El DARP aplica mesures restrictives en el moviment de bestiar porcí d'algunes explotacions

query_builder   31 març 2003 16:54

event_note Nota de premsa

El DARP aplica mesures restrictives en el moviment de bestiar porcí d'algunes explotacions

Es retiren les autoguies sanitàries de trasllat de bestiar a les explotacions porcines que no compleixen amb el Pla de Lluita contra la malaltia d’Aujeszky. El DARP alerta que si no es porten a terme les mesures establertes en el Pla de lluita contra l’Aujeszky s’aplicaran les sancions pertinents. La Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural del DARP, ha resolt retirar els talonaris sanitaris de trasllat de bestiar a diverses explotacions porcines que no compleixen les mesures que s’estableixen en el Pla de lluita contra la malaltia d’Aujeszky. En aquest sentit, la Direcció General ha donat l’ordre a totes les Oficines Comarcals del DARP que totes les explotacions de bestiar porcí que no disposin d’un veterinari responsable de la malaltia d’Aujeszky, que no realitzin les vacunacions i preses de mostres establertes i que la prevalènça de la malaltia sigui elevada, no disposin de documents sanitaris de trasllat de bestiar fins que no donin compliment a les seves obligacions de lluita contra la malaltia de l’Aujeszky. Aquesta mesura s’aplicarà en dues fases:  De l’1 d’abril fins al 30 d’abril es procedirà a la retirada de la documentació de trasllat de bestiar a totes les explotacions amb una prevalença de la malaltia superior al 50%. També s’iniciarà la retirada de l’esmentada documentació a les explotacions que no disposin de veterinari responsable de la malaltia d’Aujeszky o que no hagin realitzat les vacunacions reglamentàries.  De l’1 de maig al 31 de maig es procedirà a la retirada de la documentació de trasllat de bestiar a totes les explotacions amb una prevalença de la malaltia superior al 20%. El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) va posar en marxa noves mesures per intensificar la lluita, el control i l’eradicació de la malaltia d’Aujeszky, mitjançant un programa d’obligat compliment per als ramaders de bestiar porcí, tal com es desprèn de la normativa d’aplicació. El nou programa, va ser presentat en el decurs de la Taula sectorial del Porcí que es va celebrar a Barcelona el passat 16 de gener. L’objectiu del Pla és aconseguir que Catalunya sigui oficialment lliure de la malaltia d’Aujeszky i que l’obtenció d’aquest estatus sanitari eviti restriccions en els moviments dels animals i de la carn i els seus derivats i es millori el nivell de renda dels ramaders. Per garantir el funcionament del Pla, el DARP ha impulsat i augmentat els controls en les vacunacions, en els controls serològics, en les reposicions i en el moviment de bestiar, amb la col·laboració i participació de les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) i els Grups de Sanejament del Porcí (GSP), i ha posat a l’abast del sector tècnics de suport que es dediquen exclusivament a l’assessorament, seguiment i control d’aquest Pla de lluita. Així mateix, els ramaders han de complir amb les condicions establertes al Programa. La malaltia d’Aujeszky La malaltia d’Aujeszky és una afecció de tipus víric que causa importants pèrdues econòmiques a les explotacions afectades, cosa que provoca la reducció del nombre de naixements, problemes en el procés de reproducció i una major lentitud en el procés de creixement dels animals. Aquesta malaltia no afecta als éssers humans, però constitueix una malaltia que provoca limitacions en el mercat intracomunitari, ja que la Unió Europea vol que tots els Estats membres estiguin lliures d’aquesta malaltia. Barcelona, 31 de març de 2003