Siurana anuncia la celebració d'un primer Congrés del Medi Rural a Catalunya

query_builder   5 febrer 2004 00:00

event_note Nota de premsa

Siurana anuncia la celebració d'un primer Congrés del Medi Rural a Catalunya

Per definir les grans línies de desenvolupament rural i agrari de Catalunya en els propers anys, i posar l’agricultura, la ramaderia i la pesca al centre de l’agenda política catalana

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, ha anunciat, avui, en el decurs de la seva intervenció davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament de Catalunya, on ha exposat els principals eixos d’actuació del DARP, al llarg d’aquesta legislatura, la celebració l’any 2006 d’un primer Congrés del Medi Rural a Catalunya, que estarà presidit pel president de la Generalitat, Pasqual Maragall. Siurana ha explicat que aquest congrés permetrà definir les grans línies del desenvolupament rural i agrari del futur, un cop ja coneguem el marc financer entre 2007 i 2011 de la Unió Europea, amb la participació activa de tots els sectors socials dels que depèn la continuïtat d’un món rural viu – sindicats, cooperatives, municipis, grups de defensa del territori, etc..

El responsable del DARP ha assegurat que l’objectiu del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) en aquesta nova etapa és posar a l’agricultura, la ramaderia i la pesca al centre de l’agenda política catalana.

Situació real del sector

El conseller ha explicat que la participació del sector agrari en el conjunt de l’economia ha anat retrocedint. Les conseqüències d’aquesta situació, tot i la modernització de les explotacions i en general de la societat rural, han estat marcadament negatives en diversos aspectes. Des del punt de vista demogràfic l’augment de la productivitat agrària combinat amb la demanda de mà d’obra a les indústries i a les activitats urbanes, genera moviments migratoris de gran intensitat que no només comporten el buidatge de nuclis i pobles i l’abandonament del camp, sinó també l’estancament i envelliment de la població en desaparèixer els membres més joves i dinàmics de la comunitat rural i sobre els quals cal recolzar-se per obtenir un sector agrari més competitiu i un territori més equilibrat i sostenible.

Siurana ha explicat que Catalunya ha perdut un 32% de joves agricultors en els últims 17 anys que han preferit emigrar vers altres sectors productius i molts cap a la ciutat, que el sector agrari català cada cop pesa menys dins la Producció Final Agrària de l’Estat i que el creixement del Marge Brut de les explotacions agràries catalanes ha estat inferior a la de bona part de la resta de les Comunitats Autònomes.

En aquest sentit, el màxim responsable de l’Administració agrària catalana ha denunciat que el desenvolupament rural i l’equilibri territorial ha estat un dels grans buits de Catalunya i això, ha dit, s’ha reflectit en un declivi de les comarques més rurals i deprimides. Siurana ha assegurat que Catalunya no ens podem permetre abandonar el medi rural si volem ser un país modern i ha dit que el model de política agrorural que vol aplicar es base en quatre grans eixos estratègics: Una nova Administració agrària, millorar la competitivitat del sector, la sostenibilitat del territori agrari i assolir un creixement modern i sostenible del sector pesquer.

Una nova Administració

En el decurs de la seva intervenció, el conseller ha assegurat que disposar d’una nova Administració agrària suposa apostar per la modernització i l’eficiència, disposar d’una Administració descentralitzada, i potenciar les delegacions territorials i les oficines comarcals del DARP.

Apostar per la competitivitat del sector

Així mateix, Siurana ha explicat que per tal de millorar la competitivitat del sector agrari, constituirà el Consell Assessor Agrari de Catalunya que aplegui tots els sectors per analitzar les polítiques agràries que cal aplicar, i es desenvoluparà el Contracte Territorial d’Explotació, per tal de definir els objectius i les pràctiques agràries i les ajudes tècniques i econòmiques de cada zona de Catalunya.

A més ha anunciat la creació d’un Fons de Terres que, segons ha explicat, tindrà l’objectiu d’ evitar les alteracions especulatives en els preus de la terra i d’altres actius agraris, i l’elaboració d’un catàleg d’espais d’especial interès agrari per tal de preservar les millors terres de conreu i que no siguin absorvides pel creixement urbanístic.

