El Departament de Justícia aplica un pla penitenciari de mesures urgents

La primera mesura és un increment de personal a diverses presons catalanes

query_builder   15 juny 2004 11:45

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia aplica un pla penitenciari de mesures urgents

La primera mesura és un increment de personal a diverses presons catalanes

Justícia ha iniciat l’aplicació d’un pla penitenciari de mesures urgents que contempla un increment del personal de rehabilitació i vigilància a tres presons i altres mesures de seguretat als centres penitenciaris de Quatre Camins i Brians.

La Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia ha iniciat l’aplicació d’un pla de mesures urgents que contempla, entre d’altres iniciatives, un increment de personal de vigilància i rehabilitació a tres presons.

Aquest pla és fruit de l’anàlisi de la situació que pateixen els centres penitenciaris catalans i que es va manifestar amb els incidents del passat 30 d’abril al CP Quatre Camins, encara que ja es va detectar des del mateix inici del mandat de l’actual Govern català.

De fet, el conseller de Justícia, Josep M. Vallès, ja ho va advertir el passat 2 de febrer, durant la seva compareixença davant el Parlament de Catalunya, quan va dir: “tornem a nivells molt elevats d’interns que provoquen situacions de saturació dels centres. Comencem a situar-nos entre els països amb població penal més elevada en relació al nombre d’habitants (...) L’increment és degut no tant al creixement d’altes com a la disminució de baixes, per condemnes més severes i per disminució dels beneficis penitenciaris”.

Llavors el conseller també va advertir que els equipaments penitenciaris disponibles no “poden suportar aquesta pressió” i alertava que el percentatge d’interns per cel•la era excessiu.

El 12 de maig, en resposta a dues interpel•lacions parlamentàries, el conseller Josep M. Vallès va tornar a destacar la preocupant situació a les presons catalanes i va afegir: “no ho hem descobert ara. No ens ho ha descobert ni la premsa, ni els sindicats, ni determinades manifestacions ni determinats incidents; n’érem perfectament conscients i, tot i així, assumíem la responsabilitat d’introduir-hi les millores que fossin possibles, convertint aquesta qüestió en una prioritat del Govern de la Generalitat perquè entenem la política penitenciària com a una política social”.

El passat 27 de maig, el Secretari de Serveis Penitenciaris, Albert Batlle, també va remarcar davant el Parlament de Catalunya, durant la presentació del Pla de Política Penitenciària 2004-2007, la situació de “massificació” que pateixen les presons catalanes i va anunciar l’aplicació de plans de mesures urgents en tant no es construeixen nous centres penitenciaris.

Un cop feta aquesta primera anàlisi, la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil va començar a treballar i entre els mesos d’abril i maig va presentar el Pla d’Equipaments Penitenciaris i el nou Pla de Política Penitenciària, ambdós amb objectius comuns: construir noves presons, modernitzar les ja existents i millorar la qualitat de vida dels interns, com a grans eixos d’un nou estil de fer política penitenciària, més oberta a la societat .

Fruit de tot aquest procés d’anàlisi de la situació preocupant i heretada a les presons catalanes, i evidenciada amb els incidents del 30 d’abril a Quatre Camins, s’ha iniciat l’aplicació d’un conjunt de mesures urgents.

La primera mesura que s’ha començat a aplicar de manera immediata és un increment net de 50 places a tres centres penitenciaris on s’ha cregut necessari un reforç del personal per la seva massificació.

La relació de llocs de treball reforçats és la següent:

CP Quatre Camins/ Llocs de treball reforçats

Personal de vigilància/20

Personal d’oficines/2

Educadors socials /3

Treballadors socials/ 1

Total/ 26

CP Homes Barcelona/ Llocs de treball reforçats 

Juristes /2

Psicòlegs/ 2

Educadors socials /2

Treballadors socials/ 1

Personal d’oficines /1

Total / 8

CP Brians /Llocs de treball reforçats

Personal de vigilància/ 7

Personal de prestacions/2

Personal d’oficines/1

Educadors socials/3

Treballadors socials/ 1

Total /14

El personal de vigilància de la presó de Quatre Camins s’ha incorporat en la seva totalitat a data 2 de juny i s’ha primat que tingués experiència, i, paral•lelament, s’han substituït totes les baixes del personal de vigilància en situació d’incapacitat temporal.

Per la seva banda, el personal de vigilància de reforç per al CP de Brians s’incorporarà aquesta mateixa setmana.

Quant al personal especialitzat de rehabilitació d’interns, s’ha iniciat el procés de selecció d’acord amb el procediment de provisió provisional   d’aquest personal acordat amb els sindicats i ja s’ han dut a terme 70 entrevistes i s’han valorat els serveis prestats, la formació i la titulació acadèmica.

Aquest procés està gairebé enllestit i la incorporació del personal de reforç de rehabilitació als tres centres afectats s’iniciarà demà mateix.

Altres mesures

D’altra banda, els diferents centres penitenciaris de Catalunya han celebrat ja reunions de les seves meses de seguretat per fer arribar a la Secretaria de Serveis Penitenciaris les peticions de mitjans materials de seguretat.

El Departament de Justícia, un cop analitzades aquestes peticions, facilitarà en les properes setmanes a tots els centres penitenciaris de la comunitat el material de seguretat adient a les seves necessitats.

El pla penitenciari de mesures urgents també contempla altres dues actuacions considerades prioritàries.

• Una és l’avançament de les obres del nou departament de Règim Tancat del CP Quatre Camins, que entrarà en funcionament abans de la data prevista inicialment que era gener de 2005.

Els sindicats ja han estat informats d’aquesta iniciativa així com del procediment per cobrir el futur augment de personal a Quatre Camins derivat de l’entrada en funcionament d’aquest Departament.

La realització del curs de formació pels funcionaris que prestin servei en aquest Departament està prevista que es faci durant el mes de setembre de 2004.

Per a l’organització d’aquest curs de formació s’ha contactat amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia i amb l’escola dels Mossos d’Esquadra.

• L’altra mesura urgent és la creació d’una unitat de supervisió d’interns d’alt risc en règim ordinari al centre penitenciari de Brians. En aquests moments, està en fase d’elaboració el programa de funcionament d’aquesta unitat de supervisió.