat un paquet de mesures entre les quals es preveia la retirada gradual dels dipòsits i participacions que les tres tenien a Eurobank.

A data d’avui, la Direcció General d’Assegurances constata que, en base a la informació requerida i lliurada per les mútues, no consten incompliments substancials que puguin afectar els drets dels seus mutualistes. No obstant, el passat 25 de juliol la Direcció General d’Assegurances va ordenar una nova inspecció, dins el ja previst en les mesures cautelars adoptades l’any 2002, per tal de fer seguiment del compliment del seu pla econòmic en els termes exposats en la Resolució adoptada. Si del resultat de la nova inspecció es constatessin nous fets que variessin la valoració efectuada, es prendrien les mesures que legalment correspongui.