Pel què fa a l’impuls legislatiu el conseller ha anunciat l’elaboració d’una Llei catalana de concentracions parcel·làries, la modificació de l’actual Llei de contractes d’integració que benefici l’integrat en situacions extremes de períodes d’inactivitat i l’elaboració d’una nova Llei de contractes de conreu que permeti superar les figures que creen inseguretat i fer més transparent el mercat de la terra.

En aquest mateix sentit, Siurana ha explicat que el nou equip directiu del DARP portarà a terme diverses actuacions més que permetran comptar amb un sector més competitiu i modernitzat com ara endegar un nou Pla de modernització de cooperativisme agrari, impulsar una nova cultura de l’aigua i establir línies d’ajut per a la modernització i renovació de les tecnologies del reg, l’elaboració de Plans estratègics d’actuació i impulsar Plans de Reestructuració o de Reconversió amb suport tècnic i econòmic.

Potenciar R+I+D

Així mateix, el conseller ha assegurat que es potenciaran la Recerca, el Desenvolupament i la Investigació, impulsant encara més l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) com l’instrument que articuli la recerca agroalimentària de Catalunya, i es crearà un ens públic consorciat amb el sector per al foment de la innovació agrària i rural a Catalunya.

Catalunya a Europa

Durant  la seva intervenció davant la Comissió d’Agricultura del Parlament, el responsable de la política agrària catalana ha reclamat que s’apliqui la regionalització dels ajuts derivats de la Política Agrària Comuna (PAC) per tal d’implementar una política agrària a Catalunya que permeti donar suport al sector de manera singularitzada, i ha assegurat que treballarà perquè Catalunya tingui un accés directe a les institucions europees.

Potenciar la seguretat i la qualitat alimentària

Siurana ha anunciat la creació de l’Institut de Qualitat Alimentària de Catalunya per tal d’augmentar les garanties de qualitat i seguretat alimentària dels productes catalans, i ha dit que el DARP potenciarà els processos d’identificació i traçabilitat dels productes alimentaris, a més d’aplicar polítiques de promoció de l’agricultura i la ramaderia ecològica.

La sostenibilitat del territori agrari

Siurana ha explicat que l’activitat agrària a més de produir aliments també gestiona el territori i contribueix decisivament a la configuració del paisatge, però ha assegurat que l’abocament de fems i purins sense control o la utilització intensiva d’adobs inorgànics en els darrers anys ha provocat greus problemes de contaminació en els aqüífers de determinades zones del territori. En aquest senti, el conseller ha assegurat que el nou Govern afrontarà el problema i portarà a terme una ponència conjunta entre els departaments d’Agricultura i Medi Ambient per acabar amb aquesta situació.

Continuïtat del sector i el medi rural

El conseller Antoni Siurana ha explicat també, que el DARP establirà mesures legals, fiscals i administratives per assegurar la continuïtat del sector agrari i les explotacions prioritàries, impulsar accions per incorporar la dona al món rural, i establir un programa específic d’infrastructures rurals que inclogui els camins, l’electrificació, telèfon i accés a les noves tecnologies.

Creixement modern i sostenible del sector pesquer

El responsable de l’Administració agrària catalana ha assegurat també que aquest nou Govern de Catalunya vol apostar clarament per un sector de la pesca modern i sostenible i, que a l’hora sigui, sigui reconeguda la seva singularitat. En aquest sentit, Siurana ha anunciat que el DARP presentarà una nova Llei de Pesca Marítima de Catalunya i elaborarà un nou Reglament de Pesca Marítima del Mediterrani per tal  defensar la pesca del litoral català davant de les institucions estatals i europees.

Així mateix, el conseller ha assegurat  que el DARP treballarà per incorporar les confraries de pescadors en el procés de comercialització per estendre la seva activitat més enllà del sector extractiu i que assumeixi iniciatives empresarials.

Barcelona, 5 de febrer de 2004