Les Regions Mediterrànies lliuren un document pq la CE tingui en compte les peculiaritats de l'agricultura mediterrània en a reforma de la PAC

El document denuncia que la nova proposta de reforma de la PAC presenta un fort desequilibri a la UE

query_builder   10 juny 2003 18:06

event_note Nota de premsa

Les Regions Mediterrànies lliuren un document pq la CE tingui en compte les peculiaritats de l'agricultura mediterrània en a reforma de la PAC

El document denuncia que la nova proposta de reforma de la PAC presenta un fort desequilibri a la UE

El document que ha estat lliurat pel director general de Producció Agrària del DARP, Xavier Coll, en representació del Govern de Catalunya, i pel President del Llenguadoc-Rosselló, Jacques Blanc, al ministre grec d’Agricultura, Georgios Drys, com a president del Consell de Ministres d’Agricultura de la UE, va ser redactat a Barcelona en una trobada de les regions mediterrànies el passat mes de gener i té el suport de 16 regions mediterrànies de l’Estat espanyol, França, Itàlia i Grècia. En ell es posa de manifest la necessitat que la UE, davant la nova proposta de reforma de la PAC, tingui en compte les peculiaritats i singularitats de l’agricultura mediterrània, davant els efectes de la reforma i les repercussions de l’entrada de nous països a la UE

Les Regions Mediterrànies han lliurat avui dimarts, davant el president del Consell de Ministres d’Agricultura de la Unió Europea, Georgios Drys, el document que va ser elaborat a Barcelona el passat mes de gener que reclama que la CE tingui en compte les peculiaritats i singularitats de l’agricultura mediterrània a l’hora de reformar la Política Agrària Comuna (PAC). Els encarregats de lliurar aquest document al president del consell de ministres d’agricultura de la UE, han estat Jacques Blanc, president del Llenguadoc-Rosselló, i Xavier Coll, director general de Producció Agrària del DARP, en representació del Govern de Catalunya.

 

Aquestes regions mediterrànies, representades en la Comissió Intermediterrània de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes de la UE (CRPM), on per part de l’Estat espanyol hi ha (Andalusia, Balears, Catalunya, Múrcia i València), per part de França (Languedoc-Roussillon), per part de Grècia (Sur Egeu i Macedònia Central), per part d’Itàlia (l’Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sardegna, Sicilia i Toscana) i Malta, van elaborar un document en el decurs d’una reunió que es va celebrar a Barcelona el passat mes de gener, i que van presidir el conseller d’Agricultura, Josep Grau, i el president del Llenguadoc-Rosselló, Jacques Blanc, per tal que la UE reconegués les peculiaritats i singularitats de l’agricultura mediterrània, davant la proposta de Reforma de la PAC.

La CRPM,  es va fundar l’any 1973 a Saint-Maloi amb l’objectiu de  promoure un desenvolupament equilibrat de la Unió Europea  i reforçar la cohesió econòmica, social i territorial. Aquests objectius s’han dut a terme  amb la creació de diferents grups de treball, un  d’ells dedicat a l’Agricultura el Desenvolupament Rural i la Pesca.

Principals aspectes recollits en el document lliurat

El document reclama que en la nova Política Agrària Comuna (PAC), el segon pilar (polítiques de modernització) ha de ser reforçat de manera que permeti finançar les inversions, les infrastructures i la creació d’ocupació a les zones rurals, de manera que les explotacions agràries puguin ser més competitives en el futur.

El mateix document denuncia que la nova proposta de reforma presenta un fort desequilibri, ja que es troba decantada de manera significativa cap a una política de mercat (90% dels recursos) en detriment de la de desenvolupament rural (10% dels recursos), i a favor de certs tipus d’explotacions que perceben el 75% dels ajuts directes, encara que aquestes només representin el 25% del total de les explotacions de la Unió Europea.

Així mateix, el document defensa que en la nova PAC es mantingui i s’incrementi els reconeixement a la multifuncionalitat de l’agricultura, i els avantatges que d’ella se’n deriven pel conjunt de la societat. Aquesta multifuncionalitat, que és característica en l’agricultura mediterrània, prové del fet de que en els processos productius es generen una sèrie de valors ecològics i socioeconòmics paral·lelament a la funció prioritària de producció d’aliments i matèries primeres. El document alerta també, que la desaparició de la funció principal de l’agricultura comportaria de manera evident la desaparició de les altres funcions complementàries esmentades.

Les regions mediterrànies, amb aquest document denuncien que la proposta de reforma de la Comissió presenta dues carències importants. En primer lloc, no valora l’impacte territorial que pot suposar no tenir en compte la multifuncionalitat de l’agricultura, ni l’impacte en el sector agroalimentari, principalment en les regions mediterrànies, on en moltes d’elles hi ha una clara dependència entre la producció i la transformació dels productes agraris. En segon lloc, no dóna cap garantia per als agricultors de disposar d’una renda suficient i estable, procedent de la seva producció ni d’una compensació per la seva contribució als desenvolupament dels espais rurals.

Finalment, el document presentat recull la preocupació de les regions mediterrànies davant la manca d’una visió clara de desenvolupament rural per part de la Comissió, l’existència de pocs recursos financers per aquestes polítiques, i la manca de propostes encaminades a integrar els capítols estructurals de les OCM ( Organitzacions Comunes de Mercat) en el segon pilar de la PAC, a fi i efecte que la intervenció pública sigui globalment coherent. 

Jacques Blanc i Xavier Coll han traslladat al ministre grec d’Agricultura, que el sistema proposat en la nova PAC podria implicar riscos no suficientment calibrats de deslocalització de les produccions,  abandonament de determinats cultius, distorsions de la competència, desproveiment de les indústries agroalimentàries i fins hi tot del mercat interior en determinades situacions.

Barcelona, 10 de juny de 2003