El Govern aprova el Projecte de llei de prevenció de la violència a la llar i en les relacions de parella

query_builder   23 gener 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de prevenció de la violència a la llar i en les relacions de parella

La violència a la llar i en les relacions de parella constitueix actualment un problema de primera magnitud, no només per la freqüència amb la qual ens colpeja i per les conseqüències moltes vegades tràgiques, sinó, també, perquè representa per a la persona agredida una important pèrdua de la llibertat personal.Amb aquest propòsit, a més de les respostes penals quan ja s’ha produït la violència i dels recursos que les administracions posin a l’abast de les persones que en són o en poden ser víctimes, també, des de l’àmbit del dret civil, hi ha respostes que poden incidir en la prevenció d’aquesta violència a fi d’evitar-la.El Projecte de Llei pretén protegir tant la parella com els fills o els pares o altres familiars o persones dependents, i tant la parella que conviu com la que ha trencat la convivència, o la parella que ha tingut una relació afectiva sense convivència.Amb aquesta iniciativa es permet que un jutge civil actuï, abans que el penal, si únicament hi ha una situació de risc, o, al mateix temps que el penal, si ja s’ha produït algun fet o amenaça que pugui obtenir resposta en aquell àmbit, i mentre el jutge penal no hagi adoptat una mesura provisional que comporti l’allunyament de la persona agressora.El que queda manifest amb aquest Projecte de llei és que s’ha d’acudir a les fases inicials o prèvies a un eventual episodi de violència. Per això s’estableixen mesures d’immediatesa per posar fi ràpidament a la situació violenta i una segona fase en la qual s’adopten unes mesures cautelars temporals, fins a un màxim de tres mesos.La persona que ha patit una violència física o psíquica o amenaces o perill potencial i raonable de lesions pot iniciar les actuacions penals que siguin procedents i demanar al jutge civil que acordi alguna o algunes de les mesures immediates que s’estableixen.Les mesures immediates que es poden adoptar i que tindran una durada de deu dies són:a) La prohibició a la persona agressora d’entrar al domicili de la persona agredida.b) L’allunyament de la persona agressora dels llocs on viu, estudia o treballa la persona víctima de les lesions o amenaces.c) La prohibició a la persona agressora de telefonar o de prendre contacte per altres mitjans amb la persona agredida.El procediment que podrà seguir el sol·licitant serà el següent:- Caldrà demanar l’adopció d’aquestes mesures mitjançant un model normalitzat que es trobarà en els jutjats.- Un cop rebuda la petició i examinats els fets, els documents i els testimonis, el tribunal del jutjat de primera instància podrà adoptar en el termini de 24 hores algunes de les mesures descrites anteriorment.- El tribunal notificarà immediatament el que s’hagi dictaminat a la persona agressora, la qual es podrà oposar a les mesures sent el tema resolt pel tribunal.Hi ha la possibilitat que finalitzades les mesures, la persona agredida mantingui la petició, davant la qual cosa, i si es donen circumstàncies que ho aconsellin, es pot prorrogar la seva aplicació per un termini de fins a tres mesos.