L'Institut Català de la Dona convoca les subvencions per a entitats privades sense finalitat de lucre que treballin per a la igualtat d'oportunitats per a les dones i per a treballs d'investigació

El termini de presentació de sol·licituds és el 20 d'abril

query_builder   19 març 2004 11:00

event_note Nota de premsa

L'Institut Català de la Dona convoca les subvencions per a entitats privades sense finalitat de lucre que treballin per a la igualtat d'oportunitats per a les dones i per a treballs d'investigació

El termini de presentació de sol·licituds és el 20 d'abril

L’Institut Català de la Dona convoca la concessió de subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin com a objectiu la realització d’activitats o projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat d’oportunitats per a les dones, i/o que visibilitzin el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins durant l’any 2004.

Des d’aquesta perspectiva l’Institut Català de la Dona atorgarà subvencions per als àmbits temàtics següents:

a) Projectes o accions relacionats amb la sensibilització, prevenció i intervenció per tal de tendir a l’eradicació de tot tipus de violència exercida contra les dones.

b) Projectes i accions d’integració de la perspectiva de gènere en els àmbits jurídic, econòmic, urbanístic, artístic, científic, tecnològic, educatiu i en el camp de la salut.

c) Projectes o accions que promoguin i visibilitzin experiències positives en relació a la incorporació social de les migrades.

d) Projectes encaminats a potenciar la prestació de serveis a les dones.

e) Projectes que promoguin accions destinades a la reorganització de la vida personal, familiar i laboral en l’àmbit rural i urbà.

f) Accions que estableixin marcs de relacions en el teixit associatiu de les dones, per potenciar el treball en xarxa.

g) Projectes i accions que promoguin la visibilització de l’aportació cultural de les dones.

h) Projectes i accions que potenciïn la participació social i política de les dones.

i) Projectes i accions que potenciïn l’intercanvi generacional entre dones.

j) Projectes i accions que promoguin la presència de les dones en totes les àrees i nivells de responsabilitat dels mitjans de comunicació.

Des de l’Institut Català de la Dona es donarà prioritat als projectes i accions que:

- Potenciïn la coordinació i col·laboració amb altres entitats i/o entre el sector públic i privat amb la voluntat d’optimitzar esforços i recursos.

- Promoguin la sensibilització de la societat.

- Promoguin la participació activa de les dones.

- Promoguin serveis i iniciatives innovadores.

- Potenciïn l’accés a la formació i a la informació.

Subvencions a treballs d’investigació

L’Institut Català de la Dona també obre una convocatòria per a la concessió de subvencions a universitats per a treballs d’investigació o docència i a persones físiques per a treballs d’investigació, dins els àmbits de competències d’aquesta institució, durant l’any 2004.

Els treballs o projectes motiu de subvenció hauran de tractar sobre les temàtiques següents:

1. Violència contra les dones: Sensibilització, prevenció i intervenció per tal de tendir a l’eradicació de totes les violències exercides contra les dones.

2. Integració de la perspectiva de gènere en tots els àmbits jurídics, econòmics i socials.

3. El temps i els espais des d’una perspectiva de gènere:

- Organització social dels temps.

- Desitjos i necessitats de les dones en l’entorn rural i urbà: planificació, mobilitat, seguretat, habitatge, espai públic.

- Participació de les dones en la presa de decisions socials, econòmiques i polítiques.

4. Treballs i economia:

- Polítiques públiques i empresarials per reorganitzar la vida personal, professional i familiar.

- Formes i conseqüències de la discriminació indirecta en l’accés; la promoció i les condicions en el mercat laboral remunerat.

- El treball no remunerat, el capital social que aporten les dones: alternatives d’actuació.

- Alternatives per a la creació d’autoempreses.

5. Sistema i polítiques fiscals: Repercussió de les polítiques fiscals en la vida de les dones.

6. Mitjans de comunicació: Investigació sobre nous formats i llenguatges que superin els arquetipus tradicionals.

7. Feminització de la pobresa: Anàlisi, prevenció i intervenció.

8. Educació: Plans de formació per a dones immerses en processos de reconversió laboral. Canvis estructurals en els continguts curriculars que acullin les característiques dels sabers femenins en l’educació infantil i primària, secundària i superior.

9. Aportació de les dones en els àmbits artístics, científics i tecnològics.

Per a més informació es pot consultar el web www.gencat.net/icdona o bé el DOGC núm. 4095, de 19 de març de 2004.