El Govern promou la integració lingüística de les persones immigrades amb la implicació de tota la societat

Dins del conjunt de mesures aprovat avui per a promoure l'ús del català

query_builder   4 febrer 2003 19:38

event_note Nota de premsa

El Govern promou la integració lingüística de les persones immigrades amb la implicació de tota la societat

Dins del conjunt de mesures aprovat avui per a promoure l'ús del català

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui, a proposta del conseller en cap, Artur Mas, i del conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, un conjunt de mesures per a impulsar l’ús del català entre les quals destaquen les adreçades a facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana per part de la població immigrada i a promoure el paper del català com a llengua d’integració, amb la implicació de tota la societat.

Les mesures aprovades inclouen encarregar una campanya de comunicació; el finançament de la gratuïtat dels cursos de nivell bàsic de català que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), qualsevol que sigui el país d’origen dels alumnes, i l’impuls al programa d’acolliment lingüístic i al de voluntariat lingüístic Hores de conversa, també del CPNL. A més d’aquestes mesures en l’àmbit de la immigració, el Govern ha aprovat actuacions per promoure l’ús social del català en els àmbits socioeconòmic i de les noves tecnologies, entre d’altres.

La campanya de comunicació, que es durà a terme per televisió, ràdio i premsa, té per objecte divulgar el fet que a Catalunya hi ha més de 60.000 persones immigrades o estrangeres que aprenen el català i que cal facilitar el seu esforç i fer-lo útil parlant-hi en català.

La gratuïtat dels cursos de català s’aplicarà ja als 250 cursos d’acolliment, preliminars i de nivell Bàsic 1 que el CPNL preveu iniciar aquest mes de febrer, amb uns 4.200 alumnes. Per als que s’iniciïn a l’estiu i al mes d’octubre la mesura beneficiarà els més de 400 cursos, amb uns 8.000 alumnes, previstos en el conjunt dels tres nivells bàsics (1, 2 i 3).

Acolliment

El Govern també ha encarregat als seus representants en el CPNL la generalització del programa d’acolliment lingüístic adreçat a les mares i pares d’alumnes del sistema educatiu, en col·laboració amb les associacions de pares i mares per donar nocions sobre Catalunya i la llengua catalana i estructures breus per a la comunicació elemental d’acord amb l’experiència realitzada el curs passat en el Centre de L’Hospitalet de Llobregat amb la col·laboració de 19 associacions que va permetre la realització de 16 cursos que van acabar 169 alumnes.

En l’àmbit de la formació d’adults, el Govern completarà el procés d’introducció del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge i promourà l’alfabetització d’adults en llengua catalana, també de manera gratuïta. Amb aquest objectiu s’impulsaran polítiques adreçades al professorat i altres professionals que influeixen en la determinació de l’ús de la llengua a les aules i s’elaborarà un llibre blanc sobre l’aprenentatge del català per part de no catalanoparlants.

D’alta banda el Departament d’Ensenyament presentarà en les properes setmanes un Pla d’actuació per a l’atenció de l’alumnat estranger no universitari que aglutini, coordini i potenciï les actuacions fetes fins ara per reforçar l’ensenyament del català als nens i nenes estrangers que s’incorporen a l’escola, sobretot a secundària, per facilitar l’ús de la llengua catalana més enllà de l’escola i la difusió de la cultura catalana entre aquesta població.

Voluntariat

Igualment, i també des del Consorci per a la Normalització Lingüística, es promourà el programa de voluntariat lingüístic Hores de conversa d’acord amb la programació dels centres. El programa té la finalitat que persones voluntàries de la societat civil destinin una hora per setmana durant sis setmanes per cada curs (abril/maig i novembre/desembre) a conversar amb alumnes de nivells inicials per reforçar el seu aprenentatge de català oral.

En aquest sentit, s’ha dut a terme una experiència pilot a Cornellà, en la qual han participat 28 alumnes i s’han inscrit com a voluntàries unes 60 persones. Amb aquesta actuació, que rebrà el suport de l’INCAVOL (Institut Català del Voluntariat), es pretén afavorir no només l’aprenentatge de la llengua, sinó la relació entre persones arrelades al país i persones nouvingudes per facilitar els lligams entre elles i la integració social.

En la mateixa línia de facilitar l’aprenentatge del català per part de la població estrangera que ve a residir a Catalunya, el Govern encarregarà a l’oficina de contractació que ha obert a Casablanca que, per mitjà d’acords amb l’Institut Ramon Llull, promogui l’organització de cursos de català per a les persones que han sol·licitat el visat per venir a treballar a Catalunya.

Atenció al públic

A banda de les actuacions relacionades amb la immigració, el Govern ha aprovat avui altres iniciatives per incrementar l’ús social del català en el marc de la Llei de Política Lingüística. Una d’elles és posar en marxa, a partir del mes de juny i per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística amb la col·laboració amb el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, un programa per a la promoció de l’ús del català en els llocs d’atenció al públic que té per objectiu implicar els empresaris i els treballadors en l’ús del català en les feines d’atenció al públic al comerç i l’hoteleria.

Aquest programa consistirà en lliurar gratuïtament a totes les persones que es contractin de nou a Catalunya a els sectors del comerç i de l’hoteleria i la restauració un vocabulari en imatges i una guia de conversa i a distribuir entre els establiments un material complementari. Es preveu tirar endavant aquesta actuació amb la col·laboració de les organitzacions empresarials i sindicals, dels ajuntaments i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Establiments

En l’àmbit de l’atenció al públic, el Govern també ha acordat establir el mecanisme jurídic adient per tal que la Generalitat i les administracions locals incloguin en el tràmit de concessió de llicències i autoritzacions d’obertura d’establiments oberts al públic les actuacions procedents per al compliment del que preveu la Llei, que disposa que la senyalització i els cartells d’informació general han de ser redactats almenys en català (article 32.3).

També en l’àmbit empresarial, el Govern ha aprovat incloure a les bases de les subvencions de la Generalitat destinades a establiments oberts al públic, entre la documentació que cal aportar, una declaració de l’empresa conforme l’establiment compleix els requisits establerts en la Llei de Política Lingüística (articles 32.1, 32.2 i 36.4).

Noves tecnologies

Pel que fa a l’àmbit de les noves tecnologies i les telecomunicacions, el Govern ha aprovat, entre d’altres actuacions: elaborar un programa d’informació i difusió sobre productes informàtics disponibles en català, posar en funcionament un programari de traducció anglès-català com a mitjà per facilitar la traducció de pàgines web i documents, i promoure nous acords amb el Grup Telefònica i la resta de grans empreses de telecomunicacions per fomentar l’ús del català, més enllà del que estableix la Llei, a la publicitat, Internet i la telefonia mòbil.

Altres actuacions

El Govern també ha aprovat iniciatives en altres àmbits com la justícia i el cinema. En el primer cas s’inclou l’objectiu de prorrogar i ampliar el pla de catalanització de jutjats iniciat l’octubre de l’any 2000 amb la finalitat de cobrir de manera progressiva i per tot el territori el màxim nombre d’oficines judicials que es comprometen a treballar amb normalitat en llengua catalana.

En el camp del cinema, el Govern ha acordat incrementar el nombre de pel·lícules que es doblen al català en la línia dels dos darrers anys i també la mitjana de còpies en català de cada títol, amb la modificació de la normativa de subvencions, la pròrroga dels ajuts a l’exhibició i l’establiment d’acords puntuals que permetin algunes estrenes majoritàriament en català.

Barcelona, 4 de febrer de 2003