La Generalitat de Catalunya endega una campanya televisiva de sensibilització per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar

Es pretén fomentar els models positius de repartiment igualitari de tasques laborals i familiars

query_builder   27 maig 2003 16:06

event_note Nota de premsa

La Generalitat de Catalunya endega una campanya televisiva de sensibilització per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar

Es pretén fomentar els models positius de repartiment igualitari de tasques laborals i familiars

L’Institut Català de la Dona ha endegat una campanya de sensibilització per tal d’afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.

L’anunci de la campanya, protagonitzat pels actors Abel Folk i Gemma Guinemany, mostra una "família de pel.lícula" on l’home, "arquitecte i mestressa de casa", concilia les tasques de la llar i familiars de manera modèlica. Al final, la veu en off diu: "Aquesta pel·lícula no es basa en fets reals. Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència. O no".

Entre les accions que des del Govern de la Generalitat de Catalunya s’estan portant a terme en l’àmbit de la conciliació de la vida familiar i laboral cal destacar l’impuls de mesures legislatives, d’ajudes econòmiques, la creació de serveis com llar d’infants i centres per a la gent gran, o la difusió de campanyes de sensibilització que facilitin un canvi d’actitud de les persones.

Per altra banda, des de l’Institut Català de la Dona es promou el projecte "Compartir és sumar" amb l’objectiu d’afavorir actuacions a favor de la conciliació de la vida familiar i la vida professional. "Compartir és Sumar" és un programa pilot, subvencionat pel Fons Social Europeu, dins la nova iniciativa comunitària EQUAL de Recursos Humans (2001-2006), que promou l’Institut Català de la Dona i en el qual participen 27 entitats, consells comarcals, ajuntaments i empreses que formen l’anomenada Agrupació de Desenvolupament.

A Catalunya, el pla pilot s’està desenvolupant a les comarques del Pla d’Urgell, Osona, l’Alt Camp, el Ripollès i la Noguera, juntament amb el municipi de Terrassa, i, els esforços es dirigeixen a homes i dones de les empreses del sector metal·lúrgic.

La conciliació de la vida familiar i professional de les dones i els homes és un dels eixos principals d’actuació del IV Pla d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la igualtat d’oportunitats per a les dones 2001-2003.

Avui en dia, les persones, sense distincions, volen desenvolupar les seves professions i disposar de temps i dels serveis necessaris per gaudir alhora d’una vida familiar plena. Les dones a Catalunya s’han incorporat massivament al món laboral i a la vida pública, però no tots els homes comparteixen equitativament les responsabilitats de la vida familiar. Això comporta tensions dins les famílies, i més càrrega de treball, responsabilitat i discriminacions indirectes al món laboral per a les dones.

Cal engrescar els homes a participar efectivament en les tasques d’atenció i cura dels infants, de les persones grans, i en les tasques domèstiques, per tal que no es perdin totes les vivències positives que tenen a l’abast. No n’hi ha prou amb què els homes incorporin aquests nous valors. Cal que la societat en conjunt accepti i valori aquests canvis, que a l’actualitat, i entre la població més jove, ja s’estan produint.

Per assolir una veritable societat igualitària cal sensibilitzar la població sobre l’interès que per a tothom té arribar a una igualtat d’oportunitats real entre homes i dones, ja que actualment la principal dificultat es troba a nivell d’actituds i mentalitats. Cal trencar estereotips antiquats sobre els rols i tasques que "pertoquen" a les persones depenent del seu gènere. Una societat amb igualtat d’oportunitats és una societat més justa, més lliure, i fa més feliços homes i dones.

La campanya es podrà veure fins el proper 4 de juny.