Siurana mostra la seva preocupació davant el MAPA pel nou Reial Decret sobre taxa làctia

query_builder   20 febrer 2004 00:00

event_note Nota de premsa

Siurana mostra la seva preocupació davant el MAPA pel nou Reial Decret sobre taxa làctia

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, ha denunciat avui, mitjançant un escrit davant el Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Miguel Arias Cañete, que el Reial Decret aprovat avui pel Govern Central, on s’estableixen les normes de control de la producció lletera i gestió de la taxa làctia a aplicar en cas de sobrepassament de la quota lletera establerta als productors, és d’una gran preocupació.

El conseller, en el mateix escrit assegura que l’aplicació de mesures unilaterals per part del MAPA que no compten amb el consens de les Comunitats Autònomes i que no han estat plantejades en el si de la Conferència Sectorial d’Agricultura, poden perjudicar directament els sectors productius de les diferents comunitats autònomes.

Pel què fa a la nova normativa que ha aprovat avui l’Executiu espanyol, el passat mes de Novembre, els tècnics del Departament d’Agricultura, ja van fer arribar al MAPA, per la via ordinària, les al·legacions tècniques i jurídiques  que posaven de manifest la vulneració d’aquestes competències.

La taxa làctia, és la penalització que la Unió Europea ha establert per sancionar els Estat Membres que ultrapassen la seva quota de producció lletera i el ramaders que originen aquest sobrepassament.

Aquesta taxa ha estat fins ara gestionada pel FEGA (Fons Espanyol de Garantia Agrària) des de l’entrada d’Espanya a la Unió Europea, en base a un seguit de normatives establertes pel Govern de l’Estat.

Amb la justificació de l’existència de deficiències en el control dels lliuraments de llet i de la gestió d’aquesta taxa per part dels primers compradors en el territori de l’Estat, el MAPA va endegat un programa que es fonamenta en un increment de la traçabilitat del producte, la tipificació de les sancions i unes modificacions en l’autorització dels primers compradors i la gestió de la taxa.

En aquest sentit, el projecte de Reial Decret que ha aprovat el MAPA, per tal d’actualitzar la gestió de les taxes, atorga al FEGA competències d’autorització i registre que són competència de la Generalitat de Catalunya. A més, la nova normativa suprimeix mecanismes de compensació territorial que permetien, fins ara, equilibrar les quotes entre els productors d’una mateixa cooperativa o agrupació ramadera. Altres de les qüestions que planteja aquest nou Reial Decret, com ara, la fixació d’una fiança molt elevada, les limitacions de comercialització i l’increment de gestions administratives poden posar en perill la viabilitat d’alguns elements del sector lleter.

En l’escrit dirigit al titular del MAPA, el conseller Siurana considera que una correcta aplicació dels mecanismes legals i de traçabilitat ja establerts, i la participació de les Comunitats Autònomes en la gestió i control de la taxa, amb absolut respecte de les seves competències, haurien de ser elements suficients per garantir la transparència i la viabilitat futura d’aquest sector.

Barcelona, 20 de febrer de 2004