L'Institut Català de la Dona presenta el projecte "Compartir és sumar" per fomentar la conciliació laboral i familiar

Es tracta d'un programa pilot, subvencionat pel Fons Social Europeu, dins la nova iniciativa comunitària EQUAL de Recurs

query_builder   28 març 2003 13:42

event_note Nota de premsa

L'Institut Català de la Dona presenta el projecte "Compartir és sumar" per fomentar la conciliació laboral i familiar

Es tracta d'un programa pilot, subvencionat pel Fons Social Europeu, dins la nova iniciativa comunitària EQUAL de Recurs

"Compartir és Sumar" és un programa pilot, subvencionat pel Fons Social Europeu, dins la nova iniciativa comunitària EQUAL de Recursos Humans (2001-2006), que promou l’Institut Català de la Dona i en el qual participen 27 entitats, consells comarcals, ajuntaments i empreses que formen l’anomenada Agrupació de Desenvolupament.

Des de l’Institut Català de la Dona es promou el projecte "Compartir és sumar" amb l’objectiu d’afavorir actuacions a favor de la conciliació de la vida familiar i la vida professional.

En concret hi participen: Institut Català de la Dona, AEDIPE Catalunya, l’Associació EDEN - Europa dinàmica per a les noves ocupacions, Institut Europeu de Dret, Programa Dona de la Universitat Politècnica de Catalunya, Consell Comarcal de l’Alt Camp, Ajuntament de Valls, LINPAC Automotive Valls, Consell Comarcal de la Noguera, Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, Manufacturats Metàl·lics Lleida S.L., Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de Torelló, Covit S.A., Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Ajuntament de Bell·lloc d’Urgell, La Ferreria de Bell·lloc S.L., Maquinària Ferro S.A., Metálicas BMM S.A., Construcciones Metálicas COME HU, Consell Comarcal del Ripollès, Ajuntament de Ripoll, Consorci Ripollès Desenvolupament, Ajuntament de Campdevànol, COMFORSA, Ajuntament de Terrassa, Fundació CECOT.

El projecte compta amb dos socis transnacionals a França i Portugal, on es desenvolupen altres iniciatives amb els mateixos objectius que a Catalunya.

A Catalunya, el pla pilot es desenvoluparà a les comarques del Pla d’Urgell, Osona, l’Alt Camp, el Ripollès i la Noguera, juntament amb el municipi de Terrassa, i, els esforços es dirigeixen a empreses del sector metal·lúrgic, de mides diferents, on la presència femenina és escassa.

El projecte "Compartir és sumar" té quatre grans eixos d’actuació: estudis i propostes; promoció de l’agent de conciliació; difusió i fòrum de conciliació.

La primera part és la realització d’un estudi sobre conciliació amb l’objectiu de generar un procés d’anàlisi i de diagnosi de la problemàtica de la conciliació en el si de les empreses i de les organitzacions empresarials que participen en el projecte.

Aquest estudi permetrà analitzar l’aplicació de la normativa actual sobre el tema, identificar i analitzar les bones pràctiques sobre conciliació que es duguin a terme en les empreses, així com les dificultats trobades per a la compatibilització de les responsabilitats laborals i familiars.

També servirà per identificar els serveis de suport necessaris per a la conciliació a les 6 comarques participants.

A partir d’aquest estudi s’elaborarà un pla d’acció per permetre a les persones treballadores compatibilitzar les seves responsabilitats laborals i familiars. Un cop desenvolupades les mesures es contrastarà l’impacte real amb les expectatives generades.

Al mateix temps s’avaluarà l’experiència pilot i el nivell d’acceptació per part de les persones usuàries.

Una altra acció és la promoció de l’agent de conciliació, que consisteix en definir el perfil, atribucions i competències de la persona que, en cada una de les empreses, pot assumir la tasca de vetllar perquè l’empresa progressi en l’establiment i l’aplicació de les mesures de conciliació.

Aquesta persona facilitarà tota la informació en els processos de negociació col·lectiva entre part empresarial i part treballadora, i acompanyarà la implantació pràctica dels acords establerts entre les parts. Es dissenyarà un mòdul de formació d’acord amb les atribucions de l’agent de conciliació i es desenvoluparà la formació específica adequada al perfil dissenyat.

El projecte compta també amb accions de difusió per tal que els avenços siguin coneguts pel nombre més gran possible de persones.

Es realitzarà una campanya de sensibilització sobre l’àmbit de la conciliació mitjançant la preparació, edició i distribució de material de suport divulgatiu, com una pàgina web, díptics, catàlegs, amb tota classe d’informació que serveixi per assolir els objectius del projecte.

També es portarà a terme una campanya en empreses i institucions, així com als agents socials i les institucions participants. D’altra banda també està previst crear un servei de suport a la conciliació amb l’objectiu d’informar sobre l’exercici dels drets i les obligacions que es deriven del marc legislatiu vigent, i que assisteixen als subjectes passius d’aquesta acció.

Finalment es prepararà un document de protocol amb les mesures concretes sobre la conciliació, que es donarà a conèixer en el Fòrum de Conciliació que tindrà lloc l’any 2004.

Aquest Fòrum comptarà amb la participació de representant de les administracions i empreses participants, persones expertes, associacions de dones, organitzacions del món del treball, persones usuàries del projecte, representants del partenariat transnacional i públic en general. Aquesta acció també pretén sensibilitzar els mitjans de comunicació sobre la problemàtica de la conciliació.

Per a més informació: www.equal-compartir.net

Barcelona, 28 de març de 2003