El Govern ha aprovat el Decret pel qual es regulen la composició i el funcionament de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya i es determinen els òrgans competents respecte del règim sancionador en matèria esportiva.

query_builder   1 agost 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Decret pel qual es regulen la composició i el funcionament de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya i es determinen els òrgans competents respecte del règim sancionador en matèria esportiva.

La Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya va ser creada l’any 2000 per tal d’actuar per prevenir tot tipus d’accions i manifestacions de violència que es puguin produir com a conseqüència d’activitats esportives en l’àmbit territorial de Catalunya, d’acord amb el principi rector de la Generalitat de Catalunya de vetllar perquè la pràctica esportiva estigui exempta de violència.En la seva creació es van establir de forma detallada les seves funcions entre les quals cal destacar l’elaboració d’informes i estudis sobre les causes de la violència en l’esport i la promoció i divulgació d’accions de prevenció i de campanyes de col·laboració ciutadana.També va quedar determinat que s’havia de regular per reglament la composició i el funcionament de la Comissió, qüestió que avui ha aprovat el Govern.Així doncs, la Comissió estarà integrada per les següents persones:- La Presidència serà exercida pel secretari general de l’Esport.- Tres persones representants del Consell Català de l’Esport.- Tres persones representants del Departament d’Interior de la Generalitat.- Tres persones en representació dels ens locals designades una per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, una altra per la Federació de Municipis de Catalunya i una tercera per l’Ajuntament de Barcelona.- Nou persones a proposta de les següents entitats:- Una a proposta de la Federació Catalana de Futbol.- Una a proposta de la Federació Catalana de Basquetbol.- Quatre proposades per la Unió de federacions Esportives de Catalunya (UFEC), de la resta de federacions esportives de Catalunya.- Una a proposta de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC).- Dues en representació dels clubs o associacions esportius més destacats pel nombre de socis i l’aforament de les seves instal·lacions.- Una designada pel Col.legi de Periodistes de Catalunya.- Quatre persones de reconegut prestigi en l’àmbit de les competències de la Comissió, dues designades pel conseller de Cultura i dues pel conseller d’Interior.- La vicepresidència serà exercida per un dels representants del Departament d’Interior.A més es recull en el Decret que la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya queda adscrita orgànicament al Consell Català de l’Esport del Departament de Cultura.