El Govern aprova el decret de reestructuració parcial de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

query_builder   22 gener 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret de reestructuració parcial de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

La Direcció General de Seguretat Ciutadana té adscrit el cos de mossos d’esquadra, i assumeix les funcions en matèria de protecció i seguretat ciutadana.L’any 1994, es va aprovar la Llei de la policia de la Generalitat ’ Mossos d’Esquadra, a l’objecte de perfeccionar el procés de creació, l’estructuració i la regulació funcional i estatutària d’aquest cos, així com l’ordenació de la seguretat pública en l’àmbit competencial de la Generalitat.El desenvolupament de les funcions assignades al cos de policia de la Generalitat ’ Mossos d’Esquadra, l’increment d’activitats derivat del procés de desplegament territorial per la substitució de les forces i cossos de seguretat de l’Estat i d’altres factors com ara la necessitat d’afrontar la criminalitat com un fenomen trans- comunitari, fan necessària la creació de la Subdirecció General de la Policia que té atribuït el comandament operatiu de la policia de la Generalitat.La Subdirecció general de la Policia conformarà una estructura organitzativa que definirà amb precisió les responsabilitats de cadascuna de les seves unitats permetent un servei de policia més eficient.També es crea l’Àrea Central d’Anàlisi Estratègica, adscrita a la Direcció General.La Subdirecció s’estructura, en ordre organitzatiu descendent, en comissaries generals, divisions o regions policials, àrees, unitats i grups.Es contemplen tres Comissaries generals:- Comissaria General Territorial. Entre els seus òrgans destaquen:- La Sala Central de Comandament, la qual, entre d’altres tasques, durà a terme la mobilització i el comandament dels recursos operatius en incidències d’especial rellevància o en operacions específiques.- També cal fer menció de l’Àrea Tècnica de Seguretat Ciutadana, a la qual li corresponen les matèries pròpies de menors, medi ambient i delinqüència ordinària entre d’altres.- Divisió de Recursos Operatius, que conté en la seva estructura la Brigada Mòbil i l’Àrea d’escortes.- Divisió de Trànsit, que conté en la seva estructura les àrees centrals de Circulació i Transport i la d’Investigació d’Accidents.- Regions policials com a òrgans de direcció i comandament de les Àrees regionals i de les Àrees Bàsiques Policials del seu territori i que seran 9: Girona, Ponent, Pirineu Occidental, Central, Metropolitana Nord, Metropolitana Barcelona, Metropolitana Sud, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre.- Comissaria general d’Investigació Criminal, la qual entre d’altres funcions té la d’investigar i perseguir les activitats criminals de caràcter organitzat i la interlocució amb altres policies o organismes de caràcter estatal o internacional en matèria de criminalitat transfronterera.- Comissaria General Tècnica com a òrgan de suport a la Subdirecció General en matèries d’organització i planificació estratègica del Cos.Aquestes comissaries generals tindran el suport de la Divisió d’Afers Interns.