L'Institut Català de la Dona convoca les subvencions per a ONG que treballin per a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i per a universitats

El termini de presentació de peticions finalitzarà el dia 15 d'abril de 2003

query_builder   18 març 2003 11:21

event_note Nota de premsa

L'Institut Català de la Dona convoca les subvencions per a ONG que treballin per a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i per a universitats

El termini de presentació de peticions finalitzarà el dia 15 d'abril de 2003

L’Institut Català de la Dona convoca la concessió de subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre que programin activitats o projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat d’oportunitats per a les dones durant l’any 2003. També es convoquen subvencions a universitats per a treballs d’investigació o docència relacionats amb aquesta temàtica.

D’acord amb les línies d’actuació de l’Institut Català de la Dona, s’atorgaran subvencions per als àmbits temàtics següents:

 a) Projectes o activitats tendents a la prevenció i eradicació de la violència contra les dones.

 b) Projectes de sensibilització social.

 c) Projectes o activitats encaminades a potenciar la informació i el desenvolupament personal de les dones.

 d) Projectes encaminats a potenciar la prestació de serveis a les dones.

e) Projectes encaminats a potenciar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit rural.

 f) Projectes que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral de les dones i els homes.

L’Institut Català de la Dona també obre una convocatòria per a la concessió de subvencions a universitats per a treballs d’investigació o docència, dins els àmbits de competències d’aquesta institució, durant l’any 2003.

Els treballs o projectes motiu de subvenció hauran de tractar sobre les temàtiques següents:

1. Violència de gènere: Prevenció, assistència a les persones que en són víctimes. Factors psicològics i emocionals que limiten la capacitat de denúncia i de distanciament de la víctima.

2. Mercat laboral: Conciliació de la vida professional i familiar. Anàlisi de les formes i conseqüències de la discriminació indirecta en l’accés, la promoció i les condicions en el mercat laboral remunerat. Inclusió de codis de bones pràctiques relacionades amb el gènere als convenis col·lectius. Accés als càrrecs de comandament. Valoració i valor del treball no remunerat.

3. Educació i formació: Transmissió de valors igualitaris en la formació infantil i primària, secundària i superior. Incorporació de la dona als estudis tecnològics i científics i a les noves tecnologies de la informació: situació, perspectives i propostes d’actuació.

4. Participació social: Anàlisi de la distribució del temps en funció del gènere. Participació de les dones en la presa de decisions socials, culturals, econòmiques i polítiques: anàlisi dels obstacles i propostes d’actuació.

5. Sistema fiscal i polítiques socials: Repercussions del sistema fiscal en les dones. Pensions, assegurança de viduïtat.

6. Mitjans de comunicació: Anàlisi de la transmissió d’estereotips i de valors: el llenguatge oral o escrit, la imatge i el missatge. Anàlisi de la publicitat des d’una perspectiva de gènere.

 7. Urbanisme i medi ambient: El gènere i la planificació urbanística: visions comparatives, propostes d’actuació. Impacte de gènere en les transformacions ambientals.

 8. Món rural: Situació socioeconòmica de les dones en el món rural. Aportació del treball no remunerat de les dones rurals al desenvolupament territorial. Alternatives d’actuació en el món rural des d’una perspectiva de gènere.

9. Col·lectius amb dificultats especials: Les dones immigrants: processos d’integració. Les dones grans: situació i atencions específiques. La prostitució femenina: situació actual.

Per a més informació es pot consultar el web www.gencat.net/icdona o bé el DOGC núm. 3841, de 12 de març de 2003.